ถูกใจ แต่ไม่ถูกเลือก

  เคอร์ฟิวส์   สตริง   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ถูกใจแต่ไม่ถูกเลือก เคอร์ฟิวส์ ได้หมดถ้าสดชื่น
เนื้อร้อง/ทำนอง: บักแค็ปเรียบเรียง: ผไท ทองลิ้มสังกัดค่าย: ได้หมดถ้าสดชื่นติดต่องานแสดง: 0936657370

แค่บอกว่าชอDmบ แต่ไม่ได้บอกว่าใช่A#แค่คนถูกใจF แต่ไม่ถูกเลืCอกเป็นอย่างนั้Dmน แล้วฉันต้องทำอย่างไรA#เธอบอกให้ทำFใจ.. โอ.A7.

Dm | A# |F | C |
Dm | A# |F | A7 |

เธDmอมาทำให้ฉันนั้นคิดไปเอA#งว่าเธอมีใจไม่ค่อยเกรFงใจเรา ที่มันยังเหงCาและไม่มีใครด้วยกาDmรเข้ามา..ใกล้ชิA#ดเคียงกายทำดีFอย่างนู้น อย่างนี้ อย่างนั้น ให้ฉันA7ตายใจ..

แต่สุดท้าA#ยเธอก็ไปกับเขCลืมเรื่องของเรFาที่เคยผ่านมDmทำอย่างกับฉัA#นเป็นแค่คนคั่นเวลCเมื่อเขามFาแล้วเธอก็ไDmก็ไม่ได้ผิดอะGm | Cไร..

แค่บอกว่าชอDmบ แต่ไม่ได้บอกว่าใช่A#แค่คนถูกใจF แต่ไม่ถูกเลืCอกถ้าเป็นอย่างนั้Dmน แล้วฉันต้องทำอย่างไรA#เธอบอกให้ทำFใจ.. โอ.A7.ก็เธอแค่ชอDmบ แต่ไม่ได้บอกว่าใช่A#แค่คนถูกใจF แต่ไม่ถูกเลืCอกก็เท่านั้Dmน เหตุผลที่เธอบอกไว้A#ฉันก็ต้องทำใFจ.. โอ.A7.

Dm | A# |F | C |
Dm | A# |F | A7 |

แค่ชอDmบแต่อาจจะไม่ใช่บางคนถูกใจA# ยังเป็นได้แค่ตัวเลือกเธอคงมีใคFรมากมายที่พร้อมพลีกายและใจCให้เธอและฉัDmนก็เป็นคนหนึ่งที่หลงเข้ามาเป็นเพราะเธA#อสบตา ทำให้คิดไปไกลหลDmงละเมอและเพ้อว่าเธอมีใจA7ให้กัน..

* | ** |

Dm | A# |F | C |
Dm | A# |F | A7 | A7 | Dm |ฟังเพลง - ถูกใจแต่ไม่ถูกเลือก เคอร์ฟิวส์ ได้หมดถ้าสดชื่น - YouTube

เนื้อเพลง ถูกใจแต่ไม่ถูกเลือก เคอร์ฟิวส์ ได้หมดถ้าสดชื่น แค่บอกว่าชอบ แต่ไม่ได้บอกว่าใช่ แค่คนถูกใจ แต่ไม่ถูกเลือก เป็นอย่างนั้น แล้วฉันต้องทำอย่างไร เธอบอกให้ทำใจ โอ เธอมาทำให้ฉันนั้นคิดไปเองว่าเธอมีใจ ไม่ค่อยเกรงใจเรา ที่มันยังเหงาและไม่มีใคร ด้วยการเข้ามา ใกล้ชิดเคียงกาย ทำดีอย่างนู้น อย่างนี้ อย่างนั้น ให้ฉันตายใจ แต่สุดท้ายเธอก็ไปกับเขา ลืมเรื่องของเราที่เคยผ่านมา ทำอย่างกับฉันเป็นแค่คนคั่นเวลา เมื่อเขามาแล้วเธอก็ไป ก็ไม่ได้ผิดอะไร แค่บอกว่าชอบ แต่ไม่ได้บอกว่าใช่ แค่คนถูกใจ แต่ไม่ถูกเลือก ถ้าเป็นอย่างนั้น แล้วฉันต้องทำอย่างไร เธอบอกให้ทำใจ โอ ก็เธอแค่ชอบ แต่ไม่ได้บอกว่าใช่ แค่คนถูกใจ แต่ไม่ถูกเลือก ก็เท่านั้น เหตุผลที่เธอบอกไว้ ฉันก็ต้องทำใจ โอ แค่ชอบแต่อาจจะไม่ใช่ บางคนถูกใจ ยังเป็นได้แค่ตัวเลือก เธอคงมีใครมากมายที่พร้อมพลีกายและใจให้เธอ และฉันก็เป็นคนหนึ่งที่หลงเข้ามา เป็นเพราะเธอสบตา ทำให้คิดไปไกล หลงละเมอและเพ้อว่าเธอมีใจให้กัน