กับคนเก่าเธอทำแบบนี้หรือเปล่า

  Season Five   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง กับคนเก่าเธอทำแบบนี้หรือเปล่า Season Five
เนื้อร้อง: ฟองเบียร์ทำนอง: ปฏิเวธ อุทัยเฉลิมเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: SeasonFiveสังกัดค่าย: muzikmoveติดต่องานแสดง: 0624949583

D#maj7 | A#mamj7 |D#maj7 | A#mamj7 |

   เมื่อก่อD#maj7นไม่เคยอยากถาม   เรื่องอะไDm7รที่เธอผ่านมGm7 Cm7  ฉันว่ามัFนไม่มีความหมาA#maj7ยอะไร

อดีD#maj7ตก็แค่ความหลัง เพราะฉันยัDm7งมีเธอใกล้ Gm7แต่เธCm7อเปลี่ยนไป.F. ความสงสัยA#maj7เลยเข้ามา

 Dm7  (เคย/ที่)บอกว่าเธอ..จบกับเขGm7าไม่ค่อยดี   ปัญหCm7าคือเขาไม่มีFเวลา A#maj7 Dm7  แต่ในวันนี้..ฉันว่าเธGm7อเองมากกว่า   ถCmาม.Dm7 D#maj7.ตรง ตรง..    ได้ไหม.A#maj7.

กับคนเก่าเธอทำแบบนี้A#maj7..หรือเปล่Dm7า..มันบ่อยเกินไปที่เธGm7อทิ้งกันให้เหงาจนเหมืFmอน..เป็นเรื่A#maj7องที่..ธรรD#maj7มดากับเธออ้างไม่มีDm7เวลาเสมอ เมื่อจะพบCm7กัน..  F

กับคนเก่าเธอลืมแบบนี้A#maj7..หรือเปDm7ล่า..วันเกิดวันวาเลนไทGm7น์หรือวันที่เราเคยฉลFmองครบรอบA#maj7กัน..     มันD#maj7ไม่มีอีกแล้วหรือว่ามันDm7จะเป็นวี่แววที่ต้องเลิCm7กกันก่อนเจอกับฉัD#mนตัวจริงเธอนั้Fนเป็นยังไง

D#maj7 | A#mamj7 |D#maj7 | A#mamj7 |

   เล่าบอD#maj7กให้เขาดูร้าย เพื่อให้เธDm7อได้เป็นคนดี Cm7  หรือนี่เป็FนวิธีหลอกฉันA#maj7มานานเริ่มเบื่D#maj7อจะคบกับฉันหรือฉันเป็Dm7นแค่เพียงทางผ่าGm7ค่อย ๆCm7 ห่างกัน F  คำถามนั้นA#maj7เลยเข้ามา

* | ** | *** |

Gm7 | C |

หากจบกับฉัD#mนจะบอกคนใหFม่เธอยังไง

D#maj7 | A#maj7 | ( x2 )ฟังเพลง - กับคนเก่าเธอทำแบบนี้หรือเปล่า Season Five - YouTube

เนื้อเพลง กับคนเก่าเธอทำแบบนี้หรือเปล่า Season Five เมื่อก่อนไม่เคยอยากถาม เรื่องอะไรที่เธอผ่านมา ฉันว่ามันไม่มีความหมายอะไร อดีตก็แค่ความหลัง เพราะฉันยังมีเธอใกล้ๆแต่เธอเปลี่ยนไป ความสงสัยเลยเข้ามา (เคย/ที่)บอกว่าเธอ จบกับเขาไม่ค่อยดี ปัญหาคือเขาไม่มีเวลา แต่ในวันนี้ ฉันว่าเธอเองมากกว่า ถาม ตรง ตรง ได้ไหม กับคนเก่าเธอทำแบบนี้ หรือเปล่า มันบ่อยเกินไปที่เธอทิ้งกันให้เหงา จนเหมือน เป็นเรื่องที่ ธรรมดากับเธอ อ้างไม่มีเวลาเสมอ เมื่อจะพบกัน กับคนเก่าเธอลืมแบบนี้ หรือเปล่า วันเกิดวันวาเลนไทน์หรือวันที่เรา เคยฉลองครบรอบกัน มันไม่มีอีกแล้ว หรือว่ามันจะเป็นวี่แววที่ต้องเลิกกัน ก่อนเจอกับฉันตัวจริงเธอนั้นเป็นยังไง เล่าบอกให้เขาดูร้าย เพื่อให้เธอได้เป็นคนดี หรือนี่เป็นวิธีหลอกฉันมานาน เริ่มเบื่อจะคบกับฉัน หรือฉันเป็นแค่เพียงทางผ่าน ค่อยๆห่างกัน คำถามนั้นเลยเข้ามา หากจบกับฉันจะบอกคนใหม่เธอยังไง