เดินดง

 T-REX ลูกทุ่ง อีสาน เศร้า
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เดินดง วงทีเร็กซ์ (T Rex)
เนื้อร้อง/ทำนอง: ดุ่ย เชียงรัมย์เรียบเรียง: ดุ่ย เชียงรัมย์ดนตรี: ดุ่ย เชียงรัมย์, สาลี่ คนสีดาโปรดิวเซอร์: จินนี่ ภูไทสังกัดค่าย: ภูไทเร็คคอร์ดติดต่องานแสดง: 0631794468

A# | D# A# |A# | D# |

โอA#.. ละน้D# | A# | D#อ..นวล ๆ Fเอย.. สวยแF | Fล้ว..

มาบาดนี้A#สิเดินดงพงไกลหนีคนหลายใจD# บ่ให้ผู้ใด๋ฮู้ข่A#าวเจ็บปวดซ้ำA#ย้อนคำว่าฮักจากเจ้าเลยอุกอั่งเอ้D#า หมองหม่นในใF

อ้ายพวมฮู้A#เป็นซู้เก่าเฮียงสองบ่สมใจน้อD#ง เจ้าเลยมีผู้ใหFม่ลมพัดต้อA#งกองยอดปลายไผ่มาโค้งคือใจD#เจ้าแท้เด้..คFนดี..

แมงกะบี้D#เกาะอยู่ใบหญ้าคFเจ้าคงอ่อนล้Dmาเสมอส่ำใจอ้าGmฝ่ายเจ้าเบิดเท้อเล้D#อหย่างนำผู้ใหม่อ้ายผู้หนีตาFยหลบหม่นเข้าป่า..

สาธุเด้A#อ อย่าให้พ้อ ให้เห็Fให้เบิ่ดกรรมเวD#รต่อกันซาตินี้A#สาธุเด้A#อ ให้เจ้าพ้อคนที่F..เจ้ายอว่าดีD#กว่าทางอ้ายผู้แฟนเก่Fให้ผนางน้อA#งสมปองสุเช้าค่ำFให้ฮักซูค้ำD#หอบอุ้มหัวใจเจ้A#ก่ำทางอ้าA#ยสิหนีหม่นดงป่าเขFเก็บเมี้ยนความเศร้D#าเสื่องไว้ดอกผู้เดีFยว(เด้อนางน้อFง)

A# F | D# A# |A# F | D# F |

Gm F | D# A# |Gm F | D# |F | F |

* | ** | ** |

A# F | D# A# |
A# F | D# F | F |คอร์ดเพลง เดินดง วงทีเร็กซ์ (T Rex)

เนื้อเพลง เดินดง วงทีเร็กซ์ (T Rex) โอ ละน้อ นวลๆเอย สวยแล้ว มาบาดนี้สิเดินดงพงไกล หนีคนหลายใจ บ่ให้ผู้ใด๋ฮู้ข่าว เจ็บปวดซ้ำย้อนคำว่าฮักจากเจ้า เลยอุกอั่งเอ้า หมองหม่นในใจ อ้ายพวมฮู้เป็นซู้เก่าเฮียงสอง บ่สมใจน้อง เจ้าเลยมีผู้ใหม่ ลมพัดต้องกองยอดปลายไผ่ มาโค้งคือใจเจ้าแท้เด้ คนดี แมงกะบี้เกาะอยู่ใบหญ้าคา เจ้าคงอ่อนล้าเสมอส่ำใจอ้าย ฝ่ายเจ้าเบิดเท้อเล้อหย่างนำผู้ใหม่ อ้ายผู้หนีตายหลบหม่นเข้าป่า สาธุเด้อ อย่าให้พ้อ ให้เห็น ให้เบิ่ดกรรมเวรต่อกันซาตินี้ สาธุเด้อ ให้เจ้าพ้อคนที่ เจ้ายอว่าดีกว่าทางอ้ายผู้แฟนเก่า ให้ผนางน้องสมปองสุเช้าค่ำ ให้ฮักซูค้ำหอบอุ้มหัวใจเจ้า ก่ำทางอ้ายสิหนีหม่นดงป่าเขา เก็บเมี้ยนความเศร้าเสื่องไว้ดอกผู้เดียว (เด้อนางน้อง)