คนสำคัญ

 เต้ย อภิวัฒน์ ลูกทุ่ง อีสาน อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คนสำคัญ เต้ย อภิวัฒน์ (ครูเต้ย)
เนื้อร้อง/ทำนอง: จินนี่ ภูไทเรียบเรียง: จินนี่ ภูไทโปรดิวเซอร์: แจ่มจรัสสังกัดค่าย: Kuentin Studio (คืนถิ่น สตูดิโอ)ติดต่องานแสดง: 0816480904

A# | A# |

สิเติมพลังให้เด้A#อ ให้เธอมีแฮFให้เธอแข็งแรDmง สิเบิ่งแงงสุมื้Gmถ่าให้กำลังใจ D#ยามเมื่อยจับมืDmกะย้อนเธอคืCmอคนสำคัญของอ้าFย..

A# | F |Dm | Gm |
D# | Dm |Cm | F | F |

มื้อA#นี้เจ้านั้นเมื่อยบ่ มื้Dmอนี้เจ้านั้นท้อบ่พอสู่D#ไหวบ่น้อหัวใจFลุA#กขึ้นมาฟ้าวหย่างต่อ อย่Dmาฟ้าวถิ่มความฝันไปอ้าD#ยมีกำลังใจให้เธFอ..

รู้Cmว่าเธอต้องทำได้ ตามDmความฝันของเธอฮู้ไว้เด้D#อว่าสิส่งฮักส่งแฮงไปFให้

** |

สิเติมพลังให้เด้A#อ ยามเธอเบิดแฮFให้เธอแข็งแรDmงทุกเช้าวันใหGmม่เป็นเทิงอ้ายเทิงหD#มู่ เป็นคนที่อยู่ในใDmทรีอินวันเลยไหCmม ย้อนฮัFกหลายเA# | (F)ด้อ

A# | F |Dm | Gm |
D# | Dm |Cm | F |

ไปA#เตอะบอลนำอ้ายบ่ ไปDmแล่นเล่นนำอ้ายบ่อ้าD#ยสิพาแล่นเลาะบ้านอ้FายหรืA#อสิไปเล่นดนตรี อ้าDmยสิสอนร้องเพลงให้ทรีD#อินวันเลยไหมคนดีF..

* | ** | *** | ** | *** |

เป็นเทิงอ้ายเทิงหD#มู่ เป็นคนที่อยู่ในใDmทรีอินวันเลยไหCmม ย้อนฮัFกหลายเด้A#อ..

A# | A# |คอร์ดเพลง คนสำคัญ เต้ย อภิวัฒน์ (ครูเต้ย)

เนื้อเพลง คนสำคัญ เต้ย อภิวัฒน์ (ครูเต้ย) สิเติมพลังให้เด้อ ให้เธอมีแฮง ให้เธอแข็งแรง สิเบิ่งแงงสุมื้อ ถ่าให้กำลังใจ ยามเมื่อยจับมือ กะย้อนเธอคือคนสำคัญของอ้าย มื้อนี้เจ้านั้นเมื่อยบ่ มื้อนี้เจ้านั้นท้อบ่ พอสู่ไหวบ่น้อหัวใจ ลุกขึ้นมาฟ้าวหย่างต่อ อย่าฟ้าวถิ่มความฝันไป อ้ายมีกำลังใจให้เธอ รู้ว่าเธอต้องทำได้ ตามความฝันของเธอ ฮู้ไว้เด้อว่าสิส่งฮักส่งแฮงไปให้ สิเติมพลังให้เด้อ ยามเธอเบิดแฮง ให้เธอแข็งแรงทุกเช้าวันใหม่ เป็นเทิงอ้ายเทิงหมู่ เป็นคนที่อยู่ในใจ ทรีอินวันเลยไหม ย้อนฮักหลายเด้อ ไปเตอะบอลนำอ้ายบ่ ไปแล่นเล่นนำอ้ายบ่ อ้ายสิพาแล่นเลาะบ้านอ้าย หรือสิไปเล่นดนตรี อ้ายสิสอนร้องเพลงให้ ทรีอินวันเลยไหมคนดี เป็นเทิงอ้ายเทิงหมู่ เป็นคนที่อยู่ในใจ ทรีอินวันเลยไหม ย้อนฮักหลายเด้อ