หยุดอยู่ตรงนั้น (Breath)

 scrubb สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง หยุดอยู่ตรงนั้น scrubb สครับบ์
เนื้อร้อง: ต่อพงศ์ จันทบุบผาทำนอง: ต่อพงศ์ จันทบุบผา, เจสัน โสตางกูร, ปกป้อง จิตดีดนตรี: นภดล แซ่เอียด, เศรษฐกิจ สิทธิ, เจสัน โสตางกูร, ธัชพล ชีวะปริยางบูรณ์, ศิริชฎา ศิริอัจฉริยกุลเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: ต่อพงศ์ จันทบุบผา, ปกป้อง จิตดีติดต่องานแสดง: 0631926456

G Gm | F#m B7 |
G Gm | F#m B7 |

วันGผ่าน เธอจากไปF#mแสนนานและB7ยังคงดูเหมือนGเรา เริ่มเลือนลาF#mงกันไป  B7ตัGวรู้ดี พยายาF#mมเข้าใจ เพื่อB7เดินต่อไป G  แต่คล้ายข้างใGmนไม่อยากฟัD

(ที่)หยุดอยู่ตรงนั้Dน.. ควF#mามสดใBmยิ้Amมที่คอยDปลอบโยนGหัวใจ และทำให้ใครนั้นฝันEmดียังคงไม่ไปไหDน.. แF#mม้วันนี้BmเหลืAmอเพียงควาDมอ่อนไหGที่ยังเฝ้าคอยและยังส่งเสียEmงไป.. A

G Gm | F#m B7 |

ขอGดาว ให้ใจเป็F#mนเหมือนเก่าหวัB7งเพียงหลับตGให้ฟ้าห่มฉันเข้านอนในคืF#mน.. นี้B7Emม้มีฉันลำพังA

* |

A# C | Dm |A# C | A |

* |คอร์ดเพลง หยุดอยู่ตรงนั้น scrubb

เนื้อเพลง หยุดอยู่ตรงนั้น scrubb วันผ่าน เธอจากไปแสนนาน และยังคงดูเหมือนเรา เริ่มเลือนลางกันไป ตัวรู้ดี พยายามเข้าใจ เพื่อเดินต่อไป แต่คล้ายข้างในไม่อยากฟัง (ที่)หยุดอยู่ตรงนั้น ความสดใส ยิ้มที่คอยปลอบโยนหัวใจ และทำให้ใครนั้นฝันดี ยังคงไม่ไปไหน แม้วันนี้ เหลือเพียงความอ่อนไหว ที่ยังเฝ้าคอยและยังส่งเสียงไป ขอดาว ให้ใจเป็นเหมือนเก่า หวังเพียงหลับตา ให้ฟ้าห่มฉันเข้านอนในคืน นี้ แม้มีฉันลำพัง