เสร็จเขาแล้ว

 บิ๊กวัน กันทรลักษ์ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เสร็จเขาแล้ว บิ๊กวัน กันทรลักษ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: อนอัวเรียบเรียง/ดนตรี: สวัสดิ์ สารคามสังกัดค่าย: TOPLINE Music

Gm | D7 |

Cm | F A# |D7 | Gm D7 |Gm D7 | Gm |

เสร็จเขาแล้D7ว สาวแนวเรียน ม. บ้าGmนเฮาเสร็จเขาเจ้D7า เขาเอาขึ้นรถไปเถีA#ยงเสร็จเขาแล้D7ว เขาแก่ไปตอนพักCmเที่ยงเสร็จบักเซียงD7เหมี่ยง ส่งดำจอมล่ำ ม.ปGmลาย

เสร็จเขาแล้D7ว แต่มื้อวันลอยกระGmทงหมาเห่าฮ่งD7 ๆ เขาคงพาน้องยามA#ไซเสร็จเขาแล้D7ว หว่างมื้อวันวาเลนCmไทน์หย่าวฮอดปีD7ใหม่ ทรามวัยกะยังเสร็จGmเขา

เขาพาไปสCmวรรค์ บ่ทันเถิงสิบหGmเขาพาไปตำCmครก โป๊ก โป๊ก มีคนเห็GmเขาพาไปจีกCmเหนียง อยู่บนเตีFยงโฮเต็Gmหยอกกันยามเว็D7น บ๋อยเห็นมาเว้าสู่ฟัGm

เสียดายวันD#เวลา ที่อ่านกินมFาแต่น้อย ๆD7คอD#ย คอย คอย เขาผั่นจอบหลอGmยกินก่อนเฮD7คึดเหลือใจD#โตเอง แต่กี้เป็นหยัA#งบ่จีบเอGmให้มันบูCmดมันเน่D#า เสร็จเขาแล้D7ว.. ฮู้บ่Gm..

Cm | Gm |Cm | D7 |

Cm D7 | D7 |
Gm D7 | Gm D7 |
Gm D7 | Gm |

เสร็จเขาจ้อD7ย เขาหล๋อยไปกินประจำGmเสร็จเขาซ้ำD7 เขาพาไปกำปลาค่A#เสร็จเขาแล้D7ว เขาคงจ้ำแจ่วเจ๊าะCm ๆคงย่ามตี๋น้D7อ พอปานควายน้อยกินGmกล้า

* | ** |

Gm D7 | Gm |คอร์ดเพลง เสร็จเขาแล้ว บิ๊กวัน กันทรลักษ์

เนื้อเพลง เสร็จเขาแล้ว บิ๊กวัน กันทรลักษ์ เสร็จเขาแล้ว สาวแนวเรียน ม บ้านเฮา เสร็จเขาเจ้า เขาเอาขึ้นรถไปเถียง เสร็จเขาแล้ว เขาแก่ไปตอนพักเที่ยง เสร็จบักเซียงเหมี่ยง ส่งดำจอมล่ำ ม ปลาย เสร็จเขาแล้ว แต่มื้อวันลอยกระทง หมาเห่าฮ่งๆเขาคงพาน้องยามไซ เสร็จเขาแล้ว หว่างมื้อวันวาเลนไทน์ หย่าวฮอดปีใหม่ ทรามวัยกะยังเสร็จเขา เขาพาไปสวรรค์ บ่ทันเถิงสิบหก เขาพาไปตำครก โป๊ก โป๊ก มีคนเห็น เขาพาไปจีกเหนียง อยู่บนเตียงโฮเต็ล หยอกกันยามเว็น บ๋อยเห็นมาเว้าสู่ฟัง เสียดายวันเวลา ที่อ่านกินมาแต่น้อยๆคอย คอย คอย เขาผั่นจอบหลอยกินก่อนเฮา คึดเหลือใจโตเอง แต่กี้เป็นหยังบ่จีบเอา ให้มันบูดมันเน่า เสร็จเขาแล้ว ฮู้บ่ เสร็จเขาจ้อย เขาหล๋อยไปกินประจำ เสร็จเขาซ้ำ เขาพาไปกำปลาค่อ เสร็จเขาแล้ว เขาคงจ้ำแจ่วเจ๊าะๆคงย่ามตี๋น้อ พอปานควายน้อยกินกล้า