หมายความว่าอะไร & unloveable

 First Anuwat  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง หมายความว่าอะไร & unloveable Cover by First Anuwat

ก็ไม่รู้F#เลย..ว่าฉันC#ต้องเริ่มอย่างไD#mคงเป็นเพรC#mาะฉันกลัF#วว่าอาจBจะเสียเธอA#mไปหากว่าฉัG#mนถามเธC#แต่ความรู้F#สึก..มันล้นC#จนทนไม่ไหD#mยิ่งเวลC#mาที่เธF#อยิ้มมาBและจ้องมองA#mตามันเกิดคำถาG#mมมากมาC#

ฉันBmaj7ไม่รู้ และยังคงไม่แน่ใจรักA#m ไม่รัก ใจของเธอต้องการแบบไหG#mมันยังคงไม่ชัดเจC#น..

เธอกับฉัF#นเราเป็นอะไรC# ช่วยบอกฉัD#mนทีอยากรู้C#mสายตF#าที่เธอBมี..ให้กัA#mมันหมาG#mยความว่าอะไรC#เป็นแค่เพียF#งอารมณ์อ่อนไหC#วที่คงหายD#mไปจะซ่อC#mนความรัF#กที่มีBเอาไว้A#mเธอคิG#mดยังไงกับฉัC#น ช่วยบอกฉันF#ที

และแม้F# ว่าสิ่งC#ที่ฉันทำวันนี้D#mมันอาจไม่ทำC#mให้เธF#อได้รู้Bสึกดี    A#mก็สิ่งที่ใจG#mเธอพอจะมีก็เพียงแต่ควาC#มรำคาญแต่อยากจะขF#อ..ให้เธC#อได้จำเอาไว้D#mบทเพลงสุดท้C#mายที่ฉัF#นตั้งใจจะมอBบให้ไป     A#mที่กลั่นออกมาG#mจากใจและมีแต่เธอผู้เดียวC#เท่านั้น

ก็เพราะว่าตอA#mนนี้ยังมีD#mเวลา ที่ฉันG#mจะหาเหตุผลC#ดี ๆมาฉุA#mดรั้งเธอตอD#mนนี้ แต่ก็รู้G#mดี ไม่มีC#หวัง

ต่อให้ฉัF#น..จะรักC#เธอมากเท่าไหD#mร่แต่ก็รู้C#mว่าเธF#อคงจะไม่Bสนใจ แต่ยังA#mฝันไปและยังคงหวัG#mงเอาไว้ข้างในจิตใจว่าสักC#วันเธอจะมีฉัน F#  แต่ก็รู้C#เป็นไปไม่ไD#mด้ เมื่อเธอคิC#mดว่าฉัF#นไม่ใช่B   แต่ก็ไม่A#mเป็นไรอยากจะขอG#mมีเธอเรื่อยไปC# ในใจไปอีกแสนนาน

F# C# | D#m C#m F# |B A#m | G#m C# |

ฉันBmaj7ไม่รู้ และยังคงไม่แน่ใจรักA#m ไม่รัก ใจของเธอต้องการแบบไหG#mมันยังคงไม่ชัดเจC#น..

เธอกับฉัF#นเราเป็นอะไรC# ช่วยบอกฉัD#mนทีอยากรู้C#mสายตF#าที่เธอมีB..ให้กัA#mมันหมาG#mยความว่าอะไรC#

 F#  แต่ก็รู้C#เป็นไปไม่ไD#mด้ เมื่อเธอคิC#mดว่าฉัF#นไม่ใช่B   แต่ก็ไม่A#mเป็นไรอยากจะขอG#mมีเธอเรื่อยไปC# ในใจไปอีกแสนนาน

F# C# | D#m C#m F# |B A#m | G#m C# | F# |คอร์ดเพลง หมายความว่าอะไร & unloveable Cover by First Anuwat

เนื้อเพลง หมายความว่าอะไร & unloveable Cover by First Anuwat ก็ไม่รู้เลย ว่าฉันต้องเริ่มอย่างไร คงเป็นเพราะฉันกลัวว่าอาจจะเสียเธอไป หากว่าฉันถามเธอ แต่ความรู้สึก มันล้นจนทนไม่ไหว ยิ่งเวลาที่เธอยิ้มมาและจ้องมองตา มันเกิดคำถามมากมาย ฉันไม่รู้ และยังคงไม่แน่ใจ รัก ไม่รัก ใจของเธอต้องการแบบไหน มันยังคงไม่ชัดเจน เธอกับฉันเราเป็นอะไร ช่วยบอกฉันที อยากรู้สายตาที่เธอมี ให้กัน มันหมายความว่าอะไร เป็นแค่เพียงอารมณ์อ่อนไหวที่คงหายไป จะซ่อนความรักที่มีเอาไว้ เธอคิดยังไงกับฉัน ช่วยบอกฉันที และแม้ ว่าสิ่งที่ฉันทำวันนี้ มันอาจไม่ทำให้เธอได้รู้สึกดี ก็สิ่งที่ใจเธอพอจะมีก็เพียงแต่ความรำคาญ แต่อยากจะขอ ให้เธอได้จำเอาไว้ บทเพลงสุดท้ายที่ฉันตั้งใจจะมอบให้ไป ที่กลั่นออกมาจากใจและมีแต่เธอผู้เดียวเท่านั้น ก็เพราะว่าตอนนี้ยังมีเวลา ที่ฉันจะหาเหตุผลดีๆมาฉุดรั้งเธอตอนนี้ แต่ก็รู้ดี ไม่มีหวัง ต่อให้ฉัน จะรักเธอมากเท่าไหร่ แต่ก็รู้ว่าเธอคงจะไม่สนใจ แต่ยังฝันไป และยังคงหวังเอาไว้ข้างในจิตใจ ว่าสักวันเธอจะมีฉัน แต่ก็รู้เป็นไปไม่ได้ เมื่อเธอคิดว่าฉันไม่ใช่ แต่ก็ไม่เป็นไร อยากจะขอมีเธอเรื่อยไป ในใจไปอีกแสนนาน