ต่องแหน่งๆ

 แตงไทย ไหทองคำ หมอลำ อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ต่องแหน่งๆ แตงไทย ไหทองคำ
เนื้อร้อง/ทำนอง: บีท วรัญญูเรียบเรียง: วิทย์ เด็กบ้านนอกอัดเสียงสังกัดค่าย: ไหทองคํา เรคคอร์ดติดต่องานแสดง: 0892772000

Dm | Dm |Dm | Dm |

 Dm  ต่องแหน่ง ๆ บ่ได้ ต่องแหน่ง ๆป่องแป่ง ป่องแป่ง บ่ได้ ป่อง ๆ แป่ง ๆ

A# C | Dm |A# C | Dm |
Gm | Gm |Dm | Dm |Dm | Dm |

หมอลำพร้อDmมทำการแสดงเวที สี แสA#ง กะพร้อมแล้Cวพี่น้อFง..คุณพ่อกำนัGmน ท่านนายอำเภอพร้อมเปิดงานละเด้Aอ..พวกเฮาเตรียมตัวDm | Dm | Dm C | Dmหย่าว..

จัดเต็มระบGmบให้ถืกใจเจ้าภาDmเอาให้คุ้มค่าลาA#บ ค่าก้Cอยเผิ่นเสีFหมอลำบ้านไกลGm ดน ๆ มาเที่ยฝากกดไลค์กดเชีAยร์.. เป็นกำลังใจ..

Dm | Dm |Dm | Dm |

ดนตรีห่าว ๆA# พร้อมจ้าCวสะเดิDmพวกเฮาพร้อมเสิร์A#ฟ..ควCาม..ม่วFวัยรุ่นหนุ่มสาGmว เต้นดินไหง่ถ่วนกระเทย เพื่อนสาGmว ตีลังกาไหง่ถ่วนไหง่ถ่วน ไหง่ถ่วน ไหง่ถ่วน ไหง่ถ่วน ไหง่ถ่วนย้อนหมอลำม่C | Amวน..         เลยเด้าเก้าซั้Dmเก้าซั้น เก้าซั้น เก้าซั้น เก้าซั้น เก้าซั้น

ลำโพงข้างซ้าDmย โอ้ยน้อข้างซ้ายหรือว่าข้างขวาฟ้าวยับมGmาส่ายสะโพกนำกัDmผู้อยู่เทิ่งฮ้Dmานพร้อมมอบความมัGmนส์..ส่วนแม่ค้าตะล่าCง.. พร้อมเสิร์ฟความเมDmเอ้า เด้Dmา เด้า เด้า เด้า เด้าเอ้า ดั๊Dmม ดั๊ม ดั๊ม ดั๊ม ดั๊มเอ้า ตัDmบ ตับ ตับ ตับ ตับ

Am | Am |Am | Am |
Am | Am |Am | Am | Am |

Dm C | Dm |

Dm | Dm | Dm |
Gm | Gm | Gm | Dm | Dm | Dm |

* | ** | *** |

A# C | Dm | ( x2 )
Gm | Gm |Dm | Dm |Dm | Dm | Dm |คอร์ดเพลง ต่องแหน่งๆ แตงไทย ไหทองคำ

เนื้อเพลง ต่องแหน่งๆ แตงไทย ไหทองคำ ต่องแหน่งๆบ่ได้ ต่องแหน่งๆป่องแป่ง ป่องแป่ง บ่ได้ ป่องๆแป่งๆ หมอลำพร้อมทำการแสดง เวที สี แสง กะพร้อมแล้วพี่น้อง คุณพ่อกำนัน ท่านนายอำเภอ พร้อมเปิดงานละเด้อ พวกเฮาเตรียมตัวหย่าว จัดเต็มระบบให้ถืกใจเจ้าภาพ เอาให้คุ้มค่าลาบ ค่าก้อยเผิ่นเสีย หมอลำบ้านไกล ดนๆมาเที่ย ฝากกดไลค์กดเชียร์ เป็นกำลังใจ ดนตรีห่าวๆพร้อมจ้าวสะเดิด พวกเฮาพร้อมเสิร์ฟ ความ ม่วน วัยรุ่นหนุ่มสาว เต้นดินไหง่ถ่วน กระเทย เพื่อนสาว ตีลังกาไหง่ถ่วน ไหง่ถ่วน ไหง่ถ่วน ไหง่ถ่วน ไหง่ถ่วน ไหง่ถ่วน ย้อนหมอลำม่วน เลยเด้าเก้าซั้น เก้าซั้น เก้าซั้น เก้าซั้น เก้าซั้น เก้าซั้น ลำโพงข้างซ้าย โอ้ยน้อข้างซ้าย หรือว่าข้างขวา ฟ้าวยับมาส่ายสะโพกนำกัน ผู้อยู่เทิ่งฮ้านพร้อมมอบความมันส์ ส่วนแม่ค้าตะล่าง พร้อมเสิร์ฟความเมา เอ้า เด้า เด้า เด้า เด้า เด้า เอ้า ดั๊ม ดั๊ม ดั๊ม ดั๊ม ดั๊ม เอ้า ตับ ตับ ตับ ตับ ตับ