อยู่กับน้องก่อนได้บ่

 เอ๋ พัชรพร ลูกทุ่ง อีสาน เศร้า
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อยู่กับน้องก่อนได้บ่ เอ๋ พัชรพร
เนื้อร้อง/ทำนอง: กี้ พงษ์ศักดิ์เรียบเรียง: โอ๋ บุรีรัมย์สังกัดค่าย: SOUND ME HANGติดต่องานแสดง: 0877766658

B | D#m |E | F# |

ฮักแฮBง.. กะต้องเจ็D#mบเป็นธรรมดาถ้าฮู้ว่G#mา..อีกคนกำลังนอกD#mใจเจ็บจEนบ่อยากเฮ็ดหยัง พออยD#mากสิกลั้นใจตาG#mฮักแฮC#mงหลาย ทำใจF#บ่ได้..

บอกน้องแหC#mน่จักหน่อยกะยังดีพอให้น้อD#mงได้ทำใจถ้าหัวEใจ..อ้ายบ่มีฮักแล้F#ว..

อยู่กับน้องก่อนได้Eบ่ ก่อนอ้ายสิถิ่มน้อD#mงไปก่อนน้องสิตาC#mย ขอกอF#ดจักเทื่อได้Bบ่อยากเฮ็ดคือตอนฮักกัEน อยากหอF#มแก้มเจ้าอยากให้ทุกอย่D#mางมันเป็นคือG#mเก่ามีแต่น้C#mองกับอ้าย  F# (สองเฮBาฮักกัน)

B | D#m |G#m | D#m |
E | D#m G#m |C#m F# | B |

คงเป็นไปบ่ได้B สิให้อ้ายนั้นกลับคืนมD#mมีแต่น้ำตาG#m..ที่อยู่เป็นหมู่หัวD#mใจมีแต่ความเศร้Eาและความคิดฮอดมาอยู่เป็นหD#mมู่ยามบ่มีไG#mเบิดC#mหัวใจ.F#. ยังคิดฮอดอ้ายBอยู่

* | ** | ** |

มีแต่น้C#mองกับอ้าย..F#

E | D#m G#m |C#m F# | B |B |คอร์ดเพลง อยู่กับน้องก่อนได้บ่ เอ๋ พัชรพร

เนื้อเพลง อยู่กับน้องก่อนได้บ่ เอ๋ พัชรพร ฮักแฮง กะต้องเจ็บเป็นธรรมดา ถ้าฮู้ว่า อีกคนกำลังนอกใจ เจ็บจนบ่อยากเฮ็ดหยัง พออยากสิกลั้นใจตาย ฮักแฮงหลาย ทำใจบ่ได้ บอกน้องแหน่จักหน่อยกะยังดี พอให้น้องได้ทำใจ ถ้าหัวใจ อ้ายบ่มีฮักแล้ว อยู่กับน้องก่อนได้บ่ ก่อนอ้ายสิถิ่มน้องไป ก่อนน้องสิตาย ขอกอดจักเทื่อได้บ่ อยากเฮ็ดคือตอนฮักกัน อยากหอมแก้มเจ้า อยากให้ทุกอย่างมันเป็นคือเก่า มีแต่น้องกับอ้าย (สองเฮาฮักกัน) คงเป็นไปบ่ได้ สิให้อ้ายนั้นกลับคืนมา มีแต่น้ำตา ที่อยู่เป็นหมู่หัวใจ มีแต่ความเศร้าและความคิดฮอด มาอยู่เป็นหมู่ยามบ่มีไผ เบิดหัวใจ ยังคิดฮอดอ้ายอยู่ มีแต่น้องกับอ้าย