ไม่พอจะฝัน

 Mook Worranit Room39 Tom Isara สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ไม่พอจะฝัน Tom Isara x Mook Worranit
เนื้อร้อง/ทำนอง: Mac ศรัณย์เรียบเรียง: Mac ศรัณย์ดนตรี: อัครชนช์ ราชปันดิ, สุธิต, Mac ศรัณย์, Tarin Paul

Cmaj7 | F |Dm | G |

   มอCmaj7งตา สัญญาจะไม่ลืมเลือน   มอFmaj7งเธอ คนที่ใจฉันจะเตือน Dm  ว่าเคยรักกัEmน ว่าเคยสำคัFญ..เท่าไหร่..

 Cmaj7  ฉันรู้เวลาของเรามันคงไม่นาน Fmaj7  ฉันรู้ว่าเราต้องไปแม้พยายาม   ในDmเมื่อเส้นทาง..มันEmต่างกันไกล   สุดท้Fาย..ต้องเข้าใจG..

 Cmaj7  บางทีชีวิตจริFmaj7งไม่เป็นดั่งหEmวัง   คำว่ารักมัDmน..ไม่พGอจะฝัCmaj7   บางทีเราไม่ได้Fmaj7..เกิดมาเพื่อกัEmน..   เป็นได้แค่DmความทรงจำG (ให้เก็บไ(Cmaj7)ว้)

G#maj7 |

 Cmaj7  ขอโทษที่ทำไม่ได้อย่างที่สัญญา Fmaj7  ขอโทษที่ทำให้เธอต้องมีน้ำตา   ในDmเมื่อเส้นทาง..มันEmต่างกันไกล   สุดท้Fาย..ต้องเข้าใGจ..

* |

 Dm  ที่คงEmต้องปล่Fอย Fm  ทิ้งควาGmมฝันเรG#าเอาไว้G

* | * |

 Cmaj7  เก็บเอาน้ำตFmaj7า เก็บเอารอยยิ้Em   เก็บเอาทุกสิ่Dmง..ที่เคยGให้กันไว้Cmaj7   เก็บความสวยงาFmaj7ม เก็บความช้ำใEm   เก็บว่าครั้งหนึ่Dmง..เราเคGยรักกัน

Cmaj7 | F |Em | Dm G | ( Fade Out )คอร์ดเพลง ไม่พอจะฝัน Tom Isara x Mook Worranit

เนื้อเพลง ไม่พอจะฝัน Tom Isara x Mook Worranit มองตา สัญญาจะไม่ลืมเลือน มองเธอ คนที่ใจฉันจะเตือน ว่าเคยรักกัน ว่าเคยสำคัญ เท่าไหร่ ฉันรู้เวลาของเรามันคงไม่นาน ฉันรู้ว่าเราต้องไปแม้พยายาม ในเมื่อเส้นทาง มันต่างกันไกล สุดท้าย ต้องเข้าใจ บางทีชีวิตจริงไม่เป็นดั่งหวัง คำว่ารักมัน ไม่พอจะฝัน บางทีเราไม่ได้ เกิดมาเพื่อกัน เป็นได้แค่ความทรงจำ (ให้เก็บไว้) ขอโทษที่ทำไม่ได้อย่างที่สัญญา ขอโทษที่ทำให้เธอต้องมีน้ำตา ในเมื่อเส้นทาง มันต่างกันไกล สุดท้าย ต้องเข้าใจ ที่คงต้องปล่อย ทิ้งความฝันเราเอาไว้ เก็บเอาน้ำตา เก็บเอารอยยิ้ม เก็บเอาทุกสิ่ง ที่เคยให้กันไว้ เก็บความสวยงาม เก็บความช้ำใจ เก็บว่าครั้งหนึ่ง เราเคยรักกัน