ชีวิตแขวนบนความเศร้า

 รัชนก ศรีโลพันธุ์  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต  เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ชีวิตแขวนบนความเศร้า รัชนก ศรีโลพันธุ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ชาลี สาลี่เรียบเรียง: บวรภัส จินต์ประเสริฐสังกัดค่าย: แกรมมี่ โกลด์ (GRAMMY GOLD)ติดต่องานแสดง: 0854847345

G# A# | Gm Cm |Fm | A# | A# |

 D#  ฉันรู้ว่าเธA#อยังคงลืมเขาไม่ลCm D#  ฉันเห็นที่เธA#อแอบโทรหาเขาแทบทุกคืCm   ก็เข้าใG#จ ก็เข้าใA#จ.. ว่ามันคGmงยากเกินจะฝืCm   เมื่อเธG#อไม่เคยลืมเขาเลยสักวัA#

เพราะฉันเองก็เจ็G#บกับการอยู่ข้างเธA#และเธอเองก็เหนื่Gmอยกับการไม่มีเขCmประโยชG#น์อะไรที่ต้อFmงมีเราทำไมเG#ราต้องทนฝืนกัA#น.

ชีวิตที่แขวD#นไว้บนความเศGmร้าไม่รู้ต้องเศร้G#าไปอีกเท่าไรA#ต้องเจ็บต้องช้ำD#กันถึงเมื่อไรCmถึงจะพG#อต่อการเลิกกัA#ถ้าเธอพร้Cmอมฉันก็พร้อม ก็ยอGmมจะยินดีหากว่าเธG#อนั้นจะไปจากฉัน..ฉันFmไม่ใช่คนที่เธอA#ฝัน ฉันก็ต้องD#ทำใจ   A#

 D#  ไม่รู้เหมือนกัA#นว่าวันที่เธอไม่อCmยู่ D#  จะร้ายหรือดีA#ก็ยังไม่รู้เป็นเช่นไCm   แต่ที่รู้G# คือวันนี้A#..ต่างเจ็บช้ำGmและลำบากใจCm   ยิ่งทFmนกันเท่าไร ยิ่งทำร้ายกัA#

* | ** |

D# Gm | G# A# |
D# Gm | G# A# |

Cm A# G# | Fm A# | A# |

** |

ฉันFmไม่ใช่คนที่เธอA#ฝัน..ฉันจำเป็นต้องเข้าใจ

D# A# | Cm | ( x2 ) | Cm |คอร์ดเพลง ชีวิตแขวนบนความเศร้า รัชนก ศรีโลพันธุ์

เนื้อเพลง ชีวิตแขวนบนความเศร้า รัชนก ศรีโลพันธุ์ ฉันรู้ว่าเธอยังคงลืมเขาไม่ลง ฉันเห็นที่เธอแอบโทรหาเขาแทบทุกคืน ก็เข้าใจ ก็เข้าใจ ว่ามันคงยากเกินจะฝืน เมื่อเธอไม่เคยลืมเขาเลยสักวัน เพราะฉันเองก็เจ็บกับการอยู่ข้างเธอ และเธอเองก็เหนื่อยกับการไม่มีเขา ประโยชน์อะไรที่ต้องมีเรา ทำไมเราต้องทนฝืนกัน ชีวิตที่แขวนไว้บนความเศร้า ไม่รู้ต้องเศร้าไปอีกเท่าไร ต้องเจ็บต้องช้ำกันถึงเมื่อไร ถึงจะพอต่อการเลิกกัน ถ้าเธอพร้อมฉันก็พร้อม ก็ยอมจะยินดี หากว่าเธอนั้นจะไปจากฉัน ฉันไม่ใช่คนที่เธอฝัน ฉันก็ต้องทำใจ ไม่รู้เหมือนกันว่าวันที่เธอไม่อยู่ จะร้ายหรือดีก็ยังไม่รู้เป็นเช่นไร แต่ที่รู้ คือวันนี้ ต่างเจ็บช้ำและลำบากใจ ยิ่งทนกันเท่าไร ยิ่งทำร้ายกัน ฉันไม่ใช่คนที่เธอฝัน ฉันจำเป็นต้องเข้าใจ