เขาให้เฮาเกิดมาเจ็บ

 บิ๊กวัน กันทรลักษ์ ลูกทุ่ง อีสาน เศร้า
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เขาให้เฮาเกิดมาเจ็บ บิ๊กวัน กันทรลักษ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: อนอัวเรียบเรียง/ดนตรี: เสถียรชัย สุวรรณพิมพ์สังกัดค่าย: TOPLINE Music

A | F#m |Bm | E |
F#m | C#m |Bm E | A E |

มันAอาจเป็นเพราะกรรม ที่สองเฮาเคC#mยทำไว้ถึงBmรักกันแค่ไหน สุดท้Eายก็ต้องจากกันเรืAอรักจึงมาล่ม ถูกคลื่นซัดจC#mมกลางลำธารมอBmงเห็นแค่ฝั่งฝัน แต่มันEดันไปไม่ถึง

เขาให้เฮF#mานั้นได้แค่ฮัก แต่เบิC#mดสิทธิ์อยู่นำกันเขาให้อ้าF#mยนั้นได้แค่ฝัน แต่เบิEดสิทธิ์อยู่นำน้องเขาให้เฮF#mานั้นเกิดมาเจ็บ มาทุC#mกข์มาไห้มาฮ้องบ่ให้ไปDเถิงมื้อกินดอง..จ่องแขนผูกEด้าย

เคยเพ้ออิหยัAง.. จงF#mลืมเถาะเซBmาคึดต่อ..กับคอEเหล้าขาวเคยเพ้ออิหยัAง.. ใส่F#mหูเจ้าเซBmาเก็บเอาไปฮกEสมองบุญผลDาบ่เถิC#mง ได้นั่BmงเฮียงดมF#mแก้มน้องให้แสงDแฟลชกล้องเขาส่อEยามจ่องพาAขวัญ   (E)

A | C#m |Bm | E |
D | C#m |Bm D | E |

* | * |

เพิ่นให้Bmมาน้ำตาหว่านE เกาะคันฮั้วAไห้คอร์ดเพลง เขาให้เฮาเกิดมาเจ็บ บิ๊กวัน กันทรลักษ์

เนื้อเพลง เขาให้เฮาเกิดมาเจ็บ บิ๊กวัน กันทรลักษ์ มันอาจเป็นเพราะกรรม ที่สองเฮาเคยทำไว้ ถึงรักกันแค่ไหน สุดท้ายก็ต้องจากกัน เรือรักจึงมาล่ม ถูกคลื่นซัดจมกลางลำธาร มองเห็นแค่ฝั่งฝัน แต่มันดันไปไม่ถึง เขาให้เฮานั้นได้แค่ฮัก แต่เบิดสิทธิ์อยู่นำกัน เขาให้อ้ายนั้นได้แค่ฝัน แต่เบิดสิทธิ์อยู่นำน้อง เขาให้เฮานั้นเกิดมาเจ็บ มาทุกข์มาไห้มาฮ้อง บ่ให้ไปเถิงมื้อกินดอง จ่องแขนผูกด้าย เคยเพ้ออิหยัง จงลืมเถาะ เซาคึดต่อ กับคอเหล้าขาว เคยเพ้ออิหยัง ใส่หูเจ้า เซาเก็บเอาไปฮกสมอง บุญผลาบ่เถิง ได้นั่งเฮียงดมแก้มน้อง ให้แสงแฟลชกล้องเขาส่อง ยามจ่องพาขวัญ เพิ่นให้มาน้ำตาหว่าน เกาะคันฮั้วไห้