ผมไม่ได้เจ้าชู้ (25ปีแกรมมี่โกลด์)

 เบียร์ พร้อมพงษ์ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ผมไม่ได้เจ้าชู้ เบียร์ พร้อมพงษ์
เนื้อร้อง: สลา คุณวุฒิทำนอง: สลา คุณวุฒิ, ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้วเรียบเรียง: ปิยะวุฒิ ณ บางช้างสังกัดค่าย: GRAMMY GOLD (แกรมมี่โกลด์)ติดต่องานแสดง: 0854847345

ไม่ได้เจ้าชู้Dm..

Dm C | F |Dm C | Dm |

ไม่ได้เจ้าชู้Dm เพียงแต่Cเสียรู้คนFบ่อย โหโอ.Am.ยผมไม่ได้เจ้าชู้A# เพียงแต่มีคู่A..เป็นคนหลายใDm Gm Cผมไม่ได้เจ้าDm Gm Am Dmชู้..

มีรักหลายหDmน แต่ไม่ใช่คนหลายCใจพอมีเวลาบ้างไหGmม จะอธิบายให้ฟัDmแค่อยากมีแฟนFสักคน ก็มักเจอคAmนหักหลังก็เลยเริ่มต้Gmนบ่อยครั้งมีเส้นทาCง..เหมือนคนหลายAmใจ

คนแรCกก็ได้น้ำตา คนต่อมาFก็เพิ่มความพ่ายคืA#อความเป็นไปF..   ที่Cอยากให้Dmเธอรู้..

ไม่ได้เจ้าชู้A# เพียงแต่Cเสียรู้คนFบ่อยประวัติด่างพร้A#อย หัวใจCไม่มีที่Fอยู่พยายาDmมจะมีคนรัCก ก็พลาดที่คGmบคนลวงเป็Am Cนคู่..หลายรักคล้ายคนเจ้าAชู้..ใครเล่าจะรู้C ผมเป็นผู้โดนDmกระทำGm Cผมไม่ได้เจ้าDm Gm Am Dmชู้..

มีรักหลายหDmน แต่ตามหาคนC ๆ เดียวที่คบเป็นแฟนแน่นเหนีGmยว รักเดียวและไม่ใจDmดำก็ให้เธอลอFงคิดดู เจ้าชู้ก็คAmงไม่ช้ำพูดมาถ้าพGmอเชื่อคำก็อยากแนะนำC..ให้เธอช่Amวย.. ดูDmใจ..

Dm | C |A# | A |

Dm | C |A# | A | A |

* | ** |

ยังหาคู่แท้ไม่Dm Gm Am Dmเจอผมไม่ได้เจ้Dm Gm Am Dmาชู้..ก็เจอแต่คนหลายใDm Gm Am Dmจ..ผมไม่ได้เจ้Dm Gm Am Dmาชู้..หากมีเDm Gm Amธอ..ช่วยดูแลใDm Gm Am Dmจ..คอร์ดเพลง ผมไม่ได้เจ้าชู้ เบียร์ พร้อมพงษ์

เนื้อเพลง ผมไม่ได้เจ้าชู้ เบียร์ พร้อมพงษ์ ไม่ได้เจ้าชู้ ไม่ได้เจ้าชู้ เพียงแต่เสียรู้คนบ่อย โหโอ ย ผมไม่ได้เจ้าชู้ เพียงแต่มีคู่ เป็นคนหลายใจ ผมไม่ได้เจ้าชู้ มีรักหลายหน แต่ไม่ใช่คนหลายใจ พอมีเวลาบ้างไหม จะอธิบายให้ฟัง แค่อยากมีแฟนสักคน ก็มักเจอคนหักหลัง ก็เลยเริ่มต้นบ่อยครั้ง มีเส้นทาง เหมือนคนหลายใจ คนแรกก็ได้น้ำตา คนต่อมาก็เพิ่มความพ่าย คือความเป็นไป ที่อยากให้เธอรู้ ไม่ได้เจ้าชู้ เพียงแต่เสียรู้คนบ่อย ประวัติด่างพร้อย หัวใจไม่มีที่อยู่ พยายามจะมีคนรัก ก็พลาดที่คบคนลวงเป็นคู่ หลายรักคล้ายคนเจ้าชู้ ใครเล่าจะรู้ ผมเป็นผู้โดนกระทำ ผมไม่ได้เจ้าชู้ มีรักหลายหน แต่ตามหาคนๆเดียว ที่คบเป็นแฟนแน่นเหนียว รักเดียวและไม่ใจดำ ก็ให้เธอลองคิดดู เจ้าชู้ก็คงไม่ช้ำ พูดมาถ้าพอเชื่อคำ ก็อยากแนะนำ ให้เธอช่วย ดูใจ ยังหาคู่แท้ไม่เจอ ผมไม่ได้เจ้าชู้ ก็เจอแต่คนหลายใจ ผมไม่ได้เจ้าชู้ หากมีเธอ ช่วยดูแลใจ