ว่ารักสู้นิ

 จี ราไวย์  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต  ใต้  อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ว่ารักสู้นิ จี ราไวย์
เนื้อร้อง/ทำนอง: กษิฐศักดิ์ หนูวงค์เรียบเรียง: อภิชัย ชูเกื้อ (วงหัวโบราณ)สังกัดค่าย: JPS Recordsติดต่องานแสดง: 0951511389, 0619824252

A | F#m |A | F#m |

ไม่รู้Aเธอมีใครแล้วหม้าย กะยังไม่รู้F#mทีนิแต่อยากบอAกว่ารักคนดี หมดเหม็ดหัF#mวใจก็ที่อยากแหลDง ที่อยากให้เธอEได้รู้บอกทุกC#m ๆ ความข้างในF#mใจเธออยาBmกรู้หม้าย.. ว่าเราอีแหลEงว่าพรือ..

ว่ารักสู้นิA สู้ได้ยินหม้าย นี่พี่เองนิน้อF#mงสาวว่าตัวพี่บ่าDวหลงรักตัวเจ้Eาเมื่อแรกได้เห็นAหน้าสายตBmาที่เธอแอบเหลียวEแล พี่คิดถึC#mง..ทุกครF#mมันปBmราถนา.. อยากบอEกว่าคิดถึงเธอ..

อยากบอกว่ารักสูA อยากบอกให้รู้F#mว่าเราชอบสูBm อยากไห้เธอนั้นเข้าใEว่าเรารักสู้นิA รักสู้มาC#mกหวาใคF#mอยากบอกความข้างBm | Eใน..ว่าเรารักสู้นิA

A | F#m |D E | A |
D | C#m F#m |Bm D | E |

* | ** |

 Bm | E               ว่าเราชอบสู้นิA.. Bm | E               ว่าเรานักสู้นิA..คอร์ดเพลง ว่ารักสู้นิ จี ราไวย์

เนื้อเพลง ว่ารักสู้นิ จี ราไวย์ ไม่รู้เธอมีใครแล้วหม้าย กะยังไม่รู้ทีนิ แต่อยากบอกว่ารักคนดี หมดเหม็ดหัวใจ ก็ที่อยากแหลง ที่อยากให้เธอได้รู้ บอกทุกๆความข้างในใจ เธออยากรู้หม้าย ว่าเราอีแหลงว่าพรือ ว่ารักสู้นิ สู้ได้ยินหม้าย นี่พี่เองนิน้องสาว ว่าตัวพี่บ่าวหลงรักตัวเจ้าเมื่อแรกได้เห็นหน้า สายตาที่เธอแอบเหลียวแล พี่คิดถึง ทุกครา มันปราถนา อยากบอกว่าคิดถึงเธอ อยากบอกว่ารักสู อยากบอกให้รู้ ว่าเราชอบสู อยากไห้เธอนั้นเข้าใจ ว่าเรารักสู้นิ รักสู้มากหวาใคร อยากบอกความข้างใน ว่าเรารักสู้นิ ว่าเราชอบสู้นิ ว่าเรานักสู้นิ