จำเลยรัก

 พั้นช์ วรกาญจน์ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง จำเลยรัก พั้นช์ วรกาญจน์

Bm A | G A |Bm A | G A |

 Bm  เจ็บแค้นเคืองโกรธโทษฉันBm Aใย   ฉันทำG..อะไรAให้เธอเคือBmงขุ่น   A   ปรักปรำG..ฉันเป็นDจำเลยของคุEm   นี่หรือพ่DอนักบุGญ แท้จริC#งคุณคือคนป่F#

 Bm  ไม่ขอคุกเข่าเฝ้าง้อBmงอน  A   แม้ใจG..ขาดรอAน ขอตายดีBmกว่า   A   ไม่ขอG..ร้องใคDรให้กรุณEmา ไม่ขอเศF#mร้าโศกG   หรือบีบน้ำตC#าอ้อนวอนใครBm ๆ

 Bm  เชิญคุณลงทัณฑ์บัญชB Em  จนสมอุราจนสาแก่D#m C#ใจ   ไม่มีวัF#นที่ฉัC#/F#นจะร้องไD#mห้   ร่ำC#..ไรB เพราะฉันมิใBmช่หญิงเจ้าน้ำA#mตา..  F#

 Bm  กักขังฉันเถิดกักขังBm Aไป   ขังตัGว อย่าขัAงหัวใจดีBmกว่า  A   อย่าขัGงหัวใF#mจให้ทรมEmาน ให้ฉันเศF#mร้าโศกEm   เหมือนว่Dาฉันเป็C#dimนเช่นดัG A Bmงจำเลย

Bm |

* | ** |

Bm |คอร์ดเพลง จำเลยรัก พั้นช์ วรกาญจน์

เนื้อเพลง จำเลยรัก พั้นช์ วรกาญจน์ เจ็บแค้นเคืองโกรธโทษฉันใย ฉันทำ อะไรให้เธอเคืองขุ่น ปรักปรำ ฉันเป็นจำเลยของคุณ นี่หรือพ่อนักบุญ แท้จริงคุณคือคนป่า ไม่ขอคุกเข่าเฝ้าง้องอน แม้ใจ ขาดรอน ขอตายดีกว่า ไม่ขอ ร้องใครให้กรุณา ไม่ขอเศร้าโศกา หรือบีบน้ำตาอ้อนวอนใครๆ เชิญคุณลงทัณฑ์บัญชา จนสมอุราจนสาแก่ใจ ไม่มีวันที่ฉันจะร้องไห้ ร่ำ ไร เพราะฉันมิใช่หญิงเจ้าน้ำตา กักขังฉันเถิดกักขังไป ขังตัว อย่าขังหัวใจดีกว่า อย่าขังหัวใจให้ทรมาน ให้ฉันเศร้าโศกา เหมือนว่าฉันเป็นเช่นดังจำเลย