กอหญ้าหน้าฮ้าน

 บิ๊กวัน กันทรลักษ์  ลูกทุ่ง  อีสาน  เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง กอหญ้าหน้าฮ้าน บิ๊กวัน กันทรลักษ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: อนอัวเรียบเรียง/ดนตรี: สวัสดิ์ สารคามสังกัดค่าย: TOPLINE Music

ยุเขาเต้Gmนเหยียบ ยุเขาเต้Cmนหย่องเมื่อน้อA#งมีป่องขี้ใส่Cmใจยุเขาเต้Gmนเหยียบ หากกอหญ้าCmเบิดความหมายเมื่อน้อA#งนั้นได้แล้วCmสาดปูเมื่อน้อA#งนั้นได้.. G7     แล้วสาดCmปู

ยุGmเขาเหยียบแม้ แค่กอหญ้าซวยอาภัCmพเกิดมาอยู่หน้าฮ้าน  G# A#ยุGmเขาเหยียบสา เมื่อหล่าบ่ต้องการน้ำตาCmสิหว่านกะส่างหญ้า G# A#

เมื่อเจ้Fmานั้นมีแล้วสาดปู..กับผู้Gmฮู้ใจคนใCm A#หม่กอหญ้G#าอาภัพสิทำใจให้แฟนA#ใหม่..เจ้าหย่องG7หย่ำ

ยุเขาเต้นCmเหยียบ ยุเขาเต้นหย่องบ่อยากเห็นA#น้องนั่งเคียงCm7 G7เขายุเขาเต้นCmเหยียบ ตอนหมอลำหย่าวหญ้าย้อมใจA#เน่าหน้าฮ้านCm7 G7ลำยุเขาเต้Cmนเหยียบ ให้เกิบผ้าใบA#เขาหย่องหย่ำเหง้าใจA#ที่มันช้ำฮอยหย่ำA#จากเกิบเขา.. G7    สิเอาเหล้าขาCmวปัว

Cm | Cm |A# | Cm7 G7 |
Cm | Cm |A# | Cm7 G7 |

G# | A# |A# | A# |

* | ** |

Cm | Cm |G7 | Cm |คอร์ดเพลง กอหญ้าหน้าฮ้าน บิ๊กวัน กันทรลักษ์

เนื้อเพลง กอหญ้าหน้าฮ้าน บิ๊กวัน กันทรลักษ์ ยุเขาเต้นเหยียบ ยุเขาเต้นหย่อง เมื่อน้องมีป่องขี้ใส่ใจ ยุเขาเต้นเหยียบ หากกอหญ้าเบิดความหมาย เมื่อน้องนั้นได้แล้วสาดปู เมื่อน้องนั้นได้ แล้วสาดปู ยุเขาเหยียบแม้ แค่กอหญ้าซวย อาภัพเกิดมาอยู่หน้าฮ้าน ยุเขาเหยียบสา เมื่อหล่าบ่ต้องการ น้ำตาสิหว่านกะส่างหญ้า เมื่อเจ้านั้นมีแล้วสาดปู กับผู้ฮู้ใจคนใหม่ กอหญ้าอาภัพสิทำใจ ให้แฟนใหม่ เจ้าหย่องหย่ำ ยุเขาเต้นเหยียบ ยุเขาเต้นหย่อง บ่อยากเห็นน้องนั่งเคียงเขา ยุเขาเต้นเหยียบ ตอนหมอลำหย่าว หญ้าย้อมใจเน่าหน้าฮ้านลำ ยุเขาเต้นเหยียบ ให้เกิบผ้าใบเขาหย่องหย่ำ เหง้าใจที่มันช้ำ ฮอยหย่ำจากเกิบเขา สิเอาเหล้าขาวปัว