ดวงใจ (Ost.วอนเธอ)

 ampersand สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ดวงใจ ampersand (ประกอบภาพยนตร์ วอน(เธอ))
เนื้อร้อง: ปาล์มมี่, วีรณัฐ ทิพยมณฑล, พีระนัต สุขสำราญทำนอง: ปาล์มมี่เรียบเรียง: ampersandสังกัดค่าย: Musiccream

C# | C# |F# | F# |

เธอเปรียบดัC#งเสมือนดวงใจตามติดตรึC#งแนบชิดข้างกายหวังว่าเธF#อจะไม่ไปไหน รัF#กจำนนถึงเธอคนดีผู้เป็A#mนที่รักในใจ ไม่มีเธG#อคงคิดตรอมใจฉันสัญญาF#จะไม่ไปไหน ขอF#เพียงเธอเข้ามาF# (G#)..(นั่งในดวงใจ)

C# | C# |F# | F# |

โปรดส่งC#ยิ้มมาสักหน่C#อย..ช่วยบอF#กรักฉันบ่อย ๆF# ..วอนเธอจงอย่าจืA#mดจาง ใจคงบางถ้าขาดG#เธอหากแม้นF#วันใดที่ไม่มีกันคงช้ำF#..

** |

C# | C# |F# | F# |

ดวงใจC#ฉันมีแค่หนึ่C#ง..และรักอย่างสุดF#ซึ้งเต็มดวงใจF#..หากแม้นใครทำเธอหวั่A#mนไหวขอเธอจงไม่เปลี่ยนG#ไปก็เพราF#ะเธอเป็นเจ้าของดวงใจดวงนี้F#..

** |

มีC#ฉัน แล้วจะไม่ผิดหวังจะไม่มอC#ง จะไม่มอง ใครซ้อนทับใจใจดวF#งนี้..จะไม่หยุดพักจะปรนนิบัติF#ภักดี เธอทุกวัน

* |

C# | C# |

หวังว่าเธF#อจะไม่ไปไหน   F#

C# | C# |

ฉันสัญญF#าจะไม่ไปไหนขอF#เพียงเธอเข้ามา..F#  นั่งในดวงใ(C#)คอร์ดเพลง ดวงใจ ampersand (ประกอบภาพยนตร์ วอน(เธอ))

เนื้อเพลง ดวงใจ ampersand (ประกอบภาพยนตร์ วอนเธอ) เธอเปรียบดังเสมือนดวงใจ ตามติดตรึงแนบชิดข้างกาย หวังว่าเธอจะไม่ไปไหน รักจำนนถึงเธอคนดี ผู้เป็นที่รักในใจ ไม่มีเธอคงคิดตรอมใจ ฉันสัญญาจะไม่ไปไหน ขอเพียงเธอเข้ามา (นั่งในดวงใจ) โปรดส่งยิ้มมาสักหน่อย ช่วยบอกรักฉันบ่อยๆ วอนเธอจงอย่าจืดจาง ใจคงบางถ้าขาดเธอ หากแม้นวันใดที่ไม่มีกันคงช้ำ ดวงใจฉันมีแค่หนึ่ง และรักอย่างสุดซึ้งเต็มดวงใจ หากแม้นใครทำเธอหวั่นไหว ขอเธอจงไม่เปลี่ยนไป ก็เพราะเธอเป็นเจ้าของดวงใจดวงนี้ มีฉัน แล้วจะไม่ผิดหวัง จะไม่มอง จะไม่มอง ใครซ้อนทับใจ ใจดวงนี้ จะไม่หยุดพัก จะปรนนิบัติภักดี เธอทุกวัน หวังว่าเธอจะไม่ไปไหน ฉันสัญญาจะไม่ไปไหน ขอเพียงเธอเข้ามา นั่งในดวงใจ