วัคซีนเพื่อคนไทย (Vaccine For Thais)

 คาราบาว เพื่อชีวิต โควิด-19
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง วัคซีนเพื่อคนไทย แอ๊ด คาราบาว
เนื้อร้อง/ทำนอง: ยืนยง โอภากุล (แอ๊ด คาราบาว)เรียบเรียง: ภูวกฤต นนท์ธนธาดาดนตรี: ยืนยง โอภากุล, ขจรศักดิ์ หุตะวัฒนะ, สุเทพ ปานอำพัน

G | G |C | G |
C | G |D | G | D |

วัคซีGนโควิด-19 นำเรื่องราวCดี ๆ มาบอกGคนไทCย..ก็เก่งไม่หยGอก คิดค้นวัคซีDนจากใบยานวัตกรรGม..โดยคนไทยจากผู้เชี่ยวชาCญสถาบันจุฬาGทำเองC ดีกว่าซื้อมาGไม่เปลืองเงินตรDาภาษีอากG | D7

เรื่องหมอ เรื่องยCา ไม่แพ้ใครไทยแลนด์ทำได้D โด่งดังกระฉ่อGผลิตขึ้นเอCง ย่อมได้ใช้Gก่อนไม่ต้องเดือดร้อAmนนำเข้ามD

แต่มีปัญหGา คือค่าใช้จ่าG7เป็นโจทย์ก้อนCใหญ่ ให้แสวงหGมาสร้างวัคซีCน..เพื่อปวงประชGส่งจิตศรัทธDา ถึงเวลาร่วมGใจ    D7

พึ่งตนเอGง ดีที่สุด เราก็มนุCษย์ พึ่งเขาทำไGวัคซีCน..จากใบยาGไทยคือความภูมิใจD ไทยทำเองD7

เข้าถึงเท่าเทีGยมอย่างยั่งยืG7เภสัชกCร..ของไทยก็Gเก่งพวกเราจึงมCา..อาสาร้องGเพลงขับกล่อมบรรเลD7งรับบริจาG | D7

คนไทยทำได้C วัคซีนโควิดเพื่อช่วยชีวิDต ห้าร้อยไม่มาGห้าร้อยต่อคCน ล้านคนบริจาGห้าร้อยล้านบาAmท ที่ต้องระดD

พ่อแม่พี่น้อGง ประชาร่วมG7ใจวาระยิ่งใหCญ่ ช่วยกันอุ้มสGเพื่อลูก เพื่อหลCาน เพื่อโลกกลม ๆGสิบนิ้วพนD7ม ขอบคุณครับคนไทG

G | G |C | G |C | G |D | D |
G | G7 |C | G |C | G |D | G | G |

* | ** | ** |

วัคDซีนของคนไทGวัคDซีนของคนไทGวัคDซีนเพื่อคนไทGย..คอร์ดเพลง วัคซีนเพื่อคนไทย แอ๊ด คาราบาว

เนื้อเพลง วัคซีนเพื่อคนไทย แอ๊ด คาราบาว วัคซีนโควิด-19 นำเรื่องราวดีๆมาบอก คนไทย ก็เก่งไม่หยอก คิดค้นวัคซีนจากใบยา นวัตกรรม โดยคนไทย จากผู้เชี่ยวชาญสถาบันจุฬาฯ ทำเอง ดีกว่าซื้อมา ไม่เปลืองเงินตราภาษีอากร เรื่องหมอ เรื่องยา ไม่แพ้ใคร ไทยแลนด์ทำได้ โด่งดังกระฉ่อน ผลิตขึ้นเอง ย่อมได้ใช้ก่อน ไม่ต้องเดือดร้อนนำเข้ามา แต่มีปัญหา คือค่าใช้จ่าย เป็นโจทย์ก้อนใหญ่ ให้แสวงหา มาสร้างวัคซีน เพื่อปวงประชา ส่งจิตศรัทธา ถึงเวลาร่วมใจ พึ่งตนเอง ดีที่สุด เราก็มนุษย์ พึ่งเขาทำไม วัคซีน จากใบยาไทย คือความภูมิใจ ไทยทำเอง เข้าถึงเท่าเทียมอย่างยั่งยืน เภสัชกร ของไทยก็เก่ง พวกเราจึงมา อาสาร้องเพลง ขับกล่อมบรรเลงรับบริจาค คนไทยทำได้ วัคซีนโควิด เพื่อช่วยชีวิต ห้าร้อยไม่มาก ห้าร้อยต่อคน ล้านคนบริจาค ห้าร้อยล้านบาท ที่ต้องระดม พ่อแม่พี่น้อง ประชาร่วมใจ วาระยิ่งใหญ่ ช่วยกันอุ้มสม เพื่อลูก เพื่อหลาน เพื่อโลกกลมๆสิบนิ้วพนม ขอบคุณครับคนไทย วัคซีนของคนไทย วัคซีนของคนไทย วัคซีนเพื่อคนไทย


ไม่เพียงจะได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลกว่าประเทศไทยสามารถจัดการกับโรคระบาดโควิด-19 ได้ยอดเยี่ยมเป็นอันดับต้นๆ ของโลก แต่วันนี้นักวิจัยไทยกำลังจะผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้สำเร็จ โดยไม่ต้องพึ่งพาบริษัทต่างชาติ ด้วยความร่วมมือของคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัทสตาร์ทอัพสัญชาติไทย “บริษัท ใบยา ไฟโตฟาร์ม จำกัด” ที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาวัคซีนต้านโควิด-19 จากใบพืชเป็นรายแรกของไทยและอาเซียน โดยคาดว่าจะสามารถผลิตวัคซีนให้คนไทยได้ใช้จริงเร็วสุดภายในปลายปี 2564 และจะมอบให้กับคนไทยฟรี แต่ทั้งนี้ยังขาดทุนวิจัยเพื่อให้มั่นใจได้ว่าวัคซีนดังกล่าวจะมีประสิทธิภาพใช้งานกับมนุษย์ได้โดยไม่มีผลข้างเคียง เพื่อสนับสนุนความสามารถของคนไทย ยืนยง โอภากุล หรือ แอ๊ด คาราบาว จึงขอขยับปากกาแต่งเพลง “วัคซีนเพื่อคนไทย” ขึ้นเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวความหวังและสัญญาณที่ดี จากการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของคนไทย และอยากขอเชิญชวนชาวไทยทุกท่าน ร่วมกันบริจาคเงินคนละ 500 บาท รวม 1 ล้านคน ตั้งเป้าระดมเงินให้ได้ 500 ล้านบาท ไปเป็นทุนสนับสนุน นักวิจัยไทยในการค้นคว้าวิจัย พัฒนา และผลิตวัคซีนต้านโควิด-19 โดยจะเริ่มการบริจาคพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ รายได้ที่ได้รับจากการเผยแพร่บทเพลงนี้ทุกช่องทาง แอ๊ด คาราบาว และบริษัท วอร์นเนอร์ มิวสิค (ประเทศไทย) จำกัด ขอร่วมสมทบให้กับโครงการนี้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนได้เข้าถึงวัคซีนได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมในปี 2564 นี้ ให้ลูกหลานเราปลอดภัย แล้วพวกเราจะพากันก้าวข้ามผ่านโรคร้ายนี้ไป ด้วยวัคซีนจากฝีมือคนไทย “ทางคณะเภสัชฯ จุฬาฯ สามารถที่จะค้นคว้าวิจัยวัคซีนป้องกันโควิด-19 จากใบยาได้วัคซีนนี้จะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อมีการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกัน เราทำเองได้แล้ว ต่อไปเราก็สามารถที่จะพึ่งตัวเองได้ตลอดไป เป็นความยั่งยืน” บริจาคง่ายๆ เพียงแค่สแกน QR CODE หรือไปที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา เปิดรับบริจาคพร้อมกันวันที่ 18 ธ.ค.นี้ เวลา 9.00 น. ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและเงื่อนไขได้ที่ www.CUenterprise.co.th ช่วยกันสนับสนุนให้โครงการนี้สำเร็จกันนะครับ