เฮาเลิกกันสา

 ฝ้าย ได้หมดถ้าสดชื่น ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เฮาเลิกกันสา ฝ้าย ได้หมดถ้าสดชื่น
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปิงปอง พงษ์อนันต์เรียบเรียง: จินนี่ ภูไทสังกัดค่าย: ได้หมดถ้าสดชื่นติดต่องานแสดง: 0935153618

G | F#m |Em A | D |

เมื่อฮักDตกไกล..เกินสิถอยมาเจF#mรจาเด็กน้อGยกะยังฮู้ว่า..หมดเวลาAของอ้ายตั้งดนบาF#mดแผล..ที่เกิดขึ้นตอนเจ้Bmาให้เขาอีกคนเข้ามาซุGกมาซน..ปานว่าเฮาAเลิกกันอยู่เดิ่นหัวใจDอ้าย..

เจ็Gบ..ตั้งแต่มื้อนั่น อ้าF#mยเจ็บหมอบ่รับเย็Gบ.. สิเฮ็ดจั๋งใด๋น้อAงกะไป..

กะเลิกกับโลดได้บ่D จบเลยได้บ่Aบ่ต้องเว้าต่Bmอ ฟ้าวเช็ดน้ำF#mตาฮู้ว่าฮักGคนอื่น กะอย่าสิเสีโ๒ทยเวลาหย่อEmงมันโลดบักหัวใจA

อ้ายเจ็บฮู้บ่D แฮ่งฝืนยื้อต่Aอ้ายกะแฮ่งเห็Bmนว่าน้องฮักไF#mเขากะถ่าGน้องอยู่ แล้วน้องกะฮัF#mกเขาหลายแล้วคนที่ต้อEmงมานอนเสียใจA (กะบ่Dแม่นเจ้า)

G | F#m |Em A | D |
G | F#m Bm |Em A | D A |

บ่ต้องอDธิบาย..ว่าน้องกะเจ็บคืF#mอกันเก็บGน้ำตาหยดนั้น..เอาไว้ให้ลึกA หม่องเก่าซ่F#mอนแววตา อย่าให้เขาแบบเห็นว่าน้องBmเศร้าปล่อยมืออ้าGยไว้กลางเรื่องราAของเฮาผู้เดียDวกะได้

* | ** | ** |

เขากะถ่าGน้องอยู่ แล้วน้องกะฮัF#mกเขาหลายหรือแค่รEmอให้คนใจร้าAย.. เป็นอ้ายที่ไล่Dคืน..G Gmอ..         เฮาเลิกDกันสา..คอร์ดเพลง เฮาเลิกกันสา ฝ้าย ได้หมดถ้าสดชื่น

เนื้อเพลง เฮาเลิกกันสา ฝ้าย ได้หมดถ้าสดชื่น เมื่อฮักตกไกล เกินสิถอยมาเจรจา เด็กน้อยกะยังฮู้ว่า หมดเวลาของอ้ายตั้งดน บาดแผล ที่เกิดขึ้นตอนเจ้าให้เขาอีกคน เข้ามาซุกมาซน ปานว่าเฮาเลิกกัน อยู่เดิ่นหัวใจอ้าย เจ็บ ตั้งแต่มื้อนั่น อ้ายเจ็บ หมอบ่รับเย็บ สิเฮ็ดจั๋งใด๋น้องกะไป กะเลิกกับโลดได้บ่ จบเลยได้บ่ บ่ต้องเว้าต่อ ฟ้าวเช็ดน้ำตา ฮู้ว่าฮักคนอื่น กะอย่าสิเสียเวลา หย่องมันโลดบักหัวใจ อ้ายเจ็บฮู้บ่ แฮ่งฝืนยื้อต่อ อ้ายกะแฮ่งเห็นว่าน้องฮักไผ เขากะถ่าน้องอยู่ แล้วน้องกะฮักเขาหลาย แล้วคนที่ต้องมานอนเสียใจ (กะบ่แม่นเจ้า) บ่ต้องอธิบาย ว่าน้องกะเจ็บคือกัน เก็บน้ำตาหยดนั้น เอาไว้ให้ลึก หม่องเก่า ซ่อนแววตา อย่าให้เขาแบบเห็นว่าน้องเศร้า ปล่อยมืออ้ายไว้กลางเรื่องราว ของเฮาผู้เดียวกะได้ เขากะถ่าน้องอยู่ แล้วน้องกะฮักเขาหลาย หรือแค่รอให้คนใจร้าย เป็นอ้ายที่ไล่คืน โอ เฮาเลิกกันสา