มองกี่รอบก็ชอบอยู่ดี

 FERNPINXZ OWEN แร็พ คิดถึง อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง มองกี่รอบก็ชอบอยู่ดี FERNPINXZ ft. Owen
ดนตรี:

C# | A#m |D#m | G# |

หัวใจมันยังคงชอบC#เธอเลยเหมือนเดิมให้พูดไปร้อยกว่ารอA#mบก็ยังคงชอบเหมือนเคยอยากให้เธอมองแล้วคิD#mดถึงฉันอีกครั้งยังรอเธออยู่ตรงนี้G#ถึงแม้ไม่ได้อย่างหวัง

** |

ก็ฉันหลงเธอไปแล้C#ว ถึงเธอไม่เชื่อก็ตามใจขอเพียงแค่ได้เฝ้ามอA#mงอยู่ข้าง ๆ เธอไม่ห่างไกลยังคงจะรักเธอไD#mปจนชั่วนิรันดร์และห่วงใยถ้ามันคนมีสิทธิ์ไหG#น อยากจะดูแลก็จากไป

สัญญากับฉันได้ไหC#มว่าเธอจะไม่ทอดทิ้งกันมีอุปสรรคมากมาA#mยเป็นกองแค่ไหนจะฝ่าฟันถึงแม้เงินทองไม่พD#mอเรายังหาได้ทุก ๆ วันลืมเรื่องที่มันร้าย ๆG# เธออย่าไปคิดถึง ทิ้งมัน

ฉันย้ำบอกเธอเสมC#อว่าอย่าได้กลัว แํนเชื่อใจได้โปรดเธออย่าใจร้A#mายก็ชีวิตนี้ไม่เหลือใครความสุขคือการมีเธD#mอมันหาได้ยากไม่ว่าที่ใดหัวใจมันยังคงล็G#อคสงสัยต้องรอให้เธอมาไข

ฉันก็ไม่รู้C#ว่าเธอจะอยู่กับฉันได้นานแค่ไหนแต่ฉันอยากให้A#mเธอมั่นใจว่าคน ๆ นี้ไม่หายไปทุกช่วงเวลD#mาขอแค่มีเธอมันก็รู้สึกอุ่นใจถึงรักของเราG#มันไม่ได้หวานแต่อยู่ด้วยกันไม่ห่างไกล

** | ** |

ฉันอาจนิสัยไม่ดีสักเท่าC#ไร เอเวลามันน้อยไม่ค่อยจะมีA#mให้ เอแต่เธอก็รักและยังไม่ห่าD#mงหายขอบคุณนะครับที่ยังไม่ไปG#ไหน เอ

เบื่อแล้วไม่อยากนอC#นกอดหมอนข้างฉันแค่อยากจะนอนกอดเธอบ้างช่อยรอได้ไหA#mมแค่ไม่นานฉันจะไปกอดเธอไม่อ้างว้างและขอสัญญD#mาจากใจลูกผู้ชายว่าจะไม่ทอดทิ้งG#ให้เธอต้องเสียใจ

ขอสัญญC#าว่าฉันจะมีแค่เธอจะไม่มีใครอื่นขอA#mแค่เพียงเธอเชื่อใจ ฉันให้เธอเป็นที่หนึ่ง D#m  แม้วันเวลาจะหมุนเวียน แต่ใจฉันยังเหมือนเดิม G#  แม้ว่าจะนานสักเท่าไร ในใจ

** | ** |คอร์ดเพลง มองกี่รอบก็ชอบอยู่ดี FERNPINXZ ft. Owen

เนื้อเพลง มองกี่รอบก็ชอบอยู่ดี FERNPINXZ ft. Owen หัวใจมันยังคงชอบเธอเลยเหมือนเดิม ให้พูดไปร้อยกว่ารอบก็ยังคงชอบเหมือนเคย อยากให้เธอมองแล้วคิดถึงฉันอีกครั้ง ยังรอเธออยู่ตรงนี้ถึงแม้ไม่ได้อย่างหวัง ก็ฉันหลงเธอไปแล้ว ถึงเธอไม่เชื่อก็ตามใจ ขอเพียงแค่ได้เฝ้ามองอยู่ข้างๆเธอไม่ห่างไกล ยังคงจะรักเธอไปจนชั่วนิรันดร์และห่วงใย ถ้ามันคนมีสิทธิ์ไหน อยากจะดูแลก็จากไป สัญญากับฉันได้ไหมว่าเธอจะไม่ทอดทิ้งกัน มีอุปสรรคมากมายเป็นกองแค่ไหนจะฝ่าฟัน ถึงแม้เงินทองไม่พอเรายังหาได้ทุกๆวัน ลืมเรื่องที่มันร้ายๆเธออย่าไปคิดถึง ทิ้งมัน ฉันย้ำบอกเธอเสมอว่าอย่าได้กลัว แํนเชื่อใจ ได้โปรดเธออย่าใจร้ายก็ชีวิตนี้ไม่เหลือใคร ความสุขคือการมีเธอมันหาได้ยากไม่ว่าที่ใด หัวใจมันยังคงล็อคสงสัยต้องรอให้เธอมาไข ฉันก็ไม่รู้ว่าเธอจะอยู่กับฉันได้นานแค่ไหน แต่ฉันอยากให้เธอมั่นใจว่าคนๆนี้ไม่หายไป ทุกช่วงเวลาขอแค่มีเธอมันก็รู้สึกอุ่นใจ ถึงรักของเรามันไม่ได้หวาน แต่อยู่ด้วยกันไม่ห่างไกล ฉันอาจนิสัยไม่ดีสักเท่าไร เอ เวลามันน้อยไม่ค่อยจะมีให้ เอ แต่เธอก็รักและยังไม่ห่างหาย ขอบคุณนะครับที่ยังไม่ไปไหน เอ เบื่อแล้วไม่อยากนอนกอดหมอนข้าง ฉันแค่อยากจะนอนกอดเธอบ้าง ช่อยรอได้ไหมแค่ไม่นาน ฉันจะไปกอดเธอไม่อ้างว้าง และขอสัญญาจากใจลูกผู้ชาย ว่าจะไม่ทอดทิ้งให้เธอต้องเสียใจ ขอสัญญาว่าฉันจะมีแค่เธอจะไม่มีใครอื่น ขอแค่เพียงเธอเชื่อใจ ฉันให้เธอเป็นที่หนึ่ง แม้วันเวลาจะหมุนเวียน แต่ใจฉันยังเหมือนเดิม แม้ว่าจะนานสักเท่าไร ในใจ