บ่ดื้อจังได๋ลูกไผ๋เจ้าว่า

  กานต์ ทศน   ใบข้าว ไทบ้านเดอะซีรีส์   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง บ่ดื้อจังได๋ลูกไผ๋เจ้าว่า Ft. ใบข้าว ไทบ้านเดอะซีรีส์ กานต์ ทศน
เนื้อร้อง/ทำนอง: กานต์ ทศนเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: พงษ์ศักดิ์ ประดับสิริพรหมดนตรี: นิติพงษ์ ประดับสิริพรหม, บ่าวเบสท์ หัวหน้าเด็กน้อย, ธงชัย ถาวรโชติ

Gm A# | Cm |Gm A# | Cm |

Gm | Gm |Dm | Cm |
Cm | Dm |Gm | Gm |

เกิดเป็A#นลูกชายคนเดีGmยวเพิ่นว่าบ่เคีD#ยวละกะต้องเป็นบ้A#เวียกงาGmนบ่เคยสรรหCmอีพ่อฮ้องด่Fาละ อิแม่ฮ้องป้A# | Fอย

ว่าแต่ตื่A#นกะบืนจับโทรศัGmพท์บ่มีสัญญานตอบรัD#บ ยามอีแม่ใช้หาFพ่อฮ้องจนเจ็บคA#อ ว่าซื้อของให้แหน่หล่Gmความขี้ค้านถามCm | Fหา..กะทำท่านอนหลัA# | F

ชีวิตมักม่Cmวน.. กวนส้นจีนเป็นนิสัDmย..หมู่ชวนไปไCmส.. กะถึงไหนถึงกัFน..

บ่ดื้อจังใด๋A#ลูกไผ๋เจ้าว่Dmมีแต่ม่วนไปหน้D#า บ่หัวซFาผู้ใด๋A#หน้ารถแห่D#นั้นคือชีวิตจิตใDmต้องขออCm | Fภัยขั่นข้องตีนไผ๋ ขอโทษครัA#

Gm A# | Cm |Gm A# | F |

D# | Dm |Cm | A# |
D# | Dm |Cm | F | F |

* |

ฟังความจักหน่อยแหน่Gmหล่าฟังความจักหน่อยแหน่หล่Cกะอย่าสิพDmากันมัวลุ่Gmมหลงพ่อแม่เพิ่นหาเงินCส่งพ่อแม่Dmเพิ่นหาเงินส่Gmกะหวังเพิ่งพายามเพิ่นแก่เฒ่Cกะหวังเพิ่งพDmายามเพิ่นแก่Gmเฒ่า

อย่าดื้อคักหลA#ายเด้อหล่า เอื้อยว่Dmมีแต่ม่วนไปหน้D#า ระวังน้ำตาFสิไหลA#อิพ่ออิแม่D#เพิ่นเอาสุมื้อจำDmไว้อย่าเฮ็ดให้เพิ่นเสีCmยใจ  Fหาละตั้งใจเรียA#

** |

ต้องขออCm | Fภัยขั่นข้องตีนไผ๋ ขอโทษครัA#คอร์ดเพลง บ่ดื้อจังได๋ลูกไผ๋เจ้าว่า Ft. ใบข้าว ไทบ้านเดอะซีรีส์ กานต์ ทศน

เนื้อเพลง บ่ดื้อจังได๋ลูกไผ๋เจ้าว่า Ft. ใบข้าว ไทบ้านเดอะซีรีส์ กานต์ ทศน เกิดเป็นลูกชายคนเดียว เพิ่นว่าบ่เคียวละกะต้องเป็นบ้า เวียกงานบ่เคยสรรหา อีพ่อฮ้องด่าละ อิแม่ฮ้องป้อย ว่าแต่ตื่นกะบืนจับโทรศัพท์ บ่มีสัญญานตอบรับ ยามอีแม่ใช้หาพ่อ ฮ้องจนเจ็บคอ ว่าซื้อของให้แหน่หล่า ความขี้ค้านถามหา กะทำท่านอนหลับ ชีวิตมักม่วน กวนส้นจีนเป็นนิสัย หมู่ชวนไปไส กะถึงไหนถึงกัน บ่ดื้อจังใด๋ลูกไผ๋เจ้าว่า มีแต่ม่วนไปหน้า บ่หัวซาผู้ใด๋ หน้ารถแห่นั้นคือชีวิตจิตใจ ต้องขออภัย ขั่นข้องตีนไผ๋ ขอโทษครับ ฟังความจักหน่อยแหน่หล่า ฟังความจักหน่อยแหน่หล่า กะอย่าสิพากันมัวลุ่มหลง พ่อแม่เพิ่นหาเงินส่ง พ่อแม่เพิ่นหาเงินส่ง กะหวังเพิ่งพายามเพิ่นแก่เฒ่า กะหวังเพิ่งพายามเพิ่นแก่เฒ่า อย่าดื้อคักหลายเด้อหล่า เอื้อยว่า มีแต่ม่วนไปหน้า ระวังน้ำตาสิไหล อิพ่ออิแม่เพิ่นเอาสุมื้อจำไว้ อย่าเฮ็ดให้เพิ่นเสียใจ หาละตั้งใจเรียน ต้องขออภัย ขั่นข้องตีนไผ๋ ขอโทษครับ