เหลือไว้ให้อ้ายบ่

 ปรีชา ปัดภัย ลูกทุ่ง อีสาน เศร้า
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เหลือไว้ให้อ้ายบ่ ปรีชา ปัดภัย
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปรีชา ปัดภัย

Am | G |Fmaj7 | E |
Am | G |Fmaj7 | E |

ฝืนAmยืนกลืนน้ำตา แนมหน้าGคนที่อ้ายฮักตอFmaj7นนี้ใจเสียหลักคักแหE7น่เบิAmดฮอดคำสิเว้า เศร้าGกว่าเจ้าบ่แคร์คำว่าแFmaj7พ้.. บ่ต้องอธิบาE7ย.

เจ็Amบฮอดขั้วหัวใจ เบิดแฮGงฮอดสิไปต่อจบFmaj7ส่ำนี้ล่ะน้อ..ฮักเฮE7า..ให้เขAmา มาซำ มาเสียบแทรกกลาGงเฮ็ดหยังน้อเจ้าขั่นบ่เห็Fmaj7น..ตำตากะคงบ่ฮู้E7..อดสูAmแท้หนอ

เหลือไว้ให้อ้Fายแหน่บ่Gหม่องฮัEmก หม่องแพง หม่องนั้AmคือยืนกอดกัFนใส่หน้Gา ปานอ้าCยบ่มีหัวใEยังเหลือฮอดอ้Fายบ่น้Gคำว่าฮัEmกที่เจ้าเคยเว้Amาว่าฮักGเบิดใFจ..คนเซื่Dmอกะเซื่อสิตาGย ย้อนคนเว้Fาบ่เคยใส่ใG(ถิ่มง่EmายคักAmแหน่)

F G | Am |F G | Am |
F G | C Em Am |
F E | Am |

* | ** | ** |

คนเซื่Dmอกะเซื่อสิตาGย แต่คนเว้Fาบ่เคยใส่ใGลืมง่าEmยคักแAmหน่

F | G |Em | Am |Am |คอร์ดเพลง เหลือไว้ให้อ้ายบ่ ปรีชา ปัดภัย

เนื้อเพลง เหลือไว้ให้อ้ายบ่ ปรีชา ปัดภัย ฝืนยืนกลืนน้ำตา แนมหน้าคนที่อ้ายฮัก ตอนนี้ใจเสียหลักคักแหน่ เบิดฮอดคำสิเว้า เศร้ากว่าเจ้าบ่แคร์ คำว่าแพ้ บ่ต้องอธิบาย เจ็บฮอดขั้วหัวใจ เบิดแฮงฮอดสิไปต่อ จบส่ำนี้ล่ะน้อ ฮักเฮา ให้เขา มาซำ มาเสียบ แทรกกลางเฮ็ดหยังน้อเจ้า ขั่นบ่เห็น ตำตากะคงบ่ฮู้ อดสูแท้หนอ เหลือไว้ให้อ้ายแหน่บ่ หม่องฮัก หม่องแพง หม่องนั้น คือยืนกอดกันใส่หน้า ปานอ้ายบ่มีหัวใจ ยังเหลือฮอดอ้ายบ่น้อ คำว่าฮักที่เจ้าเคยเว้าว่าฮักเบิดใจ คนเซื่อกะเซื่อสิตาย ย้อนคนเว้าบ่เคยใส่ใจ (ถิ่มง่ายคักแหน่) คนเซื่อกะเซื่อสิตาย แต่คนเว้าบ่เคยใส่ใจ ลืมง่ายคักแหน่