สบายดีไหม?

 YAIMAI สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง สบายดีไหม YAIMAI (ใยไหม)
เนื้อร้อง/ทำนอง: Tatas Pratumwanเรียบเรียง: Kritsanaphon Saenbutda, Tatas Pratumwanโปรดิวเซอร์: Kritsanaphon Saenbutdaติดต่องานแสดง: 0816291564

สบายดีไหD#มตั้งแต่วันที่เรา..ไม่ได้พGmบได้เจอกันสบายดีไหCmมตั้งแต่วันที่เรา..ไม่ได้พูA#ดได้คุยกันแม้เวลG#าผันเปลี่ยนไป จะเนิ่นนาG#mนสักเท่าไหร่ยังห่วงใFmย..เธอเสมอ ฉันไม่เคยA#เปลี่ยน

ควาD#มทรงจำดี ๆ มากมายตอนเธอ..ยัGmงเคียงคู่กับฉันข้างกาย ดวงตา..เธCmอคู่นั้นที่ทำให้ฉันละลายกลิ่นกายของเธA#อตลบอบอวลไม่คลายรอยยิ้มเธอG#ในครานั้น รักที่เธG#mอมอบให้ฉันไม่คาดฝัFmน..ว่าวันหนึ่งมันจะหายA#ไป

มีD#บางคนเขาถามเรื่องเธอกับฉันเหตุกาG7รณ์ที่ทำให้ยุติความสัมพันธ์พอคิCmด นึกย้อนเรื่องราวเหล่านั้นมันทำใA#ห้มีน้ำตาทุกครั้ง

เพราะในใจG#ยังห่วงหาทำได้เพียงG#mภาวนา ดาวบนฟ้FmฉันขอวานฝากถามเธA#อที

** |

รู้D#สึกดีใจ..ที่เคGmยได้รักเธอแม้Cmอยู่แสนไกล แต่เชื่อสักวันA#เราจะได้เจอ

* | ** |

D# | Gm |Cm | A# |

* |

สบายดีไหD#ม?คอร์ดเพลง สบายดีไหม YAIMAI (ใยไหม)

เนื้อเพลง สบายดีไหม YAIMAI (ใยไหม) สบายดีไหมตั้งแต่วันที่เรา ไม่ได้พบได้เจอกัน สบายดีไหมตั้งแต่วันที่เรา ไม่ได้พูดได้คุยกัน แม้เวลาผันเปลี่ยนไป จะเนิ่นนานสักเท่าไหร่ ยังห่วงใย เธอเสมอ ฉันไม่เคยเปลี่ยน ความทรงจำดีๆมากมายตอนเธอ ยังเคียงคู่กับฉันข้างกาย ดวงตา เธอคู่นั้นที่ทำให้ฉันละลาย กลิ่นกายของเธอตลบอบอวลไม่คลาย รอยยิ้มเธอในครานั้น รักที่เธอมอบให้ฉัน ไม่คาดฝัน ว่าวันหนึ่งมันจะหายไป มีบางคนเขาถามเรื่องเธอกับฉัน เหตุการณ์ที่ทำให้ยุติความสัมพันธ์ พอคิด นึกย้อนเรื่องราวเหล่านั้น มันทำให้มีน้ำตาทุกครั้ง เพราะในใจยังห่วงหา ทำได้เพียงภาวนา ดาวบนฟ้า ฉันขอวานฝากถามเธอที รู้สึกดีใจ ที่เคยได้รักเธอ แม้อยู่แสนไกล แต่เชื่อสักวันเราจะได้เจอ สบายดีไหม?