ตาแดงแดง

 พลพล พั้นช์ วรกาญจน์ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ตาแดงแดง พลพล x พั้นช์ วรกาญจน์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ฉันรักแม่เรียบเรียง: ธนเดช ผาสุขธรรมสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

D# | Cm |D# | A# |D# | A# |

ตาแดง ๆD# ใครแกล้งมาหรือบอCmกน้องไม่ต้องมาจ้D#อง ไปทำอะไรก็A#ไปบอกหน่อยเถอะพี่D# น้องนี้อดห่วงไม่Cmไหวไม่เป็นอะไFmร ไม่เป็นอะไร อย่ามาเซ้าA#ซี้

อาการมันฟ้อD#ง ขอน้องเป็นที่ปรึกษCmอย่าห่วงเลยน่D#า เห็นไหมน้ำตาไม่A#มีอกหักแน่ ๆD# จีบหญิงไม่ติดล่ะสิCmทำเป็นรู้ดีFm ก็น้องของพี่A# ไม่รู้ได้D#ไง

อยากอยู่เงียบ ๆFm .. นะพี่ขอGmร้องดูสิไล่Fmน้อง เห็นA#เป็นคนอื่นD#ไกลอยากอยู่คนเดีFmยว..สักพักได้Gmไหมจะแอบร้องไห้Fmเสียน้ำตาก็บอกมาเลA#

จะห่วง จะแซD#ว พอแล้วไม่อยากจะฟัCmอยากอยู่ลำพัD#ง จ่ายตังค์จะไม่วุ่นA#เลยห่วงพี่จริง ๆD#  พี่ซึ้งใจแล้วอกCmเอ๋ยจะไม่วุ่นเลFmย จะไม่วุ่นเลA#ย ถ้าได้สองD#ร้อย    A#7

ตาแดง ๆFm  ไปโดนสาวใดแกล้งมGmตาดำ ๆFm ไม่ต้องมาทำA#พูดจD#ตาบวม ๆFm อีกเดี๋ยวก็น้ำท่วมตGmตาใส ๆFm ไปไหนก็ไปA# ไม่ต้องD# | A#มา

D# | Cm |D# | A# |D# | A# |

Fm | Gm |Fm A# | D# |
Fm | Gm |Fm A# | D# | A# |

* | ** | *** |

จะไม่วุ่นเลFmย จะไม่วุ่นเลA#ย ถ้าได้สองD#ร้อย  A#จะไม่วุ่นเลFmย จะไม่วุ่นเลA#ย ถ้าได้สองD#ร้อย

 A#  ถ้าพี่ใจดีFm ใจจริงน้องนี่A#อยากได้สี่D#ร้อยคอร์ดเพลง ตาแดงแดง พลพล x พั้นช์ วรกาญจน์

เนื้อเพลง ตาแดงๆ พลพล x พั้นช์ วรกาญจน์ ตาแดงๆใครแกล้งมาหรือบอกน้อง ไม่ต้องมาจ้อง ไปทำอะไรก็ไป บอกหน่อยเถอะพี่ น้องนี้อดห่วงไม่ไหว ไม่เป็นอะไร ไม่เป็นอะไร อย่ามาเซ้าซี้ อาการมันฟ้อง ขอน้องเป็นที่ปรึกษา อย่าห่วงเลยน่า เห็นไหมน้ำตาไม่มี อกหักแน่ๆจีบหญิงไม่ติดล่ะสิ ทำเป็นรู้ดี ก็น้องของพี่ ไม่รู้ได้ไง อยากอยู่เงียบๆ นะพี่ขอร้อง ดูสิไล่น้อง เห็นเป็นคนอื่นไกล อยากอยู่คนเดียว สักพักได้ไหม จะแอบร้องไห้เสียน้ำตาก็บอกมาเลย จะห่วง จะแซว พอแล้วไม่อยากจะฟัง อยากอยู่ลำพัง จ่ายตังค์จะไม่วุ่นเลย ห่วงพี่จริงๆ พี่ซึ้งใจแล้วอกเอ๋ย จะไม่วุ่นเลย จะไม่วุ่นเลย ถ้าได้สองร้อย ตาแดงๆ ไปโดนสาวใดแกล้งมา ตาดำๆไม่ต้องมาทำพูดจา ตาบวมๆอีกเดี๋ยวก็น้ำท่วมตา ตาใสๆไปไหนก็ไป ไม่ต้องมา จะไม่วุ่นเลย จะไม่วุ่นเลย ถ้าได้สองร้อย จะไม่วุ่นเลย จะไม่วุ่นเลย ถ้าได้สองร้อย ถ้าพี่ใจดี ใจจริงน้องนี่อยากได้สี่ร้อย