โชกโชน

 ตั๊กแตน ชลดา ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง โชกโชน ตั๊กแตน ชลดา
เนื้อร้อง/ทำนอง: บุญล้อม คู่กะสังข์เรียบเรียง: เสรี นำสันเทียะโปรดิวเซอร์: ศิลาแลง อาจสาลีสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์ (Grammy Gold)ติดต่องานแสดง: 0890185555

Dm | Dm Am |Dm | Dm Am |

Dm | Dm Am |Dm | Dm Am | E |

อ้ายสิเอDmาแบบใด๋ ถามใจอ้ายดูก่อนนะก่อนสิมาCคบหาดูใDmบอกไว้ก่Dmอนเด้ออ้าย น้องมันใจตายด้านยังบ่ต้องกาCรผูกมัดกับไDmชีวิตน้อDmงตอนนี้มันแฮปปี้ยุคนเดียวสิไปเคีCยวทางใด๋กะไDmด้

ย้อนว่าใจA#มันเจ็บมามากมาA#บ่อยากสรุปกับไผCจริงจัEง..

โชกโชA#น น้องเจอมาอย่างโชกโชนปานว่ายางรถยนCต์ที่ทนทุกเส้นทาDmสารพัA#ดสายเปย์มาหลอกเยแล้วบอกลาทั้งเสียตัCว เสียท่า มากี่ครั้Dm

โชกโชA#น น้องผ่านมาอย่างโชกโชนคบมาหลายคCน ทั้งโดนแทงข้างหลัDmคั่นรับได้A#กะรับ รับบ่ได้อย่ามามักน้องนั่นเอีCยนความฮัก เลยบ่อยากจริงจัDm

Dm | A |

เคยฮักแล้Dmวกะจบ ย้อนคบคนหลายใจประสบกาCรสอนให้ปล่อยวาDmหากอ้ายอยDmากสิคบ บ่ผูกมัดเด้ออ้ายยามอยากมีCคนใหม่.. เราก็แค่แยกทาDm

* | ** |

A# | C |Am | Dm |
A# | C |F C/E | Dm C |
A# | A |Dm | Dm |Dm | Dm |A | A |

* | ** |

Dm | A |

*** |

แต่ถ้าเรA#าเข้าใจ หรือไปกันได้ดี บ่มีปัญหCเราค่อยมาคบหากันแบบจริงจัง

Dm | Dm Am |Dm | Dm Am | E | Dm |คอร์ดเพลง โชกโชน ตั๊กแตน ชลดา

เนื้อเพลง โชกโชน ตั๊กแตน ชลดา อ้ายสิเอาแบบใด๋ ถามใจอ้ายดูก่อนนะ ก่อนสิมาคบหาดูใจ บอกไว้ก่อนเด้ออ้าย น้องมันใจตายด้าน ยังบ่ต้องการผูกมัดกับไผ ชีวิตน้องตอนนี้มันแฮปปี้ยุคนเดียว สิไปเคียวทางใด๋กะได้ ย้อนว่าใจมันเจ็บมามากมาย บ่อยากสรุปกับไผจริงจัง โชกโชน น้องเจอมาอย่างโชกโชน ปานว่ายางรถยนต์ที่ทนทุกเส้นทาง สารพัดสายเปย์มาหลอกเยแล้วบอกลา ทั้งเสียตัว เสียท่า มากี่ครั้ง โชกโชน น้องผ่านมาอย่างโชกโชน คบมาหลายคน ทั้งโดนแทงข้างหลัง คั่นรับได้กะรับ รับบ่ได้อย่ามามัก น้องนั่นเอียนความฮัก เลยบ่อยากจริงจัง เคยฮักแล้วกะจบ ย้อนคบคนหลายใจ ประสบการสอนให้ปล่อยวาง หากอ้ายอยากสิคบ บ่ผูกมัดเด้ออ้าย ยามอยากมีคนใหม่ เราก็แค่แยกทาง แต่ถ้าเราเข้าใจ หรือไปกันได้ดี บ่มีปัญหา เราค่อยมาคบหากันแบบจริงจัง