กระถินคืนถิ่น (ກະຖິນຄືນຖິ່ນ)

 เบลล์ นิภาดา ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง กระถินคืนถิ่น เบลล์ นิภาดา
เรียบเรียง: นัท พอใจโปรดิวเซอร์:

F#m | A B |F#m | A B | F#m |

F#m E | F#m |E C#m | F#m |
A B | F#m |E C#m |

F#mม..เอย..ลม..   ลมหนาวพัดฮวงAข้าวลมเหนืF#mอพัดมาเบา Bmแต่ความเหงEาเข้าเต็มห้องใC#m

จากนF#mามาเกือบ 2 ปี..  อยู่ราชธานีเมืองไทAแดนดิF#mนถิ่นสะตอผักใหAญ่แต่หัวใจEห่วงหาบ้านF#m | E C#mเฮา

F#mม..วอย..วอย..   ใจล่องลอยว้าเหAว่คิดฮอF#mดบ้านเฮาแท้เBmด้   คิดเด้E คิดฮอดผู้บ่C#mาว

จากกัF#mนงานออกพรรษา..  สัญญาว่าสิคืนบ้านเฮAไปนั่งเบิ่F#mงบุญสวงเฮือหม่องเก่Bmหม่องสองเฮEานัดกัC#mนมั่นหมF#mาย

คำF#mอ้ายสั่Bmง..ยังดังก้อC#mง..อยู่วอนF#mวอนวอEน วอF#mน.. วอนAวอนหัวใจBmเสิ่นห่วงหาอาวรณ์ยามนอEนก็กอดหมอนแทนF#m | E C#m | F#mอ้าย

บ่เคF#mยลืมหมากกะถิน..  เถิงกินสะตอฟักใหAญ่ยามกิF#mนหมากสะตอเทื่อใBmด๋ก็คิดใส่EหมากกะถิC#mนบ้านF#m | E C#mเฮา..

F#mน..เอย..คน..   คนหูเบาเอาง่าAสั่งให้รF#mอคงบ่เถิงตาBmย  สิโวยวาEยหยังเด้ผู้บ่C#mาวอดใF#mจรออีกจักปี..  เถิงปีนี้นัดกันสิฟาAวล์ปีสิมF#mาจึงพ้อกันหนอBmเฮาน้องสิต่าEว..คืC#mน..ถินF#mกะถิน

F#m E | F#m |E C#m | F#m |

A | B |C#m |F#m | Bm C#m |

* | ** | *** |

F#m E | F#m |E C#m | F#m |

A | B |C#m |F#m | Bm C#m |คอร์ดเพลง กระถินคืนถิ่น เบลล์ นิภาดา

เนื้อเพลง กระถินคืนถิ่น เบลล์ นิภาดา ลม เอย ลม ลมหนาวพัดฮวงข้าว ลมเหนือพัดมาเบาๆแต่ความเหงาเข้าเต็มห้องใจ จากนามาเกือบ 2 ปี อยู่ราชธานีเมืองไทย แดนดินถิ่นสะตอผักใหญ่ แต่หัวใจห่วงหาบ้านเฮา ลม วอย วอย ใจล่องลอยว้าเหว่ คิดฮอดบ้านเฮาแท้เด้ คิดเด้ คิดฮอดผู้บ่าว จากกันงานออกพรรษา สัญญาว่าสิคืนบ้านเฮา ไปนั่งเบิ่งบุญสวงเฮือหม่องเก่า หม่องสองเฮานัดกันมั่นหมาย คำอ้ายสั่ง ยังดังก้อง อยู่วอนวอน วอน วอน วอนวอน หัวใจเสิ่นห่วงหาอาวรณ์ ยามนอนก็กอดหมอนแทนอ้าย บ่เคยลืมหมากกะถิน เถิงกินสะตอฟักใหญ่ ยามกินหมากสะตอเทื่อใด๋ ก็คิดใส่หมากกะถินบ้านเฮา คน เอย คน คนหูเบาเอาง่าย สั่งให้รอคงบ่เถิงตาย สิโวยวายหยังเด้ผู้บ่าว อดใจรออีกจักปี เถิงปีนี้นัดกันสิฟาวล์ ปีสิมาจึงพ้อกันหนอเฮา น้องสิต่าว คืน ถินกะถิน