ผีบ้าถามทาง

 บิ๊กวัน กันทรลักษ์ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ผีบ้าถามทาง บิ๊กวัน กันทรลักษ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: อนอัวเรียบเรียง: สวัสดิ์ สารคามสังกัดค่าย: TOPLINE Music

Em | D |G D | Em |
Em | D |C D | Em |

คนEmเป็นแค่แฟนเก่า ได้พ้อหน้าเจ้Dากะบุญหัวอย่าฟ้าGวตกใจDกลัว แค่มาทักEmทายคนEmเป็นแค่แฟนเก่า ได้พ้อหน้าเจ้Dากะบุญหลายอย่าฟ้าGวหย่างหนีDไป ให้อ้ายถามEmก่อน

เฮ็ดงานหยัAmงพักอยู่ไส เป็นจั่งใEmด๋ซำบายดีคบกับเขAmาน้องแฮปปี้ดีGบ่กินข้าวแหน่Amเด้อคำแพงจ่อยลงแฮEmงเหลือแต่คอหากอ้ายไปCถ้าเขาส่อ อย่าทะเลาB7ะกัน

ให้บอกกับเขEmาไปว่Dอ้ายตายจากใจGเจ้าไปEmแล้วกะแค่Cผีบ้ามาแซDว แอ่วถามGทาง  B7ให้บอกกับเขEmาไปว่Dา แค่พวกบ่พGอ มาขอEmตังค์อย่าให้CเขาสงสัยหยัDง..เกี่ยวกับอ้าEm

Am | Em |Am | Em |
Am | Em |C | B7 |

Em D | G Em |C D7 | G B7 |
Em D | G Em |C D | Em |

คนEmเป็นแค่แฟนเก่า ได้พ้อหน้าเจ้Dากะดีใจแม้ว่าสาGยตาไผ๋D..แนมเป็นผีEmบ้าคนEmเป็นแค่แฟนเก่า อวยพรให้เจ้าDเป็นฝั่งฝาสิบ่มGารบกวDนเวลEmาอีก

* | ** |

อย่าให้CเขาสงสัยหยัDง..เกี่ยวกับอ้าEm

C D | Em |คอร์ดเพลง ผีบ้าถามทาง บิ๊กวัน กันทรลักษ์

เนื้อเพลง ผีบ้าถามทาง บิ๊กวัน กันทรลักษ์ คนเป็นแค่แฟนเก่า ได้พ้อหน้าเจ้ากะบุญหัว อย่าฟ้าวตกใจกลัว แค่มาทักทาย คนเป็นแค่แฟนเก่า ได้พ้อหน้าเจ้ากะบุญหลาย อย่าฟ้าวหย่างหนีไป ให้อ้ายถามก่อน เฮ็ดงานหยังพักอยู่ไส เป็นจั่งใด๋ซำบายดี คบกับเขาน้องแฮปปี้ดีบ่ กินข้าวแหน่เด้อคำแพง จ่อยลงแฮงเหลือแต่คอ หากอ้ายไปถ้าเขาส่อ อย่าทะเลาะกัน ให้บอกกับเขาไปว่า อ้ายตายจากใจเจ้าไปแล้ว กะแค่ผีบ้ามาแซว แอ่วถามทาง ให้บอกกับเขาไปว่า แค่พวกบ่พอ มาขอตังค์ อย่าให้เขาสงสัยหยัง เกี่ยวกับอ้าย คนเป็นแค่แฟนเก่า ได้พ้อหน้าเจ้ากะดีใจ แม้ว่าสายตาไผ๋ แนมเป็นผีบ้า คนเป็นแค่แฟนเก่า อวยพรให้เจ้าเป็นฝั่งฝา สิบ่มารบกวนเวลาอีก อย่าให้เขาสงสัยหยัง เกี่ยวกับอ้าย