ของขวัญชิ้นสุดท้าย (The Last Gift)

 CRESCENDO สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ของขวัญชิ้นสุดท้าย CRESCENDO เครสเชนโด้
เนื้อร้อง: Lina Leenutaphongทำนอง: Be Peerapat, Chinnaput Hongumpornเรียบเรียง: Be Peerapat, Chinnaput Hongumporn, Aekpong Cherdtham, Eakkarat Chareethanatchakul, Norathep Masangดนตรี: สังกัดค่าย: LOVEiSติดต่องานแสดง: 0931929669, 0812345966, 0956495544

Dm Am | Gm F |
Dm Am | Gm F |

Dm Am | Gm F |
Dm Am | Gm F |

 Dm  เอ่ยคำลาAmต่อกันเถอะฉัGmนรู้ดีF ไม่มีDm Amทาง   ก็เรานั้นไม่เคยGm Fเข้าใจ Dm  จะเปลี่ยนอะไAm   ปรับตัวแค่ไหGmนยังไงFก็ไม่ไDm Amหว   เราเข้ากันไม่Gm Fได้เลย

 Gm  ถึงวันที่เราต้องปล่อDmยมือกัน A#  อย่าให้มันต้องเจ็บต้องช้ำCมากมาย

 F  ฟ้ากว้างใหAmญ่ ต้องมีใครสักคA#   ที่เขาCเข้าใจเธอดี F  ไม่สายเกินไAmป..ที่จะ(เริ่ม/A#รัก)ใหม่   จะเป็นกำD#ลังใจให้เธอโชคดี

Dm Am | Gm F |
Dm Am | Gm F |

 Dm  ให้มันเป็AmนบทเรียนกับรัGmกที่เรFาจะเริ่มDm Amใหม่   จำไว้ให้มันGm Fขึ้นใจ Dm  จากกันไปAmด้วยดีอย่างน้อGmยเรายัFงคุยกันไDmด้   อย่างคAmนคุ้นเคยไม่ใGmช่คนไกF

 Gm  สักวันเราคงต้องเจอDmะเจอกัน A#  อย่าให้มันต้องบาดต้องหมาCงกันไป เฮ้..

* |

Dm Am | Gm F |Dm Am | Gm F |
Dm Am | Gm F |Dm Am | Gm F |

 D#  ของขวัญสุดท้ายที่เราจะมอDmบให้กันได้ C#  คือรักและห่วงใCย..

 F  ฟ้ากว้างใหAmญ่ ต้องมีใครสักคA#   ที่เขาCเข้าใจเธอมากกว่าฉัน F  ไม่สายเกินไAmป..ที่จะเริ่มใหA#ม่   จะเป็นกำCลังใจให้เธอโชคดี

* |

Dm Am | Gm F | ( x2 )คอร์ดเพลง ของขวัญชิ้นสุดท้าย CRESCENDO เครสเชนโด้

เนื้อเพลง ของขวัญชิ้นสุดท้าย CRESCENDO เครสเชนโด้ เอ่ยคำลาต่อกันเถอะฉันรู้ดี ไม่มีทาง ก็เรานั้นไม่เคยเข้าใจ จะเปลี่ยนอะไร ปรับตัวแค่ไหนยังไงก็ไม่ไหว เราเข้ากันไม่ได้เลย ถึงวันที่เราต้องปล่อยมือกัน อย่าให้มันต้องเจ็บต้องช้ำมากมาย ฟ้ากว้างใหญ่ ต้องมีใครสักคน ที่เขาเข้าใจเธอดี ไม่สายเกินไป ที่จะ(เริ่ม/รัก)ใหม่ จะเป็นกำลังใจให้เธอโชคดี ให้มันเป็นบทเรียนกับรักที่เราจะเริ่มใหม่ จำไว้ให้มันขึ้นใจ จากกันไปด้วยดีอย่างน้อยเรายังคุยกันได้ อย่างคนคุ้นเคยไม่ใช่คนไกล สักวันเราคงต้องเจอะเจอกัน อย่าให้มันต้องบาดต้องหมางกันไป เฮ้ ของขวัญสุดท้ายที่เราจะมอบให้กันได้ คือรักและห่วงใย ฟ้ากว้างใหญ่ ต้องมีใครสักคน ที่เขาเข้าใจเธอมากกว่าฉัน ไม่สายเกินไป ที่จะเริ่มใหม่ จะเป็นกำลังใจให้เธอโชคดี