ฝนฮำหัว

 ทอน ทุ่งฝน ลูกทุ่ง อีสาน อกหัก ฤดูฝน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ฝนฮำหัว ทอน ทุ่งฝน
เนื้อร้อง/ทำนอง: ทอน ทุ่งฝนเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: เธค คอนสารดนตรี: วิศัยทัศน์ สุขสำลี, ชาญณรงค์ กลิ่นศรีสุข, สิทธิพงษ์ เจริญทรัพย์, สิทธิพงษ์ เจริญทรัพย์, จักรี อบมาสังกัดค่าย: Guitar Record (กีต้าร์เรคคอร์ด)ติดต่องานแสดง: 0986125171

Fm D# | C# |
Fm D# | C# |

 Fm  ฮักกันบ่พอคราวใจกะร้าวแล้วพังหมุ่D#   ปานเตะฝุ่C#น.. อ้าCmยเบิดสิทธิ์ไปFmต่อ

 Fm  กะแม่นล่ะเนาะเจ้าผู้เป็นคนถิ่ม   คงบ่เจ็D#บ บ่คึดหลาย   ผู้สิขาC#ดใจตายคงเป็นCm D#อ้าย..     เจ้าฮู้Fmดี..

กะย้อนว่าฮัA#mกเลยไว้ใจเขาคักFmแหน่แล้วเขาD#กะยังมาเหยียบใจFmเฮายังเสียเส้C#นเป็นบ้าฮ้องหาแต่เขาเป็นย้อนเฮD#ามันซั่ว

ให้ฝนFmมันฮำลงมาใส่หัวD#ให้มันล้าC#งน้ำตาซัว ๆ D#โง่ ๆFmอ้ ฮะโอฮะโD#อ ให้มันออC#กเบิ่ดโต จั่งสิเซาเสียใD#สถานะอ้ายกะคือแฟนFmเก่ามื้อนี้เจ้าเป็นD#คนใหม่ของไผเฮ็ดจังใด๋C#กะบ่พอใจ เว้าหยังไปใจเจ้ากะบ่จำD#หย่างให้ฝนฮำให้มันส่วง

Fm D# | C# D# |

 Fm  นั่งให้เกียกขี้ตมจนว่าซ่งขาดดาD#   พึ่งฮู้ว่ายาC#ก..กับการสิลุCmกขึ้นยืD#นหย่างFmต่อ

 Fm  บ่ได้สนดอกคำคน หรือไผสิผ่านมาล้D#   ว่าบักขี้ไห้C# สิเปรียบกะไCmด้..ว่าอ้าD#ยหนิส่ำหFmมา

* | ** |

Fm D# | C# D# |
C# D# | Fm |C# D# | G# |
C# D# | Fm |C# | D# |

** |

Fm D# | C# | ( x2 )คอร์ดเพลง ฝนฮำหัว ทอน ทุ่งฝน

เนื้อเพลง ฝนฮำหัว ทอน ทุ่งฝน ฮักกันบ่พอคราวใจกะร้าวแล้วพังหมุ่น ปานเตะฝุ่น อ้ายเบิดสิทธิ์ไปต่อ กะแม่นล่ะเนาะเจ้าผู้เป็นคนถิ่ม คงบ่เจ็บ บ่คึดหลาย ผู้สิขาดใจตายคงเป็นอ้าย เจ้าฮู้ดี กะย้อนว่าฮักเลยไว้ใจเขาคักแหน่แล้ว เขากะยังมาเหยียบใจเฮา ยังเสียเส้นเป็นบ้าฮ้องหาแต่เขา เป็นย้อนเฮามันซั่ว ให้ฝนมันฮำลงมาใส่หัว ให้มันล้างน้ำตาซัวๆโง่ๆโอ้ ฮะโอฮะโอ ให้มันออกเบิ่ดโต จั่งสิเซาเสียใจ สถานะอ้ายกะคือแฟนเก่า มื้อนี้เจ้าเป็นคนใหม่ของไผ เฮ็ดจังใด๋กะบ่พอใจ เว้าหยังไปใจเจ้ากะบ่จำ หย่างให้ฝนฮำให้มันส่วง นั่งให้เกียกขี้ตมจนว่าซ่งขาดดาก พึ่งฮู้ว่ายาก กับการสิลุกขึ้นยืนหย่างต่อ บ่ได้สนดอกคำคน หรือไผสิผ่านมาล้อ ว่าบักขี้ไห้ สิเปรียบกะได้ ว่าอ้ายหนิส่ำหมา