โปรด

 วงZoom สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง โปรด วงZoom วงซูม
เนื้อร้อง/ทำนอง: ซีเคน, วงzoomเรียบเรียง: ผไท ทองลิ้มติดต่องานแสดง: 0808893081

F#m | E |D | E |

 F#m | E  รู้..   และเข้F#mาใจ อะไร ๆ เมื่อเธDอกำลังจะเดินจากไป   น้ำA.. ทั้งสอEงตากำลังจะไหล   แต่ต้องเก็F#mบอาการเอาไว้ ไม่ให้มันรินไหล   ให้ร้องDไห้ออกมา

 F#m E        รู้ดีว่าไม่มีDเวลาแล้A F#m E        เข้าใจว่ากำลัDงจะไป

ได้โปรAดอย่า..จากฉัEนไปก่อนได้F#mไหมเพราะใจEฉันยัง..รักเธออDยู่..ทั้งหัC#mวใจยัBmงไม่พร้อมให้ไEได้โปรดAเถิด คิEดเสียว่าสงสาF#mช่วยเวทEนาหัวใจDของฉันนะเธC#mคน ๆ นี้Bmมันยังไม่พร้อEมให้เธอจากไป..

D | Dm |

A E | F#m E |D C#m | Bm E |
A E | F#m E |D C#m | Bm D | E |

* | ** |

 D  ฉันไม่รู้จริง ๆ จะทนได้นาF#นเท่าไหร่   เสี้Bmยวนาทีที่ฉัEนไม่มีเธอต่อAไป..   หมดดวงใจDของฉันคือเธอ   โปรดอยู่กับฉัC#mนได้ไหมตลอดF#ไป   แค่Bmเธอกลับมา กลับมาเป็C#mนเหมือนเดิม   จะไม่ทำDให้เธอต้องเสียEใจ

ได้โปรBดอย่า..จากฉัD#mนไปก่อนได้G#mไหมเพราะใจF#ฉันยัง..รักเธออEยู่..ทั้งหัD#mวใจยัC#mงไม่พร้อมให้ไFได้โปรดBเถิด คิF#ดเสียว่าสงสาG#mช่วยเวทF#นาหัวใจEของฉันนะD#m Dmเธอคน ๆ นี้C#mมันยังไม่พร้อF#มให้เธอจากBไป..

G#ห.. คน ๆ นี้C#mมันยังไม่พร้F#อม..ให้เธอจากไป..

E | D#m |C#m F# | B |คอร์ดเพลง โปรด วงZoom วงซูม

เนื้อเพลง โปรด วงZoom วงซูม รู้ และเข้าใจ อะไรๆเมื่อเธอกำลังจะเดินจากไป น้ำ ทั้งสองตากำลังจะไหล แต่ต้องเก็บอาการเอาไว้ ไม่ให้มันรินไหล ให้ร้องไห้ออกมา รู้ดีว่าไม่มีเวลาแล้ว เข้าใจว่ากำลังจะไป ได้โปรดอย่า จากฉันไปก่อนได้ไหม เพราะใจฉันยัง รักเธออยู่ ทั้งหัวใจ ยังไม่พร้อมให้ไป ได้โปรดเถิด คิดเสียว่าสงสาร ช่วยเวทนาหัวใจของฉันนะเธอ คนๆนี้มันยังไม่พร้อมให้เธอจากไป ฉันไม่รู้จริงๆจะทนได้นานเท่าไหร่ เสี้ยวนาทีที่ฉันไม่มีเธอต่อไป หมดดวงใจของฉันคือเธอ โปรดอยู่กับฉันได้ไหมตลอดไป แค่เธอกลับมา กลับมาเป็นเหมือนเดิม จะไม่ทำให้เธอต้องเสียใจ ได้โปรดอย่า จากฉันไปก่อนได้ไหม เพราะใจฉันยัง รักเธออยู่ ทั้งหัวใจ ยังไม่พร้อมให้ไป ได้โปรดเถิด คิดเสียว่าสงสาร ช่วยเวทนาหัวใจของฉันนะเธอ คนๆนี้มันยังไม่พร้อมให้เธอจากไป โห คนๆนี้มันยังไม่พร้อม ให้เธอจากไป