โรคซึมเหล้า

 อัน พิไลพร ลูกทุ่ง อีสาน เศร้า อกหัก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง โรคซึมเหล้า อัน พิไลพร
เนื้อร้อง/ทำนอง: ยุ้ย มานะศักดิ์เรียบเรียง: จินนี่ ภูไทดนตรี: บุ๊ค คลาสสิคสังกัดค่าย: จ้วดจ้าด สตูดิโอติดต่องานแสดง: 0828532307

C# | A#m |F# | G# |
C# | A#m |F# | G# |

 C#  ยังลืมแฟนเก่Fmาบ่ได่   กะเลยเข้าไปA#mเสิร์จหาในกูเFmกิ้ล C#  อยากสิลืมแฟนเก่าFmเหลือเกิน   ต้องเสิร์จหาF#คำว่าจั่งใด๋G#

 C#  บ่อยากเหลือเศษซาFmกความฮัก   ให่อุกอัA#mงคาอยู่ในหัวใจFm   ต้องเห้ดจั่งใD#mด๋..จั่งสิลืF#มอ้ายได่สักG#ที..

 F#  สิให่เมาดีกรี..ไปอีกกี่C#ไห.. F#  สิ่ให่นอนฮ่องไห้..ไปอีกกี่C#หน.. F#  คนบ่มีหัวใจ เมาให่ตาFmยอ้ายกะบ่หลูA#mโตน   ชีวิF#ตกว่าสิม้ม..คืนG#แห่งความเหงา..

จนน้องเป็นโรคซึมเหล้C#ขาดเหล้าแล้วมันสิเหC#/Cงา เหงาแล้วเดี๋ยวมันสิเศA#mร้าสาเหตุG#กะเป็นย้อนF#เจ้า.. เอาหัวใจG#น้องไปย่ำยีเป็นโรคซึมเหล้C#อาการบ่ค่อยสู้ดีG#/C บ่มีฮอดสมA#mาธิสิหายใจG#ให้ม้มคืนF#นี้..คั่นบ่มีG#ดีกรี (คงสิตายไปแล้C#วฮู้บ่)

C# G#/C | A#m G# |F# | G# |

C# G#/C | A#m G# |F# | G# |

* | ** | ** |

ย้อนน้องเมD#mาดีกรี ก็เลยกลาย..G#เป็นโรคซึมเหล้า..

C# A#m | F# G# | ( x2 ) | C# |คอร์ดเพลง โรคซึมเหล้า อัน พิไลพร

เนื้อเพลง โรคซึมเหล้า อัน พิไลพร ยังลืมแฟนเก่าบ่ได่ กะเลยเข้าไปเสิร์จหาในกูเกิ้ล อยากสิลืมแฟนเก่าเหลือเกิน ต้องเสิร์จหาคำว่าจั่งใด๋ บ่อยากเหลือเศษซากความฮัก ให่อุกอังคาอยู่ในหัวใจ ต้องเห้ดจั่งใด๋ จั่งสิลืมอ้ายได่สักที สิให่เมาดีกรี ไปอีกกี่ไห สิ่ให่นอนฮ่องไห้ ไปอีกกี่หน คนบ่มีหัวใจ เมาให่ตายอ้ายกะบ่หลูโตน ชีวิตกว่าสิม้ม คืนแห่งความเหงา จนน้องเป็นโรคซึมเหล้า ขาดเหล้าแล้วมันสิเหงา เหงาแล้วเดี๋ยวมันสิเศร้า สาเหตุกะเป็นย้อนเจ้า เอาหัวใจน้องไปย่ำยี เป็นโรคซึมเหล้า อาการบ่ค่อยสู้ดี บ่มีฮอดสมาธิ สิหายใจให้ม้มคืนนี้ คั่นบ่มีดีกรี (คงสิตายไปแล้วฮู้บ่) ย้อนน้องเมาดีกรี ก็เลยกลาย เป็นโรคซึมเหล้า