อยู่กับน้องก่อนได้บ่

 อุ้ย ยุพาภักดิ์ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อยู่กับน้องก่อนได้บ่ อุ้ย ยุพาภักดิ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: อ๋อมแอ๋ม ละมัย แสงทองเรียบเรียง: ป๋อง ลพบุรีติดต่องานแสดง: 0996189633, 0874594969

F | Em |Dm G | C |
F G | C Am |Dm G | C G |

คือว่าละเนCาะ โดนไปEmใจคนก็เปลี่Amยนน้องบ่เคยเรีDmยน..หลักสูGตรเบิ่งคนหลาCยใจเมื่ออ้ายมาฮัAmก น้องจึงยอมฝากDmใจสิดีสิร้าCย อ้าDยก็เคียงข้างEmมา     G

แต่มาวันนี้C ใจอ้าEmยมีใครซ่อนAmอยู่น้องนี้ก็รู้Dm แต่ปล่อยอ้าGยบ่ได่ดอกหEmนาน้องสิยอมทGน เพื่อคAmนรักสุดบูชDmขอเพียGงอ้ายอย่าลืมAmว่า ผู้หญิGงคนนี้ยังคCอย

น้องยอFม ให้อ้Gาย นั้นไปมีAmเขาดีกว่Gาให้เรFา นั้Gนต้องมาจบกัEmฮู้ดีอยู่ว่Cา น้องAmเป็นแค่ทางDmผ่านแต่ก็ยังหวังสักวัCน ให้อ้าDยมาเป็นคนEmเดิม

ถึงแม้สิเจ็Amบ น้อGงกะยอมทุกทCางบ่ยอมสิ้นFหวัง ถึงอ้าGยไปมีคนอื่Amฝืนยิ้มต่อCไป ทั้งที่ใAmจนั้นเจ็บเหลือDmเกินขออ้าGยอย่าฟ้าวห่างเหิAmน อยู่กับน้อGงก่อนได่บ่C

C Em | Am |Dm G | Em |
G Em | Dm G |Am G | C |

* | ** |

ขออ้ายอย่าฟ้าวห่างเหิAmน อยู่กับน้อGงก่อนได่บ่Cคอร์ดเพลง อยู่กับน้องก่อนได้บ่ อุ้ย ยุพาภักดิ์

เนื้อเพลง อยู่กับน้องก่อนได้บ่ อุ้ย ยุพาภักดิ์ คือว่าละเนาะ โดนไปใจคนก็เปลี่ยน น้องบ่เคยเรียน หลักสูตรเบิ่งคนหลายใจ เมื่ออ้ายมาฮัก น้องจึงยอมฝากใจ สิดีสิร้าย อ้ายก็เคียงข้างมา แต่มาวันนี้ ใจอ้ายมีใครซ่อนอยู่ น้องนี้ก็รู้ แต่ปล่อยอ้ายบ่ได่ดอกหนา น้องสิยอมทน เพื่อคนรักสุดบูชา ขอเพียงอ้ายอย่าลืมว่า ผู้หญิงคนนี้ยังคอย น้องยอม ให้อ้าย นั้นไปมีเขา ดีกว่าให้เรา นั้นต้องมาจบกัน ฮู้ดีอยู่ว่า น้องเป็นแค่ทางผ่าน แต่ก็ยังหวังสักวัน ให้อ้ายมาเป็นคนเดิม ถึงแม้สิเจ็บ น้องกะยอมทุกทาง บ่ยอมสิ้นหวัง ถึงอ้ายไปมีคนอื่น ฝืนยิ้มต่อไป ทั้งที่ใจนั้นเจ็บเหลือเกิน ขออ้ายอย่าฟ้าวห่างเหิน อยู่กับน้องก่อนได่บ่ ขออ้ายอย่าฟ้าวห่างเหิน อยู่กับน้องก่อนได่บ่