หมั้นบ่มีมื้อแต่ง

 เวียง นฤมล ลูกทุ่ง อีสาน เศร้า
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง หมั้นบ่มีมื้อแต่ง เวียง นฤมล
เนื้อร้อง/ทำนอง: สลา คุณวุฒิติดต่องานแสดง: 0626324939

Cm | A# |G# | G |

Cm | Gm |D# F | Gm |
Fm | G |

คนส่าเบิดบ้A#าน..ว่าอ้ายหมั้นกับน้องปีCmกลายสินสอดวาดไG#ว้ ทองสองบาท ค่าดองครึ่D#งแสนรอนัดวันแต่Cmง ชาวบ้านคึดต่อ..รอวันผูกแFmขนจนสองปีA#ผ่านแล้วเด้อD#แฟนยังหาวันA#แต่งงานGบ่พ้อ

อ้ายเปลี่ยนทีท่A#า หรือว่าหาเงินบ่Cmทันงานแต่งเป็นหมัD#น ใจน้องหวั่นเมื่อเปลี่ยน พGm.ศ.พ้อหน้าผู้ใด๋D#..ก็ถามไC#mถ่ ได้วันแล้Fmวบ่คึดหGmาคำตอบบ่พ้Cmอ ได้แต่รอA#อ้ายมาร่วมCmทาง

เพื่อนหมั้นทีหลัG#ง เขาแต่A#งไปแล้วหลาD# Gmยคู่อยากให้อ้ายฮู้Cm..ว่าน้องอดสูใGmจจังหากยังบ่พร้D#อม ใจบ่มัCmกจั๊กหมั้นเฮ็ดFmหยังน้อCmงคือไข่ฮ้างฮัD#ง บ่สมหวัA#ง ซ้ำยังขายGmหน้า

คนส่าเบิดบ้าA#น..ว่าน้องหมั้นบ่มีมื้อCmแต่งผ่านหนาวเข้าแล้D#ง หามื้อแต่Cmงบ่ได้เลยGmหนาว่าที่เจ้าบ่D#าว..บ่กล้าให้ข่าCmวเรื่องงานวิวาFmห์น้องถูCmกหลายคนตราหน้A#ให้ฉายา..ว่าหม้าCmยค่าดอง

G# | D# |Fm A# | Gm |
Cm F | Fm |D# A# | Cm |

* | ** |

Cm | A# |D# Gm | Cm | C7 |คอร์ดเพลง หมั้นบ่มีมื้อแต่ง เวียง นฤมล

เนื้อเพลง หมั้นบ่มีมื้อแต่ง เวียง นฤมล คนส่าเบิดบ้าน ว่าอ้ายหมั้นกับน้องปีกลาย สินสอดวาดไว้ ทองสองบาท ค่าดองครึ่งแสน รอนัดวันแต่ง ชาวบ้านคึดต่อ รอวันผูกแขน จนสองปีผ่านแล้วเด้อแฟน ยังหาวันแต่งงานบ่พ้อ อ้ายเปลี่ยนทีท่า หรือว่าหาเงินบ่ทัน งานแต่งเป็นหมัน ใจน้องหวั่นเมื่อเปลี่ยน พ ศ พ้อหน้าผู้ใด๋ ก็ถามไถ่ ได้วันแล้วบ่ คึดหาคำตอบบ่พ้อ ได้แต่รออ้ายมาร่วมทาง เพื่อนหมั้นทีหลัง เขาแต่งไปแล้วหลายคู่ อยากให้อ้ายฮู้ ว่าน้องอดสูใจจัง หากยังบ่พร้อม ใจบ่มักจั๊กหมั้นเฮ็ดหยัง น้องคือไข่ฮ้างฮัง บ่สมหวัง ซ้ำยังขายหน้า คนส่าเบิดบ้าน ว่าน้องหมั้นบ่มีมื้อแต่ง ผ่านหนาวเข้าแล้ง หามื้อแต่งบ่ได้เลยหนา ว่าที่เจ้าบ่าว บ่กล้าให้ข่าวเรื่องงานวิวาห์ น้องถูกหลายคนตราหน้า ให้ฉายา ว่าหม้ายค่าดอง