ศักดิ์ศรีขี้แพ้

  ทรงไทย   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ศักดิ์ศรีขี้แพ้ ทรงไทย
เนื้อร้อง: อุทัย บุนทรีรัตน์ทำนอง: นิวัฒน์ อ่ำแสงเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: อพิสิษฎ์ ณ ตะกั่วทุ่งสังกัดค่าย: lookkonlek

F | Em Am |Dm G | C | G |

ไปCหมดแล้ว.. ศักดิ์ศEmรีของฉันวัAmนที่เธอจากไEmกี่ครั้Fงที่เคยทะเลาะ  เคEmยมองเธอวุ่นวAmายDmนไม่ไหว ท้าGให้เราเลิกCกัน

จากเคยมอEmงเธอ.. เป็นขAmองตายแค่Dmบีบคลาย..ก็Gอยู่ในอุ้งมืCแต่เมื่อเธEmอเดินไป  เพิ่งพAmบเรื่องจริงสุดช้ำก็คือ.. F คนที่เจียนตาD7ยกลับเป็นฉันGเอง

   ก็ใครที่เลิกเอFง  แล้วดันมาเศร้าเอG   ไหนใครที่ทำเก่Emง.. ออกปากไล่เธAmอทุกที Dm  พึ่งรู้วันนี้G..ว่าโคตรอ่อนแC C7อ..   ก็ใครที่หยิ่งเอFง  แล้วดันต้องเจ็บเอG   สุดท้าE7ยคนที่ดูเหมือนไม่แAmคร์ F  ข้างในกลับแพ้G.. ยับเยิน(C)จริง ๆ

Am | F |G | G |

ซึ้Cงใจแล้ว.. กับควาEmมเปลี่ยวเหงานอAmนปวดร้าวทุกวัEmปาดน้ำFตาในส่วนลึก คEmนสำนึกไม่ทัAmก้มDmหน้ารับ  ไม่Gมีคำแก้Cตัว.

F | Em Am |Dm G | C |

แต่เมื่อเธEmอเดินไป  เพิ่งพAmบเรื่องจริงสุดช้ำก็คือ.. F คนที่เจียนตาD7ยกลับเป็นฉันGเอง..

** |

ก็เรามันหยิ่งเอFง  ก็เลยต้องเจ็บเอAสุดท้าE7ยคนที่ดูเหมือนไม่แคAmร์ Dm   ศักดิ์ศรีขี้แพ้G.. น่าอายจริง ๆ

Am | F |G | G |C |ฟังเพลง - ศักดิ์ศรีขี้แพ้ ทรงไทย - YouTube

เนื้อเพลง ศักดิ์ศรีขี้แพ้ ทรงไทย ไปหมดแล้ว ศักดิ์ศรีของฉัน วันที่เธอจากไป กี่ครั้งที่เคยทะเลาะ เคยมองเธอวุ่นวาย ทนไม่ไหว ท้าให้เราเลิกกัน จากเคยมองเธอ เป็นของตาย แค่บีบคลาย ก็อยู่ในอุ้งมือ แต่เมื่อเธอเดินไป เพิ่งพบเรื่องจริงสุดช้ำก็คือ คนที่เจียนตายกลับเป็นฉันเอง ก็ใครที่เลิกเอง แล้วดันมาเศร้าเอง ไหนใครที่ทำเก่ง ออกปากไล่เธอทุกที พึ่งรู้วันนี้ ว่าโคตรอ่อนแอ ก็ใครที่หยิ่งเอง แล้วดันต้องเจ็บเอง สุดท้ายคนที่ดูเหมือนไม่แคร์ ข้างในกลับแพ้ ยับเยินจริงๆ ซึ้งใจแล้ว กับความเปลี่ยวเหงา นอนปวดร้าวทุกวัน ปาดน้ำตาในส่วนลึก คนสำนึกไม่ทัน ก้มหน้ารับ ไม่มีคำแก้ตัว แต่เมื่อเธอเดินไป เพิ่งพบเรื่องจริงสุดช้ำก็คือ คนที่เจียนตายกลับเป็นฉันเอง ก็เรามันหยิ่งเอง ก็เลยต้องเจ็บเอง สุดท้ายคนที่ดูเหมือนไม่แคร์ ศักดิ์ศรีขี้แพ้ น่าอายจริงๆ


หลังจากเงียบหายไปสักพัก วง ทรงไทยได้ซุ่มทำ เพลงใหม่ โดย Single นี้ ได้ใส่ลีลาความเป็นไทย ตามเอกลักษณ์ของวง ตามคำเรียกร้องจากFC อีกครั้ง ซี่งได้ คนเขียนเนี้อร้อง และทำนอง จากนักแต่งเพลงฝีมือดี ที่เคยฝากผลงานไว้เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมมาแล้วอย่างเพลง “ปิดตาข้างนึง” เนื้อหาเพลง ศักดิ์ศรี ขี้แพ้ ได้สื่อถึงมุมความรัก ของคนที่ไม่รู้คุณค่าของคนรัก ทั้งทำร้ายความรู้สีก ผลักไสไล่ส่งต่างๆนาๆ จนวันที่ต้องเสียเขาไป ดั่งคำโบราณที่เคยพูดไว้ว่า "คนเรามักไม่เห็นค่าสิ่งที่ใกล้ตัว“ โดยเรียก มันว่า “ของตาย“ มัวแต่ไปหาความรักจากคนอื่น โดยลืมไปว่า เรามีสิ่งที่ดีที่สุดนั้นแล้ว.. วันนึงพอมีสตินึกขื้นได้ ก็จะรู้ได้ทันที ว่าที่ผ่านมา นึกว่า เราเก่ง เราแน่ แต่จริงๆแล้วเราโคตรอ่อนแอ . “ศักดิ์ศรี ขี้แพ้“ น่าอายจริงๆ