ตัดไฟตัดใจ

  เสือ ธนพล   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ตัดไฟตัดใจ เสือ ธนพล อินทฤทธิ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ธนพล อินทฤทธิ์สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

G G7 | C |G | D |

อย่าGกังวลเลยหนา เมื่อจะเอ่ยCลาจากฉันไปขอGบคุณความห่วงใย มองกลับมาDด้วยความหวังดีเธGออาจสงสาG7ร ที่ต้อCงใจดำอย่างนี้ต้องตัดใจG.. ต้องตัดไฟD..

ก่อGนที่ฉันจะรัก..มากไปกว่CาเกินจะถอนใจถามGว่าเธอผิดไหม ไม่ผิดเลยDสักนิดคนดีเธGอทำถูกแG7ล้ว ที่เลิกCรากันวันนี้ถ้าปล่อยไว้G.. คงจะสาDยเกินไป..

 Em7  ตัดไฟแต่ต้นลBm   ก่อนที่จะเผาใAmจ สิ่งนั้นที่เธอได้Dทำ Em7  ตัดขาดจากฉันไBm   ทิ้งไว้เพียงความช้ำC แต่ฉันDยังขอบใจ

เธGอ.. ที่Cยังมีแก่ใจร่ำลGา..ให้Cเรายังคงเป็นเพื่อนดีG..ต่อกัAmน ฉันเข้าใจD..ว่าเธGอ.. คงCตกลงให้ใจเขาไปG..ฉันCโตพอที่จะเข้าใจG..ได้ดีAm ไม่เป็นไรD..

เมื่Gอฉันรักเธอแล้ว ฉันควรจCะยินดีกับเธอไม่Gควรจะพร่ำเพ้อ ทำอ่อนแอให้Dเธอเห็นใจยิ้GมโบกมือG7ลา เก็บน้ำCตาไว้ถึงDเสียใจอย่างไร ไม่ดึงเธG Dอ..

G | Bm |Am | D B7/D# |
Em | Bm |Am | D |

* | ** |

G G7 | C |G | D |G |ฟังเพลง - ตัดไฟตัดใจ เสือ ธนพล อินทฤทธิ์ - YouTube

เนื้อเพลง ตัดไฟตัดใจ เสือ ธนพล อินทฤทธิ์ อย่ากังวลเลยหนา เมื่อจะเอ่ยลาจากฉันไป ขอบคุณความห่วงใย มองกลับมาด้วยความหวังดี เธออาจสงสาร ที่ต้องใจดำอย่างนี้ ต้องตัดใจ ต้องตัดไฟ ก่อนที่ฉันจะรัก มากไปกว่าเกินจะถอนใจ ถามว่าเธอผิดไหม ไม่ผิดเลยสักนิดคนดี เธอทำถูกแล้ว ที่เลิกรากันวันนี้ ถ้าปล่อยไว้ คงจะสายเกินไป ตัดไฟแต่ต้นลม ก่อนที่จะเผาใจ สิ่งนั้นที่เธอได้ทำ ตัดขาดจากฉันไป ทิ้งไว้เพียงความช้ำ แต่ฉันยังขอบใจ เธอ ที่ยังมีแก่ใจร่ำลา ให้เรายังคงเป็นเพื่อนดี ต่อกัน ฉันเข้าใจ ว่าเธอ คงตกลงให้ใจเขาไป ฉันโตพอที่จะเข้าใจ ได้ดี ไม่เป็นไร เมื่อฉันรักเธอแล้ว ฉันควรจะยินดีกับเธอ ไม่ควรจะพร่ำเพ้อ ทำอ่อนแอให้เธอเห็นใจ ยิ้มโบกมือลา เก็บน้ำตาไว้ ถึงเสียใจอย่างไร ไม่ดึงเธอ