รอเวลาลืม

 เฟิร์น กัญญารัตน์ ลูกทุ่ง อีสาน เศร้า อกหัก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง รอเวลาลืม เฟิร์น กัญญารัตน์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปรีชา ปัดภัยเรียบเรียง: เอ็ม​ นา​โนน​, ยศดนัย​ ภู่​ทองดนตรี: ป๊อป​ นิติ​พงษ์, กุม​ภ​กรรณ, Mr.Heikkie, จักกรี อบมาติดต่องานแสดง: 0828487395

G D/F# | Em G D/F# D | C D | G D |

ลบEmเพิ่นยังบ่ได้ มีแต่สิจำGไปคือว่าน้ำตาAmยังไหลบ่เซา เอาอีหยังBมาลืมซึมEmอยู่แต่ในห้อง บ่เกี่ยวข้อGงกับไผ บ่อยากฟังคำเว่าAmแดกดันอีหยัง สิรับเองEmดอกหนา

บ่โทษฟ้Amา ว่าสั่งใจไปให้ฮักเขBmกะเฮาง่ายเอCง เจ็บเองกะดูแลเจ้าของDไป..

หน้าที่คนแGพ้ ได้เป็นแค่D/F#ผู้บาดเจ็บจากEmฮักสิเจ็บค่อDยหรือว่าเจ็บหนัCกะขึ้นกับว่Dาฮักเขาส่ำใG Dด๋..ตอนนี้คนแGพ้ กะเจ็บแD/F#ค่สิลุกยืนบ่Emได้กลืนน้ำตาDบรรเทาอาการBmหัวใจจักมื้Amอสิลุกให้ไหDว บ่ต้องเป็นGห่วง

ไปควEmง ไปฮักกันโลดบ่ได้โทGษโกรธเคืองอีEmหยังที่สู้มAmาจนใกล้ฮอดฝั่ง แล้วถีบหัBวส่ง

คงเบิดกรEmรมต่อกันอีหลีจากมื้อนี้G ทางไผ ทางEmมันขอรบกวAmนแค่บ่กี่วัDน ให้คิดฮอEmดแหน่เด้อ

C D | Bm Em |C D | G |

C D | Em D |C D | G |

* | ** | ** |

น้ำตDาบรรเทาอากาBmรหัวใจรอเวลAmาสิลืมให้ไหDว.. สิเซาคิดฮอดอีGหลีคอร์ดเพลง รอเวลาลืม เฟิร์น กัญญารัตน์

เนื้อเพลง รอเวลาลืม เฟิร์น กัญญารัตน์ ลบเพิ่นยังบ่ได้ มีแต่สิจำไปคือว่า น้ำตายังไหลบ่เซา เอาอีหยังมาลืม ซึมอยู่แต่ในห้อง บ่เกี่ยวข้องกับไผ บ่อยากฟัง คำเว่าแดกดันอีหยัง สิรับเองดอกหนา บ่โทษฟ้า ว่าสั่งใจไปให้ฮักเขา กะเฮาง่ายเอง เจ็บเองกะดูแลเจ้าของไป หน้าที่คนแพ้ ได้เป็นแค่ผู้บาดเจ็บจากฮัก สิเจ็บค่อยหรือว่าเจ็บหนัก กะขึ้นกับว่าฮักเขาส่ำใด๋ ตอนนี้คนแพ้ กะเจ็บแค่สิลุกยืนบ่ได้ กลืนน้ำตาบรรเทาอาการหัวใจ จักมื้อสิลุกให้ไหว บ่ต้องเป็นห่วง ไปควง ไปฮักกันโลด บ่ได้โทษโกรธเคืองอีหยัง ที่สู้มาจนใกล้ฮอดฝั่ง แล้วถีบหัวส่ง คงเบิดกรรมต่อกันอีหลี จากมื้อนี้ ทางไผ ทางมัน ขอรบกวนแค่บ่กี่วัน ให้คิดฮอดแหน่เด้อ น้ำตาบรรเทาอาการหัวใจ รอเวลาสิลืมให้ไหว สิเซาคิดฮอดอีหลี