รีเจนสู้

 ว่าน ธนกฤต ลูกทุ่ง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง รีเจนสู้ ว่าน ธนกฤต พานิชวิทย์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ธนกฤต พานิชวิทย์เรียบเรียง: อคิร วงษ์เซ็งสังกัดค่าย: Cactus Music Group

E | E | E |

กลางวันผมเป็นผู้บริหาEแต่พอเลิกงาAน ผมเป็Bนขี้เมาคนEหนึ่งอยู่ห้องทำงาAน หัวใจBก็ยังคิดถึG#mแก้วเดีC#mยวที่คอยฉุดดึF#mง..ให้ใจมีสมาBธิ

เปิดบริษัทต้องมีลูกน้อEบางคนคะนอAง เห็นเรBาเป็นเพียงลูกEหมาเงินเดือนจ่ายAไป ถอยคำBที่ได้รับมG#mเล่นเอC#mาไม่กล้าสบตF#mา ตกลงBใครเป็นEลูกจ้าง

อยู่ห้องประชุAม หัวใจร้อนรุมถึงแอลกอฮอAล์วันนี้ละหนAอ เลิกงานแวบเดียว เดี๋ยวเจอกัEบกูสั่งรีเจนซี่C#m หัวใจพี่รีเจนสู้C#mขวดเดียวก็ทำให้รู้F#m.. ว่าเราสู้งานเพียงBไหน

กลางคืนผมเป็นผู้บริเหิEกลับบ้านยังเดิAน ทั้ง ๆB ที่มารถEตู้ประชุมแต่เช้Aา แค่คิBดก็ยังอดสูG#mสิ่งเดีC#mยวที่ใจต้องรู้F#m  หัวใจBห้ามรีEเจนเศร้า(Esus4 E)

CEO ก็คนเหมือนกันใช่ไหECEO ตอนเมายืนไม่ค่อยไหECEO โซดามาเติมได้ไหEเจ๊บอกปิดแล้วฉันเลยต้องโอ๊Eย....

A B | E |A B | G#m C#m |
F#m B | E A | E |

* | ** |

ประชุมแต่เช้Aา แค่คิBดก็ยังอดสูG#mสิ่งเดีC#mยวที่ใจต้อF#mงรู้..   Bหัวใจห้ามรีเจนเศร้า.A B | E.คอร์ดเพลง รีเจนสู้ ว่าน ธนกฤต พานิชวิทย์

เนื้อเพลง รีเจนสู้ ว่าน ธนกฤต พานิชวิทย์ กลางวันผมเป็นผู้บริหาร แต่พอเลิกงาน ผมเป็นขี้เมาคนหนึ่ง อยู่ห้องทำงาน หัวใจก็ยังคิดถึง แก้วเดียวที่คอยฉุดดึง ให้ใจมีสมาธิ เปิดบริษัทต้องมีลูกน้อง บางคนคะนอง เห็นเราเป็นเพียงลูกหมา เงินเดือนจ่ายไป ถอยคำที่ได้รับมา เล่นเอาไม่กล้าสบตา ตกลงใครเป็นลูกจ้าง อยู่ห้องประชุม หัวใจร้อนรุมถึงแอลกอฮอล์ วันนี้ละหนอ เลิกงานแวบเดียว เดี๋ยวเจอกับกู สั่งรีเจนซี่ หัวใจพี่รีเจนสู้ ขวดเดียวก็ทำให้รู้ ว่าเราสู้งานเพียงไหน กลางคืนผมเป็นผู้บริเหิน กลับบ้านยังเดิน ทั้งๆที่มารถตู้ ประชุมแต่เช้า แค่คิดก็ยังอดสู สิ่งเดียวที่ใจต้องรู้ หัวใจห้ามรีเจนเศร้า CEO ก็คนเหมือนกันใช่ไหม CEO ตอนเมายืนไม่ค่อยไหว CEO โซดามาเติมได้ไหม เจ๊บอกปิดแล้วฉันเลยต้องโอ๊ย ประชุมแต่เช้า แค่คิดก็ยังอดสู สิ่งเดียวที่ใจต้องรู้ หัวใจห้ามรีเจนเศร้า