คำสาปคนโสด

 ตาโอ๋ วงเซอร์  มอร์แกน  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง คำสาปคนโสด ตาโอ๋ วงเซอร์ Feat.เทพ มอร์แกน
เนื้อร้อง/ทำนอง: ตาโอ๋ วงเซอร์เรียบเรียง: A2 HOME STUDIOสังกัดค่าย: TMG Recordติดต่องานแสดง: 0810826999

A E | D E A |
A E | D | E D E |

อย่าเพิ่งหาAว่าฉันเป็นคนEไม่ดีถ้าเธอยัF#mงไม่เคยคิดรักEกันคนอย่างฉัDน..นั้นรัC#mกใครฉันก็รักBmจริง.. E

ก็แค่ฉันAมันคนหน้าตาEไม่ดีไม่ได้แปF#mลว่าใจของฉันEดำรู้ไว้นDะ ที่ผ่านมC#mาฉันโดนกระทำBm..ซ้ำ ๆE เลย

ฉัF#mนเหมือนโดนC#mคำสาป ให้ผิดหวัDงซ้ำ ๆE ซาก ๆAทั้งที่จริF#mง..ฉันนั้C#mนก็อยากอยากมีควาDมรัก..เหมือนคนอื่นEเขา

ให้โอกาสฉันAได้ไหม สักครั้C#mงนึงได้ไหมDเธอ  Eให้โอกาสใจAเซอร์ ๆ ที่เคC#mยช้ำมาหลายครั้D Eช่วยเปิดประตูDหัวใจE..ให้ฉัC#mนได้เข้าไปข้างในF#mนั้นปลดคำสาDปให้ฉันได้เจEอรักจริงสักA | Eที

A C#m | D E |A C#m | D E |
D E | C#m F#m |D E | A |

* |

F# |

ให้โอกาสฉันBได้ไหม สักครั้F#งนึงได้ไหG#mมเธอE F#ให้โอกาสใจBเซอร์ ๆ ที่เคF#ยช้ำมาหลาG#m E F#ยครั้งช่วยเปิดประตูEหัวใจF#..ให้ฉัD#mนได้เข้าไปข้างในG#mนั้นปลดคำสาEปให้ฉันได้เจF#อรักจริงสัก(E) (B)ที

*** |

ช่วยปลดคำสาปEคนโสดให้เจF#อรักจริงสักทีB..คอร์ดเพลง คำสาปคนโสด ตาโอ๋ วงเซอร์ Feat.เทพ มอร์แกน

เนื้อเพลง คำสาปคนโสด ตาโอ๋ วงเซอร์ Feat.เทพ มอร์แกน อย่าเพิ่งหาว่าฉันเป็นคนไม่ดี ถ้าเธอยังไม่เคยคิดรักกัน คนอย่างฉัน นั้นรักใครฉันก็รักจริง ก็แค่ฉันมันคนหน้าตาไม่ดี ไม่ได้แปลว่าใจของฉันดำ รู้ไว้นะ ที่ผ่านมาฉันโดนกระทำ ซ้ำๆเลย ฉันเหมือนโดนคำสาป ให้ผิดหวังซ้ำๆซากๆทั้งที่จริง ฉันนั้นก็อยาก อยากมีความรัก เหมือนคนอื่นเขา ให้โอกาสฉันได้ไหม สักครั้งนึงได้ไหมเธอ ให้โอกาสใจเซอร์ๆที่เคยช้ำมาหลายครั้ง ช่วยเปิดประตูหัวใจ ให้ฉันได้เข้าไปข้างในนั้น ปลดคำสาปให้ฉันได้เจอรักจริงสักที ให้โอกาสฉันได้ไหม สักครั้งนึงได้ไหมเธอ ให้โอกาสใจเซอร์ๆที่เคยช้ำมาหลายครั้ง ช่วยเปิดประตูหัวใจ ให้ฉันได้เข้าไปข้างในนั้น ปลดคำสาปให้ฉันได้เจอรักจริงสักที ช่วยปลดคำสาปคนโสดให้เจอรักจริงสักที