ฮู้

 กอล์ฟ สุทธิพงษ์  ลูกทุ่ง  อีสาน  อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ฮู้ กอล์ฟ สุทธิพงษ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: กอล์ฟ สุทธิพงษ์

สบิบ่ทักไปอีFก สิบ่รบกวนใGสิเก็ยความฮักอ้าEmยไว้ในใจนี้AmสิถอดใจFถอยไปอยู่ตรงที่Gเป็นที่ของอ้าC

บ่จริงใจC อ้ายก็ขอลาก่อGขั่นบ่คิดAmสะออน ให้ฟ้าวไปG อย่าเสียเวFลาเจ้าบ่มีใCจ บ่ต้องคิดหลายแค่บอกอ้ายGมาสิบ่ต้อAmงถ่าเจ้า เหงาGคือไก่เป็นFห่าบ้า ๆ บอ G | Gๆ ..

ขั่นว่าแชFทของอ้ายมันน่าGรำคาญขั่นมันไปEmระรานหัวAmใจขั่นตอบกันFมันเสียเวลาEmเจ้าหลายกะบอกอ้าDmย.. เด้Gอ..

สบิบ่ทักไปอีFก สิบ่รบกวนใGสิเก็ยความฮักอ้าEmยไว้ในใจนี้AmสิถอดใจFถอยไปอยู่ตรงที่Gเป็นที่ของอ้าC Eสิบ่มาวุ่นวาFยให้รำคาญอีกต่อไGสิบ่โทรไปใEmห้หนักใจแAmล้วฮู้อยู่F ฮู้ว่าควรถอยแล้Gฮู้แล้ว เจ้าบ่Cฮัก

F G | Em Am |F G | C E |
F G | Em Am |F G | C |

* | ** | ** |

ฮู้อยู่F ฮู้ว่าควรถอยแล้Gฮู้แล้ว เจ้าบ่Cฮักคอร์ดเพลง ฮู้ กอล์ฟ สุทธิพงษ์

เนื้อเพลง ฮู้ กอล์ฟ สุทธิพงษ์ สบิบ่ทักไปอีก สิบ่รบกวนใจ สิเก็ยความฮักอ้ายไว้ในใจนี้ สิถอดใจถอยไปอยู่ตรงที่เป็นที่ของอ้าย บ่จริงใจ อ้ายก็ขอลาก่อน ขั่นบ่คิดสะออน ให้ฟ้าวไป อย่าเสียเวลา เจ้าบ่มีใจ บ่ต้องคิดหลายแค่บอกอ้ายมา สิบ่ต้องถ่าเจ้า เหงาคือไก่เป็นห่า บ้าๆบอๆ ขั่นว่าแชทของอ้ายมันน่ารำคาญ ขั่นมันไประรานหัวใจ ขั่นตอบกันมันเสียเวลาเจ้าหลาย กะบอกอ้าย เด้อ สบิบ่ทักไปอีก สิบ่รบกวนใจ สิเก็ยความฮักอ้ายไว้ในใจนี้ สิถอดใจถอยไปอยู่ตรงที่เป็นที่ของอ้าย สิบ่มาวุ่นวายให้รำคาญอีกต่อไป สิบ่โทรไปให้หนักใจแล้ว ฮู้อยู่ ฮู้ว่าควรถอยแล้ว ฮู้แล้ว เจ้าบ่ฮัก ฮู้อยู่ ฮู้ว่าควรถอยแล้ว ฮู้แล้ว เจ้าบ่ฮัก