ลมหนาว

 T-REX ลูกทุ่ง อีสาน ฤดูหนาว
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ลมหนาว วงทีเร็กซ์ (T-Rex)
เนื้อร้อง/ทำนอง: เซียงพาเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: จินนี่ ภูไทดนตรี: ผอ.ลาลี่ คนสีดา, ภาณุวัฒน์ สิงห์สนั่นสังกัดค่าย: ภูไทเร็คคอร์ด

พวมCสิเย็นจ้อย ๆG .. พวAmมสิพัดซูนใจGกะมิFด กะหาEmย จากไDmปจ้อยเนาะลมหนGาว

พวมCสิฮู้จักกัGน.. พวAmมสิฮู้สึกดีGกะมิFด กะหEmมี่.. จากไปDmจ้อยเนาะผู้สาวG

น้อFงคงบ่ฮู้ว่Fmา..มีผู้สาEmวคนหนึ่งยังคึดAmนำเจ้าจนลังเทืDmอบ่กินน้ำกินข้าว เป็นเอาคักอีGหลี

Fmaj7ยากรณ์อากาศบอกลมหนาวกำEmลังพัดเข้ามาแล้Dmวยังคาดการว่า..สิหนาวดGนหนาวกว่าซุปีคืFmaj7อจั่งใจของอ้ายที่คาดการไEmว้กับน้องคAmนดีคิดว่าเฮDmาสองคนนั้นสิได้พ้อกันดนกว่านี้G

Amต่..สุดท้ายกะEmบ่แม่นฟ้าแพินให้เฮFาพ้อกันบ่กี่นาทีCบ่Am..ทันได้ฮู้จักEmกันดีเจ้ากะจาFกไปมิดซีลีG..คือจั่งลมCหนาว

Fmaj7 | Em |Dm | G |
Fmaj7 | Em Am |Dm | G |

* | ** | *** |

พวมCสิเย็นจ้อย ๆG .. พวAmมสิพัดซูนใจGกะมิFด กะหาEmย จากไDmปจ้อยเนาะลมหนGาว

แต่Cอ้ายกะสิคอGง.. คอAmงถ่าน้องคือเก่GอีกจัFก..หน้าหนEmาว..กะDmสิถ่าคือเก่Gา เด้อลมCหนาว

อีกจัFก..หน้าหนEmาว..กะDmสิถ่าคือGเก่า.. เด้อลมCหนาว

F Em | Dm G C |คอร์ดเพลง ลมหนาว วงทีเร็กซ์ (TRex)

เนื้อเพลง ลมหนาว วงทีเร็กซ์ (T-Rex) พวมสิเย็นจ้อยๆ พวมสิพัดซูนใจ กะมิด กะหาย จากไปจ้อยเนาะลมหนาว พวมสิฮู้จักกัน พวมสิฮู้สึกดี กะมิด กะหมี่ จากไปจ้อยเนาะผู้สาว น้องคงบ่ฮู้ว่า มีผู้สาวคนหนึ่งยังคึดนำเจ้า จนลังเทือบ่กินน้ำกินข้าว เป็นเอาคักอีหลี พยากรณ์อากาศบอกลมหนาวกำลังพัดเข้ามา แล้วยังคาดการว่า สิหนาวดนหนาวกว่าซุปี คือจั่งใจของอ้ายที่คาดการไว้กับน้องคนดี คิดว่าเฮาสองคนนั้นสิได้พ้อกันดนกว่านี้ แต่ สุดท้ายกะบ่แม่น ฟ้าแพินให้เฮาพ้อกันบ่กี่นาที บ่ ทันได้ฮู้จักกันดี เจ้ากะจากไปมิดซีลี คือจั่งลมหนาว พวมสิเย็นจ้อยๆ พวมสิพัดซูนใจ กะมิด กะหาย จากไปจ้อยเนาะลมหนาว แต่อ้ายกะสิคอง คองถ่าน้องคือเก่า อีกจัก หน้าหนาว กะสิถ่าคือเก่า เด้อลมหนาว อีกจัก หน้าหนาว กะสิถ่าคือเก่า เด้อลมหนาว


"พวมสิเย็นจ้อย ๆ พวมสิพัดซูนใจ กะมิด กะหาย จากไปจ้อยเนาะลมหนาว" Special Single จาก "วงทีเร็กซ์" กับโปรเจคพิเศษ "เดือนหงายกับลมหนาว" ต้อนรับหน้าหนาวพร้อมกัน กับซิงเกิลที่สองต่อจาก "เดือนหงาย" ในโปรเจค "ลมหนาว"