แม่อีนาง

 กล้า อนัน ลูกทุ่ง อีสาน เพลงจีบ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง แม่อีนาง กล้า อนัน
เนื้อร้อง/ทำนอง: อาไทด์ กีต้าร์เรียบเรียง: ธน ธนันธรโปรดิวเซอร์: ธน ธนันธร, กฤษณพงศ์ บุรารัตน์สังกัดค่าย: KHON IN LAM (คนอินลำ)ติดต่องานแสดง: 0614288308

D# | Cm |G# A# |

D#า ชาดี้ดาดิดCmา ชาดี้ดาดิดG#า ชาดี้ดาดิดA#D#า ชาดี้ดาดิดCmา ชาดี้ดาดิG# A#ดา..          ดาD# | (A#)ด๊า..

มะงามแท้น้D#อ เจ้าอยู่บ้านCmใด๋มีแฟนแล้วไป่G# อ้ายจีบได้A#อยู่บ่D#จั่งแม่G#นน่าฮักบาดใจA# บาดตับ บาดไGmต ของอ้ายฮู้บ่Cmอยากพาเจ้A#าไปไหว้อีพ่A#อของอ้ายเด้D#หล่า

เบอG#ร์อ้ายกะบ่อยากA#ได้ ไลGmน์อ้ายกะบ่อยาCmกเอาแต่อ้าG#ยนั้นอยากได้เจ้A#าเป็นแม่อีD#นาง

มาเป็นแม่G#อีนางให้อ้ายA#แหน่สนใจเป็นแม่Gmบักหำให้อ้ายบ่Cmได้คำตอบFmตามที่คิด กะคือสิGmดีเนาะ เจ้าว่าD#บ่ขั้นเจ้าตกลG#งเป็นแม่อีนางเคียงข้างA#กันนั้นล่ะความฝัGmนของพ่อบักหำCmอย่าพึ่งฟ้Fmาวตอบอ้ายกะได้เด้GmอคนงามสิยืนดีนำG#เจ้าของไว้A#ล่วงหน้D#

* |

ยังโสดอยู่บ้D#อ.. โสดบ่คCmนดีอ้ายเว้าอีหลีG#อยากมีเจ้A#าเป็นแฟD#จั่งแม่G#นถืกใจอ้าA#ยหลายอยากได้Gmเจ้ามาควงCmแขนน้องหล่G#าสนใจเป็นแฟA#นกับอ้ายบ่D#หล่า

** | *** |

สิยืนดีนำG#เจ้าของไว้A#ล่วงหน้D#

* |คอร์ดเพลง แม่อีนาง กล้า อนัน

เนื้อเพลง แม่อีนาง กล้า อนัน ชา ชาดี้ดาดิดา ชาดี้ดาดิดา ชาดี้ดาดิดา ชา ชาดี้ดาดิดา ชาดี้ดาดิดา ดาด๊า มะงามแท้น้อ เจ้าอยู่บ้านใด๋ มีแฟนแล้วไป่ อ้ายจีบได้อยู่บ่ จั่งแม่นน่าฮักบาดใจ บาดตับ บาดไต ของอ้ายฮู้บ่ อยากพาเจ้าไปไหว้อีพ่อของอ้ายเด้หล่า เบอร์อ้ายกะบ่อยากได้ ไลน์อ้ายกะบ่อยากเอา แต่อ้ายนั้นอยากได้เจ้าเป็นแม่อีนาง มาเป็นแม่อีนางให้อ้ายแหน่ สนใจเป็นแม่บักหำให้อ้ายบ่ ได้คำตอบตามที่คิด กะคือสิดีเนาะ เจ้าว่าบ่ ขั้นเจ้าตกลงเป็นแม่อีนางเคียงข้างกัน นั้นล่ะความฝันของพ่อบักหำ อย่าพึ่งฟ้าวตอบอ้ายกะได้เด้อคนงาม สิยืนดีนำเจ้าของไว้ล่วงหน้า ยังโสดอยู่บ้อ โสดบ่คนดี อ้ายเว้าอีหลีอยากมีเจ้าเป็นแฟน จั่งแม่นถืกใจอ้ายหลาย อยากได้เจ้ามาควงแขน น้องหล่าสนใจเป็นแฟนกับอ้ายบ่หล่า สิยืนดีนำเจ้าของไว้ล่วงหน้า