ยังคงดอย

 สิงโต นำโชค อินดี้โฟล์ก คิดถึง ฤดูหนาว
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ยังคงดอย สิงโต นำโชค ทะนัดรัมย์
เนื้อร้อง/ทำนอง: สิงโต นำโชค (นำโชค ทะนัดรัมย์)เรียบเรียง: สิงโต นำโชค, Kijjaz (กิจจาศักดิ์ ตริยานนท์)โปรดิวเซอร์: Kijjazสังกัดค่าย: Believe Musicติดต่องานแสดง: 0632324935

A# | Am |Gm C | F F7 |
A# | Am |Gm C | F |

หน้าหนาวปีนี้Gm พี่รอเธออCยู่บนดอFพี่แอบใจน้อGmย คอยเธCอกลับมFบนดF7อยปีนี้A# เขาบอกว่า 4C องศาฯFพี่คอยเธอกลับGm | Cมา..กินหมูกระทะกันบนดอF F7

รอA#.. คอAmย..รออยู่บนดอGmย คอยเธCอกลับมFถ้านาF7นกว่านี้A# พี่ใจไม่ดีCแล้วนFพี่คอยเธอกลับGm | Cมา..มาบอกรักกันบนดอF (F7)

หน้าหนาวทุกปีGm พี่มีเธออยู่Cใกล้ ๆFจะหนาวแค่ไหGmน ก็อุ่นได้เCพราะเธอFนั่งชมแF7ม่คะนิ้A#ง กระหนุงกระหนิCงจนแม่เขิFนั่งชมหมDmอกเพลิน Gm | Cๆ ..แอบคิดถึงเธออยู่บนดอF F7

** |

A# | Am |Gm C | F F7 |
A# | Am |Gm C | F |

หน้าวกายยังดีGm ยังมีรผ้าห่Cมห่มให้Fแต่พี่หนาวใGmจ ใครจะห่Cมให้หนFหน้าหนาF7วปีนี้ A#พี่คงต้องเศ้CราหนาวหงอFคงหนาวตDmายบนดGm | Cอย..รอคอย คอยเธอกลับมา.. F F7

รอA#.. คอAmย..รออยู่บนดอGmย คอยน้CองกลับมFถ้านาF7นกว่านี้A# พี่ใจไม่ดีCแล้วนFเมื่อไรน้องจะGm | Cมา..มาบอกรักกันอยู่บนดF F7อย

รอA#..คอAmย.. รออยู่บนดอGmย คอยเธCอกลับมF F7รอA#..คอAmย.. รออยู่บนดอGmย คอยน้CองกลับF F7มา

A# | Am |Gm C | F F7 |
A# | Am |Gm C | F |คอร์ดเพลง ยังคงดอย สิงโต นำโชค ทะนัดรัมย์

เนื้อเพลง ยังคงดอย สิงโต นำโชค ทะนัดรัมย์ หน้าหนาวปีนี้ พี่รอเธออยู่บนดอย พี่แอบใจน้อย คอยเธอกลับมา บนดอยปีนี้ เขาบอกว่า 4 องศาฯ พี่คอยเธอกลับมา กินหมูกระทะกันบนดอย รอ คอย รออยู่บนดอย คอยเธอกลับมา ถ้านานกว่านี้ พี่ใจไม่ดีแล้วนะ พี่คอยเธอกลับมา มาบอกรักกันบนดอย หน้าหนาวทุกปี พี่มีเธออยู่ใกล้ๆจะหนาวแค่ไหน ก็อุ่นได้เพราะเธอ นั่งชมแม่คะนิ้ง กระหนุงกระหนิงจนแม่เขิน นั่งชมหมอกเพลินๆ แอบคิดถึงเธออยู่บนดอย หน้าวกายยังดี ยังมีรผ้าห่มห่มให้ แต่พี่หนาวใจ ใครจะห่มให้หนอ หน้าหนาวปีนี้ พี่คงต้องเศ้ราหนาวหงอย คงหนาวตายบนดอย รอคอย คอยเธอกลับมา รอ คอย รออยู่บนดอย คอยน้องกลับมา ถ้านานกว่านี้ พี่ใจไม่ดีแล้วนะ เมื่อไรน้องจะมา มาบอกรักกันอยู่บนดอย รอ คอย รออยู่บนดอย คอยเธอกลับมา รอ คอย รออยู่บนดอย คอยน้องกลับมา