คนใจร้าย

 เก้า เกริกพล สตริง เศร้า
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คนใจร้าย เก้า เกริกพล เพชรรัตน์
เนื้อร้อง/ทำนอง: กี้ พงษ์ศักดิ์เรียบเรียง: ตะวัน เพชรรัตน์ติดต่องานแสดง: 0933757509, 0649261585

นั่งมองท้องฟ้Emาทีไร ก็คิBmดถึงเธอนั่งมองตรงนั้Emนที่ฉันและเธอเคยสบตาBmกันฉันอยากจะย้อCนเวลากลับไปBmเหมือนวันวันที่รักAmกัน ฮือ..D

เวลEmาที่เราสองคนนั่นอยู่ด้วBmยกันฉันไม่เคEmยเห็นความสำคัญของเธอBmไม่มีอีกแล้Cวคนที่บอกรัก คนที่Bmบอกเป็นห่วงนัก Am  วันนี้ไม่มีอีกแล้D

ขอโทษCที่ทำให้เธอเสียใจBmขอโทCษที่ทำให้เธอร้องไห้BmขอโทษCที่ทำให้เธอเจ็บช้ำBmเจียนตายคนใจร้าAmย.. อย่างฉัDน ไม่สมควรรักใคร

Em | Bm |C | G |
Am | Bm |C | D |

* |

E |

เวลEmาที่เราสองคนนั่นอยู่ด้วBmยกันฉันไม่เคEmยเห็นความสำคัญของเธอBmไม่มีอีกแล้Cวคนที่บอกรัก คนที่Bmบอกเป็นห่วงนัก Am  วันนี้ไม่มีอีกแล้D

ขอโทษDที่ทำให้เธอเสียใจC#mขอโทDษที่ทำให้เธอร้องไห้C#mขอโทษDที่ทำให้เธอเจ็บช้ำC#mเจียนตายคนใจร้าBmย.. อย่างฉัEน (ไม่สมควรรักใคร)

** |

D | C#m |D | C#m |
Bm C#m | Dm |

ไม่สมควรรักใคAร..คอร์ดเพลง คนใจร้าย เก้า เกริกพล เพชรรัตน์

เนื้อเพลง คนใจร้าย เก้า เกริกพล เพชรรัตน์ นั่งมองท้องฟ้าทีไร ก็คิดถึงเธอ นั่งมองตรงนั้นที่ฉันและเธอเคยสบตากัน ฉันอยากจะย้อนเวลากลับไปเหมือนวัน วันที่รักกัน ฮือ เวลาที่เราสองคนนั่นอยู่ด้วยกัน ฉันไม่เคยเห็นความสำคัญของเธอ ไม่มีอีกแล้วคนที่บอกรัก คนที่บอกเป็นห่วงนัก วันนี้ไม่มีอีกแล้ว ขอโทษที่ทำให้เธอเสียใจ ขอโทษที่ทำให้เธอร้องไห้ ขอโทษที่ทำให้เธอเจ็บช้ำเจียนตาย คนใจร้าย อย่างฉัน ไม่สมควรรักใคร เวลาที่เราสองคนนั่นอยู่ด้วยกัน ฉันไม่เคยเห็นความสำคัญของเธอ ไม่มีอีกแล้วคนที่บอกรัก คนที่บอกเป็นห่วงนัก วันนี้ไม่มีอีกแล้ว ขอโทษที่ทำให้เธอเสียใจ ขอโทษที่ทำให้เธอร้องไห้ ขอโทษที่ทำให้เธอเจ็บช้ำเจียนตาย คนใจร้าย อย่างฉัน (ไม่สมควรรักใคร) ไม่สมควรรักใคร