ยิ้มหวาน

 FILMM PONWP สตริง อินเลิฟ เพลงจีบ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ยิ้มหวาน PONWP x FILMM
เนื้อร้อง/ทำนอง: PONWP, FILMMเรียบเรียง: PONWP, FILMM

D | E |C#m | F#m F#7 |
D | E |C#m | F#m |

อย่ามาทำให้ผมต้องหลงDคุณเลยนะที่Eรักถ้าในใจคุณต้องกาC#mรแค่เพียงที่F#mพักรอยยิ้มของคุณมันหวาDนไปผมไม่อาจต้องเผลอEใจและจะอดไม่ไหC#mหากบอกรักคุณจะหาF#mยไปหรือเปล่า

อย่ามาทำให้ผมต้องหลDงคุณเลยนะที่Eรักถ้าในใจคุณต้องกC#mารแค่เพียงที่F#mพักรอยยิ้มของคุณมันหวาDนไปอยากได้คุณเป็นหวานEใจผมได้แต่เก็บเอาไC#mว้ บอกรักคุณแค่ในฝัF#mนก็พอ

ตกหลุDมรักเธอแทบทุEกครั้งให้เล่าให้ฟัC#mงทั้งวันก็ไม่พF#mเพียงเห็Dนแค่ผมที่ปลิEก็เกิดอาการหวั่นไหC#mว ใจสั่นซะงั้F#m

โอเบบี้เกิร์Dล มันเป็นอาการของคนคลั่งรัEเพราะฉันจมปักแค่เธอคนเดีC#mยวทะลายทุกสิ่งด้วยรอยยิ้F#mมเพียว ๆก็เพราะเธอหมวDยกว่าใครฉันเลยไม่คิEดเผื่อใจให้ใคC#mร..อีกแล้F#m

อย่ายิ้มอย่างนั้Dน ถ้าคุณไม่ได้คิดไEคุณรู้บ้างไหC#mม ใจผมมันละลาF#mยไปหมดแล้ว

** | *** |

ดั่งโดDนมนตราสะกEทุกอย่างตองหยุดเพียงแC#mค่เธอหันมาสF#mบตาเธอขจัดความเหDงาที่มีทั้งหมEรอยยิ้มของเธอสดใC#mสจนเกินต้าF#mนทาน

* | ** | *** |

D | E |C#m | F#m F#7 |
D | E |C#m | F#m |ฟังเพลง - ยิ้มหวาน PONWP x FILMM - YouTube

เนื้อเพลง ยิ้มหวาน PONWP x FILMM อย่ามาทำให้ผมต้องหลงคุณเลยนะที่รัก ถ้าในใจคุณต้องการแค่เพียงที่พัก รอยยิ้มของคุณมันหวานไป ผมไม่อาจต้องเผลอใจ และจะอดไม่ไหว หากบอกรักคุณจะหายไปหรือเปล่า อย่ามาทำให้ผมต้องหลงคุณเลยนะที่รัก ถ้าในใจคุณต้องการแค่เพียงที่พัก รอยยิ้มของคุณมันหวานไป อยากได้คุณเป็นหวานใจ ผมได้แต่เก็บเอาไว้ บอกรักคุณแค่ในฝันก็พอ ตกหลุมรักเธอแทบทุกครั้ง ให้เล่าให้ฟังทั้งวันก็ไม่พอ เพียงเห็นแค่ผมที่ปลิว ก็เกิดอาการหวั่นไหว ใจสั่นซะงั้น โอเบบี้เกิร์ล มันเป็นอาการของคนคลั่งรัก เพราะฉันจมปักแค่เธอคนเดียว ทะลายทุกสิ่งด้วยรอยยิ้มเพียวๆก็เพราะเธอหมวยกว่าใคร ฉันเลยไม่คิดเผื่อใจให้ใคร อีกแล้ว อย่ายิ้มอย่างนั้น ถ้าคุณไม่ได้คิดไร คุณรู้บ้างไหม ใจผมมันละลายไปหมดแล้ว ดั่งโดนมนตราสะกด ทุกอย่างตองหยุดเพียงแค่เธอหันมาสบตา เธอขจัดความเหงาที่มีทั้งหมด รอยยิ้มของเธอสดใสจนเกินต้านทาน