หน้าหนาวปีนี้

 เฟิร์น กัญญารัตน์ ลูกทุ่ง อีสาน เศร้า เหงา ฤดูหนาว
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง หน้าหนาวปีนี้ เฟิร์น กัญญารัตน์
เนื้อร้อง/ทำนอง: เฟิร์น กัญญารัตน์เรียบเรียง: หมากแอปเปิ้ลมิวสิคโปรดิวเซอร์: ชโยดม พรหมหาราชสังกัดค่าย: หมากแอปเปิ้ล มิวสิคติดต่องานแสดง: 0828487395

B F# | G#m F# |E | F# |

แนBมขึ้นเบิ่งเทิงฟ้า คือว่างเปD#mล่าบ่มีหยังบ่เป็G#mนคือจั่ง..ตอนที่เฮEาอยู่นำกันเหลียวเบิ่Bงรอบ ๆ ข้าง คือบ่สวยงาD#mมคือจั่งมื้อนั้นบ่เป็G#mนคือจั่งฝัน เมื่อครั้งที่เธEออยู่ข้างกาย

จักแม่นเป็นจั่งใD#mด๋อยากถามไถ่กะบ่กล้าทักไG#mป ย่านเป็นประเด็นคนเก่าจั่งเฮEาคงบ่จำเป็น เธอคงบ่สนใจF#

หน้าหนาวปีนี้B เธอบ่อD#mยู่บ่ฮู้สิกอG#mดไผอากาศหนาF#ว บ่ได้เฮ็ดให้Eคนตายแต่อาการใจF#ของเฮาน่าเป็นห่วงกองไฟที่เคยผิBง ข้าวจี่ทาใข่D#mที่เธอเคยท้G#mวงผ้าห่มผืนเก่F#าที่เธอนั้นหวEกลับมาห่F#มมันใหม่ แล้วกอดไว้คือกอดใจได้Bบ่     (F#)

B D#m | G#m F# |E | F# |
B D#m | G#m F# |E | F# |

* | ** | ** |

กลับมาห่F#มมันใหม่ แล้วกอดไว้คือกอดใจได้Bบ่คอร์ดเพลง หน้าหนาวปีนี้ เฟิร์น กัญญารัตน์

เนื้อเพลง หน้าหนาวปีนี้ เฟิร์น กัญญารัตน์ แนมขึ้นเบิ่งเทิงฟ้า คือว่างเปล่าบ่มีหยัง บ่เป็นคือจั่ง ตอนที่เฮาอยู่นำกัน เหลียวเบิ่งรอบๆข้าง คือบ่สวยงามคือจั่งมื้อนั้น บ่เป็นคือจั่งฝัน เมื่อครั้งที่เธออยู่ข้างกาย จักแม่นเป็นจั่งใด๋ อยากถามไถ่กะบ่กล้าทักไป ย่านเป็นประเด็น คนเก่าจั่งเฮาคงบ่จำเป็น เธอคงบ่สนใจ หน้าหนาวปีนี้ เธอบ่อยู่บ่ฮู้สิกอดไผ อากาศหนาว บ่ได้เฮ็ดให้คนตาย แต่อาการใจของเฮาน่าเป็นห่วง กองไฟที่เคยผิง ข้าวจี่ทาใข่ที่เธอเคยท้วง ผ้าห่มผืนเก่าที่เธอนั้นหวง กลับมาห่มมันใหม่ แล้วกอดไว้คือกอดใจได้บ่ กลับมาห่มมันใหม่ แล้วกอดไว้คือกอดใจได้บ่