แรงก้อนสุดท้าย

 มนต์แคน แก่นคูน ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง แรงก้อนสุดท้าย มนต์แคน แก่นคูน
เนื้อร้อง/ทำนอง: สลา คุณวุฒิเรียบเรียง: ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้วสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์ (GRAMMY GOLD)ติดต่องานแสดง: 0854847345

Dm | Gm |F Am | Dm || |

   คุยกับเม็ดเหงื่อทุกเมื่อยามล้Dm Dm  ปลอบใจน้ำตาที่มันแอบไหCลในบางครา Dm  สำรวจความจำในทุกพื้นที่Am.. ใจเDmรา Gm  เจอแต่รอยเท้าของควาAmมผิดหวัง  Dm

   ตรงนี้เมืองใหญ่ไม่ใช่บ้าDmนเฮา Dm  ต้องเสียค่าเช่าด้วยเหงื่อด้วยเหงCา ด้วยกำลัง Dm  คำว่าสักวันไม่เคยเห็นเลยAmสักครั้Dm   เราGmจะกลับหลังย้อนรอยเมื่อวาC   หรือดันทุรังสู้F Am | C Fไป..

บ่อยากสิเอAmา..กระดูกกลับบ้Dmานแต่อยากสิเอAmา..ความฝันกลับนCกลับบ้านในA#วันที่มีแรงฟันฝ่AmกลับไปหCาอ้อมกอดของใFปรับขนาAmดความฝันให้เล็กลDmให้มันตรCงกับที่เราทำไAmด้เก็Dmบแรงก้อนสุดท้GmายกลับไปหCา ไปกอดความสุขใจที่บ้าFนเฮา

Dm | Dm |Dm | Dm |

Am Dm | Am C |A# Am |Dm | Dm |

   เสียงแคนลายเศร้าเอิ้นเฮาคืนบ้Dmาน Dm  ดอกติ้วดอกจานอ้อมกอดถิ่นฐาCนยังคอยเรา Dm  บ้านนอกยังสวย ถ้าไม่หวังรวAmยแข่งใครDmเขา Gm  ขอดเก็บแรงเรา ย้อนคืนบ้านนC   ซ่อมฝันสร้างชีวิF Am | C Fตใหม่..

* |

อยู่แบบเรา ๆC ความสุขราคFาบ่แพง

A# C | Am Dm |A# Gm | C | F |คอร์ดเพลง แรงก้อนสุดท้าย มนต์แคน แก่นคูน

เนื้อเพลง แรงก้อนสุดท้าย มนต์แคน แก่นคูน คุยกับเม็ดเหงื่อทุกเมื่อยามล้า ปลอบใจน้ำตาที่มันแอบไหลในบางครา สำรวจความจำในทุกพื้นที่ ใจเรา เจอแต่รอยเท้าของความผิดหวัง ตรงนี้เมืองใหญ่ไม่ใช่บ้านเฮา ต้องเสียค่าเช่าด้วยเหงื่อด้วยเหงา ด้วยกำลัง คำว่าสักวันไม่เคยเห็นเลยสักครั้ง เราจะกลับหลังย้อนรอยเมื่อวาน หรือดันทุรังสู้ไป บ่อยากสิเอา กระดูกกลับบ้าน แต่อยากสิเอา ความฝันกลับนา กลับบ้านในวันที่มีแรงฟันฝ่า กลับไปหาอ้อมกอดของใจ ปรับขนาดความฝันให้เล็กลง ให้มันตรงกับที่เราทำได้ เก็บแรงก้อนสุดท้าย กลับไปหา ไปกอดความสุขใจที่บ้านเฮา เสียงแคนลายเศร้าเอิ้นเฮาคืนบ้าน ดอกติ้วดอกจานอ้อมกอดถิ่นฐานยังคอยเรา บ้านนอกยังสวย ถ้าไม่หวังรวยแข่งใครเขา ขอดเก็บแรงเรา ย้อนคืนบ้านนา ซ่อมฝันสร้างชีวิตใหม่ อยู่แบบเราๆความสุขราคาบ่แพง