ผิดไปแล้ว (Ost.ไฟสิ้นเชื้อ)

 AB Normal สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ผิดไปแล้ว Kwang ABnormal (ประกอบละคร ไฟสิ้นเชื้อ)
เนื้อร้อง: สีฟ้าทำนอง: โสฬส ปุณกะบุตรเรียบเรียง: กวาง Ab Normalสังกัดค่าย: Musiccream

ผิดไปแล้Dว.. ผิดไปแล้Bmว..แต่ก็ยังGยืนยัน..ว่าฉันAไม่ได้ตั้งใจDที่แล้วBmแล้วมาฉันเสียGใจ

   ก็ไม่รู้Bmว่าคิดอะไร ก็ไม่รู้Gว่าคิดยังไง Em  คิดว่าไม่มีใจ และคิดว่าไม่รักAกัน   ได้แต่เห็นBmเฉย ๆ ชา ๆ   และก็ไม่เห็นGให้ความสำคัญ Em  เหมือนคบไปวันวัน เหมือนฉันไม่มีหัวAใจ

 A  จึงแอบจึงเผลอรักใครคนอื่Bmนโดยไม่รู้ A  ไม่เคยจะรู้ว่าเธอปวดร้Gาว..สักเพียงไหA

ผิดไปแล้Dว.. ผิดไปแล้Bmว..แต่ก็ยังGยืนยัน..ว่าฉัAนไม่ได้ตั้งใDที่แล้วBmแล้วมา ฉันเสียGใจที่ไม่รู้AความจริงในใจเธD

   บอกได้ไหBmมต้องทำอะไร   จะบอกได้ไหGมต้องทำยังไง Em  ถึงจะยอมอภัย ยกโทษให้ที่แล้วDมา

 A  ที่แอบที่เผลอรักใครคนอื่นโดBmยไม่รู้ A  ไม่เคยจะรู้ว่าเธอปวดร้Gาว..สักเพียงไหA

ผิดไปแล้Dว.. ผิดไปแล้Bmว..แต่ก็ยังGยืนยัน..ว่าฉันAไม่ได้ตั้งใF#mไม่คิBmดไม่เคยจงใจGแกล้งทำร้ายเธAผิดไปแล้Dว.. ผิดไปแล้Bmว..แต่ก็ยังGยืนยัน..ว่าฉันAไม่ได้ตั้งใF#mที่แล้Bmวแล้วมา ฉันเสียGใจที่ไม่รู้AความจริงในใจเธD | (A)

 Bm  ที่ไม่รู้ความจริงในใจเธA | G A

** |คอร์ดเพลง ผิดไปแล้ว Kwang ABnormal (ประกอบละคร ไฟสิ้นเชื้อ)

เนื้อเพลง ผิดไปแล้ว Kwang ABnormal (ประกอบละคร ไฟสิ้นเชื้อ) ผิดไปแล้ว ผิดไปแล้ว แต่ก็ยังยืนยัน ว่าฉันไม่ได้ตั้งใจ ที่แล้วแล้วมาฉันเสียใจ ก็ไม่รู้ว่าคิดอะไร ก็ไม่รู้ว่าคิดยังไง คิดว่าไม่มีใจ และคิดว่าไม่รักกัน ได้แต่เห็นเฉยๆชาๆและก็ไม่เห็นให้ความสำคัญ เหมือนคบไปวันวัน เหมือนฉันไม่มีหัวใจ จึงแอบจึงเผลอรักใครคนอื่นโดยไม่รู้ ไม่เคยจะรู้ว่าเธอปวดร้าว สักเพียงไหน ผิดไปแล้ว ผิดไปแล้ว แต่ก็ยังยืนยัน ว่าฉันไม่ได้ตั้งใจ ที่แล้วแล้วมา ฉันเสียใจ ที่ไม่รู้ความจริงในใจเธอ บอกได้ไหมต้องทำอะไร จะบอกได้ไหมต้องทำยังไง ถึงจะยอมอภัย ยกโทษให้ที่แล้วมา ที่แอบที่เผลอรักใครคนอื่นโดยไม่รู้ ไม่เคยจะรู้ว่าเธอปวดร้าว สักเพียงไหน ผิดไปแล้ว ผิดไปแล้ว แต่ก็ยังยืนยัน ว่าฉันไม่ได้ตั้งใจ ไม่คิดไม่เคยจงใจแกล้งทำร้ายเธอ ผิดไปแล้ว ผิดไปแล้ว แต่ก็ยังยืนยัน ว่าฉันไม่ได้ตั้งใจ ที่แล้วแล้วมา ฉันเสียใจ ที่ไม่รู้ความจริงในใจเธอ ที่ไม่รู้ความจริงในใจเธอ