สิกอดไผ

 อัน ละน้อ ลูกทุ่ง อีสาน คนโสด ฤดูหนาว
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง สิกอดไผ อัน ละน้อ
เนื้อร้อง/ทำนอง: เฟิร์น กัญญารัตน์เรียบเรียง: จักรี อบมาดนตรี: ป๊อบ นิติพงษ์, อ้น แฮปปี้สตูดิโอ, โปรดิวเซอร์: อ๊อฟ สงกรานต์สังกัดค่าย: เอิ้นหาStudio

C | F |C | F |

C | F |C | Dm |
C | F |C | G | G |

ฤดูกาCลของคนโสด ได้โปรโมทล่ะคราวนี้ย่านตายฟAmรีใส่หน้าหนาวสั่นดอกหวาเคยได้ยิFนผุเฒ่าจ่ม คั่นหนาวกายให้ห่มผ้าแล้วหนาวใจล่Gะ ใช้หยังห่มจั่งสิอุ่น

ฮู้สึกอยู่ว่Fาเจ้าของเป็นซงหนาGวใจกับอีกอย่างทันEmได้มีไผมาห่มผ้าให้จักAmเทือคิดขึ้นมาล่ะเบื่Fอ ต้องหาแนวแก้แล้วล่ะหวG

เข้าหน้าหนาวปีนี้C เอาจั่งใด๋ดี เฮาสิกอดAmไผซามซาบ่ตาFย สิอยู่ได้ม้มปีบ่Gผ้าห่มมันกะบ่อุ่Cน ดังไฟจักกองจั่งสิพAmบ่ได้ส่อหล่Fอ กะหนาวแหมไผส่อยได้Gบ่

หนาวกายกะพออยู่C แต่หนาวในส่างมาท้AmคงมีทางเดียวคึดFต่อคือหาคนฮักGจักคนมาปลอบ(C G)ใจ

C | Am |F G | C | G |

เอ้าฮานี่Am ฮอดหน้าหนาวผู้สาวใจสั่นคนโสดถ่อนั้นพอสิฮู้ที่มFคนมีคู่นั้นหนา นั้นน่า อย่าพากันเก่งคักหลายแนวเพิ่นมีคู่กายอยู่เฮียงเคียงซ้Gอนบ่สะออน ออนซอนหมู่เจ้Amบ่สะออน ออนซอนหมู่เจ้Gล่ะมีผ้าห่มตาคAmนคือสิอุ่นอยู่โดนบ่คือทางนี้ผ้าFห่มมีบ่พอซ้น อยากได้คGนมากอดแหAmน่มากอดแหน่

Am Dm | Am C |
Am Dm | Am |

F | C |Dm | G | G |

* | ** | *** | ** | **** |

C | F |C | F |
C | F |C | Dm | G |C |คอร์ดเพลง สิกอดไผ อัน ละน้อ

เนื้อเพลง สิกอดไผ อัน ละน้อ ฤดูกาลของคนโสด ได้โปรโมทล่ะคราวนี้ ย่านตายฟรีใส่หน้าหนาวสั่นดอกหวา เคยได้ยินผุเฒ่าจ่ม คั่นหนาวกายให้ห่มผ้า แล้วหนาวใจล่ะ ใช้หยังห่มจั่งสิอุ่น ฮู้สึกอยู่ว่าเจ้าของเป็นซงหนาวใจกับ อีกอย่างทันได้มีไผมาห่มผ้าให้จักเทือ คิดขึ้นมาล่ะเบื่อ ต้องหาแนวแก้แล้วล่ะหวา เข้าหน้าหนาวปีนี้ เอาจั่งใด๋ดี เฮาสิกอดไผ ซามซาบ่ตาย สิอยู่ได้ม้มปีบ่ ผ้าห่มมันกะบ่อุ่น ดังไฟจักกองจั่งสิพอ บ่ได้ส่อหล่อ กะหนาวแหมไผส่อยได้บ่ หนาวกายกะพออยู่ แต่หนาวในส่างมาท้อ คงมีทางเดียวคึดต่อ คือหาคนฮักจักคนมาปลอบใจ เอ้าฮานี่ ฮอดหน้าหนาวผู้สาวใจสั่น คนโสดถ่อนั้นพอสิฮู้ที่มา คนมีคู่นั้นหนา นั้นน่า อย่าพากันเก่งคักหลาย แนวเพิ่นมีคู่กายอยู่เฮียงเคียงซ้อน บ่สะออน ออนซอนหมู่เจ้า บ่สะออน ออนซอนหมู่เจ้า ล่ะมีผ้าห่มตาคนคือสิอุ่นอยู่โดนบ่คือทางนี้ ผ้าห่มมีบ่พอซ้น อยากได้คนมากอดแหน่ มากอดแหน่