เหตุใด (Detective's Love Song)

  Whal & Dolph   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เหตุใด Whal & Dolph วาฬ แอนด์ ดอล์ฟ
เนื้อร้อง/ทำนอง: Whal & Dolphดนตรี: Topp Rattanataveesophon, Witchapol Aroonsakul, Ramida Ithipaisalโปรดิวเซอร์: Whal & Dolphสังกัดค่าย: What The Duckติดต่องานแสดง: 0818570572, 0631926456

G#m | G#m |G#m | G#m |

อยาG#mกจะรู้ว่าเธอนั้นF#เป็นใครเหตุใดEมีรอยยิ้มที่อ่อนBหวานงดงาC#mมเป็นประกายส่องแสD#mงดั่งดวงดาวทำฉันนั้C#mนให้ฝันไปไกลF#

อยาG#mกจะรู้ว่าเธอนั้นF#เป็นใครเหตุใดEเธอช่างสวยงามอย่าBงนี้พบเธC#mอเป็นจุดหมายต่อไปD#mจากวันนี้ C#m  ฉันเป็นสุF#ขหัวใB

 C#m  บอกตัวเอง..  D#m   อย่าไปไหวหวั่น C#m  เมื่อเธอนั้นทักทาBย.. C#m  กดอารมณ์.. ข่มD#mใจเอาไว้หน่อย E  ยามที่เธอมองมF#า..

เพราะเธอจะรู้B.. เพราะเธอจะรู้D#m..แค่นี้Eพอ เดี๋ยวใจฉันF#ละลายเพราะเธอจะรู้B (ว่าใครคนหนึ่งฝันถึงเธอ)เพราะเธอจะรู้D#m (และเขายังคงเพ้อละเมอ)แต่เดี๋ยEวก่อน  จะทนไม่ไหวF#แล้วใจ

อยาG#mกจะรู้ว่าเธอนั้นF#เป็นใครอาจเป็Eนคนที่ฟ้าได้สร้างBสรรค์หรือเธC#mอเป็นคนนี้ที่มาD#mจากบนนั้น C#m  คนที่ฉัF#นเฝ้ารB

   อยากเก็Eบเธอมาเก็บไว้D#mในใจ C#m  ไม่ให้ใครได้มอBงเธอ E  เก็บแววตา เก็บอาD#mรมณ์ที่เธอ..   ส่งยิ้C#mมมาให้ฉันชื่นใจF#..

G#m | F# |E | B |
C#m | D#m |C#m | B |

* | ** |

หาG#mกเธอรู้ว่าฉันนั้นF#เป็นใครอย่าปล่Eอยให้ตัวฉันใจสลาBถ้าเธC#mอไม่แลเหลียวปล่อยให้ฉันD#mต้องเดียวดาย C#m  ฉันก็จF#ะหายไปB

ถ้าเธC#mอไม่แลเหลียวปล่อยให้ฉันD#mต้องเดียวดาย C#m  ฉันก็จF#ะหายไปB..คอร์ดเพลง เหตุใด Whal & Dolph วาฬ แอนด์ ดอล์ฟ

เนื้อเพลง เหตุใด Whal & Dolph วาฬ แอนด์ ดอล์ฟ อยากจะรู้ว่าเธอนั้นเป็นใคร เหตุใดมีรอยยิ้มที่อ่อนหวาน งดงามเป็นประกายส่องแสงดั่งดวงดาว ทำฉันนั้นให้ฝันไปไกล อยากจะรู้ว่าเธอนั้นเป็นใคร เหตุใดเธอช่างสวยงามอย่างนี้ พบเธอเป็นจุดหมายต่อไปจากวันนี้ ฉันเป็นสุขหัวใจ บอกตัวเอง อย่าไปไหวหวั่น เมื่อเธอนั้นทักทาย กดอารมณ์ ข่มใจเอาไว้หน่อย ยามที่เธอมองมา เพราะเธอจะรู้ เพราะเธอจะรู้ แค่นี้พอ เดี๋ยวใจฉันละลาย เพราะเธอจะรู้ (ว่าใครคนหนึ่งฝันถึงเธอ) เพราะเธอจะรู้ (และเขายังคงเพ้อละเมอ) แต่เดี๋ยวก่อน จะทนไม่ไหวแล้วใจ อยากจะรู้ว่าเธอนั้นเป็นใคร อาจเป็นคนที่ฟ้าได้สร้างสรรค์ หรือเธอเป็นคนนี้ที่มาจากบนนั้น คนที่ฉันเฝ้ารอ อยากเก็บเธอมาเก็บไว้ในใจ ไม่ให้ใครได้มองเธอ เก็บแววตา เก็บอารมณ์ที่เธอ ส่งยิ้มมาให้ฉันชื่นใจ หากเธอรู้ว่าฉันนั้นเป็นใคร อย่าปล่อยให้ตัวฉันใจสลาย ถ้าเธอไม่แลเหลียวปล่อยให้ฉันต้องเดียวดาย ฉันก็จะหายไป ถ้าเธอไม่แลเหลียวปล่อยให้ฉันต้องเดียวดาย ฉันก็จะหายไป