อยู่คนเดียวอีกแล้ว

 Funky Wah Wah Unkle T. สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อยู่คนเดียวอีกแล้ว Funky Wah Wah feat. Unkle T.
เนื้อร้อง/ทำนอง: FWWเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: Funky Wah Wahสังกัดค่าย: Spicydiscติดต่องานแสดง: 0847074446, 0949666262, 0936697494

Bm7 | Em7 |Am7 | D |
Bm7 | Em7 |Am7 | D |

   ใครช่วยฉัCmaj7นที.. ใคBm7รที่มีวิธี Am7  รอมาทั้งปีอยู่ที่Gmaj7ไหน   เคยบอกรัCmaj7กใคร.. เขBm7าก็ไม่เข้าใจ Am7  ต้องจบกันไปทุกทีD

อยู่คนเดียวอีกแล้Bm7ว.. เราEm7..โลAm7กมันช่างเงียบเหงาเหลือเกิDอยู่คนเดียวก็เหมืBm7อน..เดิEm7มีใครAm7ไหมเข้ามาเติม..คืนวันDให้มันมีค่า

ก่อนฉันเหBm7งา..เกินไปBm7มอAm7ง ๆ ดูอะไรก็ว่างDเปล่าจะได้พBm7บ..หรือเราBm7มีAm7ใครมีบ้างไหม..D ที่เหมือนกันเหBm7งา..เกินไBm7ป..  มองAm7 ๆ ดูใคร ๆ เขาชื่นDบานฉัBm7น..ก็หวั่Bm7น.. Am7  ต้องอยู่คนเดียวอย่างนี้D..(หรือไร/อีกนานเท่าไร)

Cmaj7 | Bm7 | Cmaj7 | D |

   ก่อนเคยชอCmaj7บใจ.. วันBm7ที่ไม่มีใคร Am7  จะทำอะไรก็ตัวฉัGmaj7   แต่พอทุCmaj7กวัน.. มันBm7ชักไม่เข้าที Am7  ก็อยากจะมีคนคู่Dใจ

* | ** |

Bm7 | Em7 |Am7 | D |
Bm7 | Em7 |Am7 | D |

อยู่คนเดียวอย่างนี้Bm7ต้องทนไว้ฝืนไEm7ปก็คงไม่ดีอดใจรอไAm7ว้วันพรุ่งนี้ พรุ่งนี้Dคงไม่เงียบเหงาอีกนานแค่ไBm7หน ซักแค่ไหน ก็รอEm7ต่อไปนะเราก็แค่ความเหAm7งา แค่ความเหงาจะซักDเท่าไร

*** |

Bm7 | Em7 | Am7 | D | ( x2 )คอร์ดเพลง อยู่คนเดียวอีกแล้ว Funky Wah Wah feat. Unkle T.

เนื้อเพลง อยู่คนเดียวอีกแล้ว Funky Wah Wah feat. Unkle T. ใครช่วยฉันที ใครที่มีวิธี รอมาทั้งปีอยู่ที่ไหน เคยบอกรักใคร เขาก็ไม่เข้าใจ ต้องจบกันไปทุกที อยู่คนเดียวอีกแล้ว เรา โลกมันช่างเงียบเหงาเหลือเกิน อยู่คนเดียวก็เหมือน เดิม มีใครไหมเข้ามาเติม คืนวันให้มันมีค่า ก่อนฉันเหงา เกินไป มองๆดูอะไรก็ว่างเปล่า จะได้พบ หรือเรา มีใครมีบ้างไหม ที่เหมือนกัน เหงา เกินไป มองๆดูใครๆเขาชื่นบาน ฉัน ก็หวั่น ต้องอยู่คนเดียวอย่างนี้ (หรือไร/อีกนานเท่าไร) ก่อนเคยชอบใจ วันที่ไม่มีใคร จะทำอะไรก็ตัวฉัน แต่พอทุกวัน มันชักไม่เข้าที ก็อยากจะมีคนคู่ใจ อยู่คนเดียวอย่างนี้ต้องทนไว้ ฝืนไปก็คงไม่ดี อดใจรอไว้วันพรุ่งนี้ พรุ่งนี้คงไม่เงียบเหงา อีกนานแค่ไหน ซักแค่ไหน ก็รอต่อไปนะเรา ก็แค่ความเหงา แค่ความเหงาจะซักเท่าไร